Přehled závěřečných prací obhájených na katedře

Tento přehled obsahuje bakalářské, diplomové a dizertační práce obhájené na katedře měření od roku 2007.

Studentikona řazení Název práce Typ práce Rok obhajoby Obor
Béda Tomáš Zobrazení umělého horizontu DP 2008 LIS
Bělík Petr Snímač polohy využívající obrazové informace DP 2011 MT
Bernatzik Jan Umělý horizont pro malé letouny DP 2007 LIS
Bílek Tomáš Implementace algoritmů pro měření kvality přenosu hlasu na mobilní platformu DP 2011 KYR
Bobek Richard Signálové tvarovače DP 2011 LIS
Brejcha Pavel Metody pro diagnostiku vybraných prvků elektrické a elektronické výbavy vozidla DP 2007 MT
Breuer Jan Zpracování signálu z obrazového senzoru s využitím OS linux pro emdedded zařízení DP 2009 MT
Brnada Marek Přiblížení před přistáním v horizontální rovině DP 2007 LIS
Burian Michal Algoritmy zpracování signálů inerciálních senzorů v reálném čase DP 2011 LIS
Cagáň Jan Zpracování dynamických signálů v oblasti diagnostiky rotujících soustav DP 2010 LIS
Carlos Alejandro Márquez Espínola Měření kalibrované rychlosti letu DP 2009 LIS
Černý Luboš Analyzátor vozidlových datových komunikací s real-time výstupem DP 2007 MT
Čeřovský Lukáš Dálkový odečet elektroměru prostřednictvím rozhraní Ethernet DP 2007 MT
Červenkov Vasko Záznam přetížení působících u bezmotorových letadel DP 2007 LIS
Coufal Vladimír Přesné měření polohy kamerami CCD a CMOS DP 2011 MT
Csorgo Viktor Palubná jednotka kol'ajového vozidla DP 2009 MT
Dobruský Jiří Kompaktní videosenzor DP 2007 MT
Doležal Tomáš Sběr a vizualizace dat získaných měřením indukčnostními snímači DP 2007 LIS
Douša Ivan Triangulační snímač se stínovou projekcí DP 2007 MT
Dvořák Jan Dálkový odečet elektroměru po napájecí síti nízkého napětí DP 2007 MT
Dvořák Miroslav Elektronika pro magnetoimpedanční senzory DP 2007 MT
Dvořák Petr Polohovací řídicí systém využívající obrazové informace DP 2007 MT
Edrev Konstantin Pavlov Systém pro měření vodorovné roviny DP 2008 LIS
Ehrlich Václav Udržování přesného času v rozlehlých měřicích systémech DP 2009 MT
Eigl Daniel Regulátor teploty s Peltierovým článkem DP 2009 MT