Přehled závěřečných prací obhájených na katedře

Tento přehled obsahuje bakalářské, diplomové a dizertační práce obhájené na katedře měření od roku 2007.

Studentikona řazení Název práce Typ práce Rok obhajoby Obor
Auersvald Jan Sonda pro kontrolu aerometrického systému letadla BP 2010 KM
Bakštein Eduard Možnosti objektivního hodnocení kvality zvuku BP 2007 KM
Bambas Miroslav Inteligentní číslicový teploměr BP 2010 KM
Bárta Tomáš Implementace klasifikátoru v bezdrátové senzorové síti BP 2011 KM
Bártek Pavel Kalibrace etalonů kapacity pomocí obvodového analyzátoru BP 2009 KM
Bařtipán Adam Moduly s rozhraním Ethernet pro systém sběru dat BP 2011 KM
Baxa Jan Řízení pohonu brzdové jednotky BP 2010 KM
Bělík Petr Systém pro ovládání krokového motoru BP 2008 KM
Benda Tomáš Tester protokolu DMX512 BP 2011 KM
Beneš Radek Programové vybavení pro drive-by-wire BP 2009 KM
Beran Vladimír Ovládací jednotka LED osvětlovače BP 2011 KM
Bešinský Tomáš Internet na palubách letadel BP 2007 KM
Blažek Pavel Inteligentní minohledačka BP 2010 KM
Borůvka Zdeněk Lokalizační zařízení s GSM modulem BP 2010 KM
Burian Michal Zpracování signálů navigační jednotky BP 2009 KM
Cagáň Jan Systém pro měření vibrací BP 2008 KM
Čejka Štěpán Dálkový odečet elektroměru prostřednictvím komunikačního kanálu standardu Meter Bus BP 2007 KM
Černoch Radomír Akustické vlny konečné amplitudy BP 2008 KM
Chytra Ondřej Řídící jednotka pro indukční děliče napětí BP 2008 KM
Čižinský Roman Výpočetní část aerometrického systému BP 2011 KM
Coufal Vladimír USB sonda pro měření pH BP 2008 KM
Danko Karol Sledovací systém - GPS Pointer BP 2009 KM
Demčák Dávid Řízení autonomního robota s optickou zpětnou vazbou BP 2010 KM
Drga Jaroslav Měření závislosti průměrné délky hovoru na kvalitě přenosu hlasu v síti mobilních prostředků BP 2008 KM
Dušek Petr Měření kvality přenosu hlasu v případě ozvěny v telekomunikačním kanále BP 2010 KM