Seznam aktuálních a v minulosti řešených projektů na katedře

Identifikační číslo Úplný název projektu Kontatní osoba (řešitel, spoluřešitel) Začátek řešení Konec řešení
NF-CZ07-ICP-3-2082015 Vývoj a testování robustních navigačních algoritmů v rámci mezinárodní spolupráce Doc. Ing. Jan Roháč Ph.D. 01/07/2015 31/07/2016
Artemis Arrowhead Arrowhead doc. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D. 01/03/2013 28/02/2017
TA03020284 Automatická analýza dat vzduchotechniky v komerčních budovách za účelem vyhodnocení kvality senzorů a inference chybějících senzorů z dostupných dat doc. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D. 01/01/2013 31/12/2015
TA02011092 Výzkum a vývoj technologií pro radiolokační mapovací a navigační systémy Doc. Ing. Jan Roháč Ph.D. 01/01/2012 31/12/2014
TA02010311 Inteligentní měřicí diagnostický systém pro určení provozního stavu vysokonapěťových elektrických strojů točivých i netočivých Doc. Ing. Josef Vedral CSc. 01/01/2012 31/12/2014
TA02010733 Inteligentní průmyslové systémy pro automatické testování železničních kol doc. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D. 01/01/2012 31/12/2015
TA01010298 Fluxgate gradiometr pro kosmické aplikace Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. 01/01/2011 31/12/2014
TA01010988 Časově synchronní distribuované systémy pro sběr dat a řízení procesů Prof. Ing. Vladimír Haasz, ... 01/01/2011 31/12/2013
TA01030651 Využití asistivních technologií pro zvýšení bezpečnosti letu letadel, létajícího personálu a pozemních účastníků leteckého provozu v normálním provozu a při výskytu mimořádných situací Pavel Pačes 01/01/2011 31/12/2013
MS000172 European Student Moon Orbiter - Attitude Interface Module - ESMO-AIM Pavel Pačes 01/01/2010 31/12/2014
GD102/09/H082 Senzory a inteligentní senzorové systémy Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. 01/01/2009 31/12/2012
GD102/09/H081 Mobilní senzorické systémy a sítě doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D. 01/01/2009 31/12/2012
FI-IM5/177 Multiplatformní distribuovaný systém pro měření a sběr dat, řízení strojů a procesů Doc. Ing. Jaroslav Roztočil... 01/05/2008 31/12/2010
GA102/08/0743 Fluxgate efekt v tenkých vrstvách Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. 01/01/2008 31/12/2010
1M0568 Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II Doc. Ing. Petr Kocourek CSc. 01/01/2005 31/12/2009