X38PAS Část mikropočítače a sběr dat

Cvičení 1M PAS8 Seznámení s IDE Silicon Laboratories 

Cvičení 2M PAS 9 Použití obvodu UART0 

Cvičení 3M PAS 10 Použití vnitřního převodníku A/D

Cvičení 4M PAS 11 samostatná práce

Cvičení 5M PAS 11 samostatná práce

Cvičení 6M PAS 12 samostatná práce

Cvičení 7M PAS 13 samostatná práce

Cvičení 8M PAS 14 předvedení výsledků projektu, zápočtový test- část. mikro

Projekt  samostatná práce - dle specifikace na přednášce. Samostatná práce - projekt vysvětlení, výtah přednášky.

 

Problémové okruhy a zápočet
Zápočtový test z předmětu X38PAS za část mikropočítače bude dle upřesnění v 7- 8 týdnu společný pro všechny termíny cvičení. Pro přípravu za část "mikro" je možno využít přehled problémových okruhů látky, která byla prezentována na přednáškách a cvičena: Okruhy_zápočet_micro_Pas06

Písemná zpráva projekt - odevzdání ve 4 týdnu, odevzdání funkčního zařízení v 6 týdnu, odevzdání zprávy ke konečnému řešení v 7 týdnu

 

Další informace (stary web)
Katalog součástek
Stručný návod pro uVision
Návod na použítí C51
Stránky lab. videometrie (stary web)