Úvod do operačních systémů

Atributy předmětu
Kód předmětu: 
AD7B38UOS
Název: 
Úvod do operačních systémů
Garant: 
doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc.
Vyučující: 
Koller J., Roztočil J., Zděnek J.
Kredity: 
5
Rozsah: 
14+6
Semestr: 
L
Zakončení: 
Z,ZK
Typ: 
AD
Etapa: 
B
Role: 
P

SOUSTŘEDĚNÍ

Během semestru proběhnou 2 soustředění: termíny budou stanoveny po diskusi se studenty na druhé přednášce v semestru.

Předběžné termíny

 • ??? Středa, duben, 2014, 13:00 až 16:00
 • ??? Středa, květen, 2014, 13:00 až 16:00

Soustředění budou probíhat na FEL v laboratoři T2:C4-s150 nebo T2:C4-459.

 

HODNOCENÍ PŘEDMĚTU AD7B38UOS

TESTY

 • Během semestru absolvují studenti 2 testy (vždy na konci soustředění, viz předchozí odstavec)
 • Doba trvání testu 90 minut.
 • Maximální počet bodů 30 bodů/test.
 • Ze semestru lze získat maximum 60 bodů.
 • Na zápočet minimum 30 bodů !

 

ZKOUŠKA

 Zkouškový test + krátká ústní část (maximálně 40 bodů).

 

KLASIFIKACE

 • 90 – 100 bodů A (výborně)
 • 80 –   89 bodů B (velmi dobře)
 • 70 –   79 bodů C (dobře)
 • 60 –   69 bodů D (uspokojivě)
 • 50 –   59 bodů E (dostatečně)
 • < 50 bodů F (nedostatečně)

 

Klasifikace je možná na základě výsledků testů při dosažení ≥ 30 bodů!!!

 • 55 – 60 bodů A (výborně) + absolvování ústní zkoušky
 • 49 – 54 bodů B (velmi dobře) + absolvování krátké ústní zkoušky
 • 43 – 48 bodů C (dobře) + absolvování krátké ústní zkoušky
 • 37 – 42 bodů D (uspokojivě)
 • 30 – 36 bodů E (dostatečně)