Elektrická měření

Atributy předmětu
Kód předmětu: 
AD1B38EMA
Název: 
Elektrická měření
Garant: 
Kašpar
Vyučující: 
Kašpar J.
Kredity: 
5
Rozsah: 
2p+2l
Semestr: 
L
Zakončení: 
KZ
Typ: 
AD
Etapa: 
B
Role: 
P

Studijní materiály pro tento předmět jsou dostupné i ve fakultním informačním systému MOODLE.

 

Podklady ke konzultacím 

 Literatura

[1] Haasz, V. - Sedláček, M.: Elektrická měření. Přístroje a metody (2. vydání). Monografie ČVUT, Praha 2003.
[2] Kolektiv: Elektrická měření. Návody k laboratorním cvičením. Skriptum FEL ČVUT, Praha 2007.
[3] Boháček, J.: Metrologie. Skriptum FEL ČVUT, Praha 2011.

Podmínky nutné pro získání zápočtu, klasifikace

-  Předložení výsledků řešení zadaných domácích úkolů.
-  Účast na laboratorních cvičeních (proběhnou formou soustředění na konci semestru).
-  Úspěšná prezentace záznamů o provedených měřeních a jejich výsledcích.
-  Úspěšné absolvování závěrečného testu.

Klasifikace

Podle počtu  bodů získaných ze závěrečného testu. Maximální počet bodů získaných z tohoto testu je 100, různým bodovým hodnocením odpovídají tyto klasifikační stupně ECTS:

ects