Sběr a přenos dat (A7B38SPD)

Atributy předmětu
Kód předmětu: 
A7B38SPD
Název: 
Sběr a přenos dat
Garant: 
Novák J.
Vyučující: 
Holub J., Novák J.
Kredity: 
6
Rozsah: 
2+2
Semestr: 
Z
Zakončení: 
Z,ZK
Typ: 
A
Etapa: 
B
Role: 
-

Anotace:

Předmět je věnován technologiím přenosu dat v distribuovaných systémech, jsou uvedeny základní principy a jejich aplikace. Je představen referenční model ISO/OSI, uvedeny základní vlastnosti a parametry fyzických (metalického, optického a rádiového) komunikačních kanálů. Dále je představena teorie informace a její základní aplikace v oblasti přenosu dat. Jsou vysvětleny základní termíny a modely z oblasti datové komunikace, popsány základní technologie pro sběr a přenos dat a druhá polovina předmětu je věnována podrobnému seznámení s široce rozšířenými technologiemi distribuovaných systémů (Ethernet, WiFi, Bluetooth, ZigBee ...). V závěru jsou podrobně popsány základní funkční principy protokolů rodiny TCP/IP.

Přednášky:

 1. Úvod a kategorizace distribuovaných systémů.
 2. Fyzický kanál (metalický, optický a rádiový) a jeho vlastnosti.
 3. Distribuované a centralizované systémy.
 4. Úvod do teorie informace.
 5. Analogové and digitální modulace.
 6. ISO OSI model.
 7. Internetworking.
 8. Základní komunikační technologie.
 9. Ethernet (IEEE802.3). - 2 přednášky
 10. Bezdrátové technologie (WiFi, Bluetooth, ZigBee). - 2 lectures
 11. Protokoly rodiny TCP/IP. - 2 lectures.

Laboratorní cvičení:

Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktické seznámení se s jednotlivými přednášenými tématy. Je k dispozici typická technologie a v rámci cvičení jsou hodnoceny její vlastnosti a parametry buď na základě měření na reálném systému nebo s využitím simulačních modelů jednotlivých technologií.

 1. Úvod – bezpečnost v laboratoři, organizace cvičení.
 2. PSTN modemy. (doplňková informace)
 3. Frekvenční spektra signálů.
 4. Parametry metalických kabelů.
 5. Optický telemetrický systém.
 6. Optické komunikace 1. (doplňková informace) (test 1)
 7. Plánování pokrytí bezdrátové sítě.
 8. Modulace.
 9. CRC zabezpečení. (test 2)
 10. Analýza sítí TCP/IP.
 11. Demonstrace EIA 485.
 12. Optické kommnikace 2.
 13. Simulace komunikací v Matlabu.
 14. Kontrola (náhrada) úloh a zápočet.

Literatura:

 1. Kocourek P., Novák J.: Přenos informace, skriptum ČVUT
 2. Sergio Benedetto, Ezio Biglieri: "Principles of Digital Transmission: With Wireless Applications", chapters 3, 5, 6 and 10, Springer 2008, ISBN 0-306-45753-9
 3. Fred Halsall: "Data Communications, computer networks and OSI", 4th eddition, Addison-Wesley 1995, ISBN 978-0201422931
 4. IEEE 802 standard, parts 802.2, 802.3, 802.11 and 802.15
 5. Lydia Parziale, David T. Britt at al.: TCP/IP Tutorial and Technical Overview, chapters 3, 4 and 12.1,  http://www.ibm.com/redbooks

Podmínky udělení zápočtu:
Zápočet bude udělen na základě předložení zpracovaných laboratorních úloh (podmínka nutná).

V průběhu semestru (6. a 10. týden, v případě kdy odpadne výuka o týden později) dva testy (cca 20 min). Výsledek (max 15 bodů každý) se započítává do výsledné známky, nemá ale vliv na udělení zápočtu.

Průběh zkoušky:
Písemná zkouška v rozsahu 75 minut (bodována maximálně 70 body).

Požadavky k písemné zkoušce jsou totožné s tématy uvedenými v osnově přednášek a laboratorních cvičení.

Známka se stanoví dle součtu bodů z testů v průběhu semestru a bodů z písemné zkoušky:

 • > 90 bodů - A
 • > 80 bodů - B
 • > 70 bodů - C
 • > 60 bodů - D
 • > 50 bodů - E
 • < 50 bodů - F