A7B38PRO - Semestrální projekt

Atributy předmětu
Kód předmětu: 
A7B38PRO
Název: 
Semestrální projekt
Garant: 
Sedláček R.
Vyučující: 
osob je mnoho
Kredity: 
6
Rozsah: 
0+2
Semestr: 
Z
Zakončení: 
KZ
Typ: 
A
Etapa: 
B
Role: 
P

Aktuální nabízená témata naleznete zde.

Základní informace pro studenty

Tento předmět je povinný pro všechny studenty bakalářského programu Softwarové technologie a management bez rozdílu oboru. Studenti by si jej měli zapisovat v 5. semestru svého studijního plánu. Důvodem je skutečnost, že v rámci tohoto předmětu mohou začít pracovat na projektu, na který v následujícím, tedy 6. semestru, může navázat bakalářská práce.
Na začátku semestru si studenti, nejpozději do konce 2. výukového týdne, vyberou jedno z nabízených témat a kontaktují svého vedoucího projektu. Zároveň pošlou na e-mail: sedlacr@fel.cvut.cz následující informace:

       Jméno studenta
       Ná
zev zvoleného tématu (práce)
       Vedoucího 
projektu

Hodnocení předmětu

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, celkové hodnocení navrhuje vedoucí projektu.  Nutnou podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je vypracování krátké zprávy o řešení v elektronické formě (nejlépe pdf formát) a její odeslání na e-mail. adresu:  sedlacr@fel.cvut.cz 

Termín odevzdání: nejpozději do konce zkouškového období !

Zpráva o řešení v rozsahu minimálně čtyř stran textu by měla obsahovat : zadání práce, rozbor dané problematiky a dosažené výsledky řešení.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností mě neváhejte kontaktovat, nejlepe e-mailem nebo raději osobně (místnost T2:B3-65).
Hodně úspěchů při řešení Vašich semstrálních projektů přeje

Radek Sedláček
garant předmětu A738PRO za katedru měření  

Aktuálně zapsaní studenti: Pavel Žák, Vedoucí: Ing. Sobotka (K13138) : Multiplatformní uživatelské rozhraní pro tester sběrnice FlexRay