A6M38KLS - Konstrukce lékařských přístrojů

Atributy předmětu
Kód předmětu: 
A6M38KLS
Název: 
Konstrukce lékařských přístrojů
Garant: 
Holub J.
Vyučující: 
Holub J.
Kredity: 
5
Rozsah: 
2p+2l
Semestr: 
Z
Zakončení: 
Z, ZK
Typ: 
A
Etapa: 
M
Role: 
PO

Osnovy přednášek:

1.   Požadavky technických norem, obecná struktura lékařského přístroje, třídy přístrojů, parametry a proces návrhu
2.   Moderní součástková základna, vlastnosti, výběr a aplikační doporučení
3.   Návrh a konstrukce základních elektronických funkčních bloků lékařských přístrojů
4.   Měřicí zesilovače
5.   Měřicí převodníky
6.   Elektromagnetická kompatibilita lékařských přístrojů
7.   Napájecí obvody, propojování, připojování vodičů a souč., parazitní vazby a přenosy, stínění, metody odrušování
8.   Návaznost analogových bloků přístroje - úrovně signálu, linearita, rušení. Spínací a vazební obvody
9.   Pokročilé metody analogově-číslicového převodu, obvody
10.   Číslicově-analogové převodníky, rekonstrukce signálu
11.   Mechanická konstrukce, design, chlazení a oživování přístrojů
12.   Systémy pro počítačovou podporu návrhu měřicích přístrojů, virtuální měřicí přístroje
13.   Shrnutí a opakování učiva
14.  

Rezerva

 

 

Podklady k přednáškám jsou ke stažení zde: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. Pozor, různým tématům je věnován různý časový rozsah, nestačí mít tedy na přednášku v x-tém týdnu zkopírované podklady x-tého tématu!

 

Osnovy cvičení:

1.   Způsoby galvanického oddělení používané v lékařských přístrojích
2.   Analogové filtry pro biosignály, návrh, realizace a měření
3.   Potlačení souhlasného rušení u zesilovačů
4.   Potlačení střídavého rušení u analogových a číslicových obvodů
5.   Převodníky střední a efektivní hodnoty, nelineární zesilovače.
6.   Kmitočtová filtrace signálu, filtry se spínanými kondenzátory
7.   Izolační zesilovač
8.   Projekt I (simulace vybraného obvodu a jeho porovnání s profesionálním řešením)
9.   Projekt I - pokračování
10.   Projekt II (návrh vlastního obvodu a jeho simulace)
12.   Projekt II - pokračování
13.   Prezentace a zhodnocení výsledků
14.  

Zápočet

 

 

Zadání ke cvičením jsou ke stažení zde. Pozor, vzhledem k omezené dostupnosti praktických přípravků se bude (vyjma 1. cvičení) lišit pořadí úloh v jednotlivých skupinách. Přesný rozpis provedeme na 1. cvičení.

 

Harmonogram kontroly studia a její hodnocení:

Testy v 6. a 12. týdnu z látky odpřednášené do 5. resp. 11. týdne, každý max. 6 bodů

  

Podmínky pro udělení zápočtu:

Docházka (max. 2 omluvené absence) + zpracované laboratorní úlohy + min. 8 bodů z testů

 

Požadavky ke zkoušce:

Požadavky ke zkoušce odpovídají podrobné osnově přednášek.

 

Klasifikace:

Zkouška: test max. 15 bodů, ústní část max. 15 bodů

 

Body získané během semestru budou přičteny k bodovému hodnocení zkoušky.

Maximálně tak může student získat 42 bodů.

 

Výsledné hodnocení

 

42-38                      výborně (A)

37-34                      velmi dobře (B)

33-29                      dobře (C)

28-25                      uspokojivě (D)

24-21                      dostatečně (E)

20-00                      nedostatečně (F)