Komunikační rozhraní počítačů (A4M38KRP)

Atributy předmětu
Kód předmětu: 
A4M38KRP
Název: 
Komunikační rozhraní počítačů
Garant: 
Kocourek P.
Vyučující: 
Novák J.
Kredity: 
6
Rozsah: 
2p+2c
Semestr: 
Z
Zakončení: 
Z,ZK
Typ: 
A
Etapa: 
M
Role: 
PO

Podklady přednášek:

Sběrnice USB

Sběrnice CAN, FlexRay, LIN

Sběrnice PCI
Rozhraní PCI Express

Implementace HotPlug
Ovladače Windows, Ladění USB ovladačů

Komunikace v rozprostřeném spektru, OFDM

IEEE802.3 (Ethernet), implementace PHY, příklad čipu pro PHY

Přenos TCP/IP zásobníku (lwip stack)

Program cvičení:

1. týden
Úvod - informace o předmětu, rozdělení, bezpečnost práce.

2. - 14. Individuální laboratorní projekt
Práce na semestrálním projektu.

Semestrální úlohy

  1. USB device
  2. TCP/IP stack, Ethernet  Téma není vypsané pro rok 2014/2015

Materiály ke cvičení:

Ostatní:

Podmínky udělení zápočtu:
Realizace individuálního projektu (bodován maximálně 35 body) včetně dokumentace.

Průběh zkoušky:
Písemná zkouška v rozsahu 60 minut (bodována maximálně 65 body).

Známka se stanoví dle součtu bodů z individuálního projektu a z písemné zkoušky:

  • > 90 bodů - A
  • > 80 bodů - B
  • > 70 bodů - C
  • > 60 bodů - D
  • > 50 bodů - E
  • < 50 bodů - F

Stránky cvičení loňských let