A4B38DSP Distribuované systémy a počítačové sítě

Atributy předmětu
Kód předmětu: 
A4B38DSP
Název: 
Distribuované systémy a počítačové sítě
Garant: 
Holub J.
Vyučující: 
Holub J., Novák J.
Kredity: 
6
Rozsah: 
2p+2l
Semestr: 
L
Zakončení: 
Z,ZK
Typ: 
A
Etapa: 
B
Role: 
PO

 

Anotace:

Předmět je věnován technologiím přenosu dat v distribuovaných systémech, jsou uvedeny základní principy a jejich aplikace. Je představen referenční model ISO/OSI, uvedeny základní vlastnosti a parametry fyzických (metalického, optického a rádiového) komunikačních kanálů. Dále je představena teorie informace a její základní aplikace v oblasti přenosu dat. Jsou vysvětleny základní termíny a modely z oblasti datové komunikace, popsány základní technologie pro sběr a přenos dat a druhá polovina předmětu je věnována podrobnému seznámení s široce rozšířenými technologiemi distribuovaných systémů (Ethernet, WiFi, Bluetooth, ZigBee ...). V závěru jsou podrobně popsány základní funkční principy protokolů rodiny TCP/IP.

Přednášky:

 1. Úvod a kategorizace distribuovaných systémů.
 2. Fyzický kanál (metalický, optický a rádiový) a jeho vlastnosti.
 3. Distribuované a centralizované systémy.
 4. Úvod do teorie informace.
 5. Analogové and digitální modulace.
 6. ISO OSI model. (test 1)
 7. Internetworking.
 8. Základní komunikační technologie.
 9. Ethernet (IEEE802.3). - 2 přednášky
 10. Bezdrátové technologie (WiFi, Bluetooth, ZigBee). - 2 přednášky, (test 2)
 11. Protokoly rodiny TCP/IP. - 2 lectures.
 12. Základy USB.

Laboratorní cvičení:

Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktické seznámení se s jednotlivými přednášenými tématy. Je k dispozici typická technologie a v rámci cvičení jsou hodnoceny její vlastnosti a parametry buď na základě měření na reálném systému nebo s využitím simulačních modelů jednotlivých technologií.

 1. Úvod – bezpečnost v laboratoři, organizace cvičení.
 2. Optické komunikace 1. (doplňková informace)
 3. Frekvenční spektra signálů. (doplňková informace.)
 4. Parametry metalických kabelů.
 5. CRC zabezpečení.
 6. Modulace.
 7. Optické komunikace 2.
 8. Plánování pokrytí bezdrátové sítě.
 9. Demonstrace EIA 485.
 10. Komunikace na USB. (kapitoly 8 a 9 USB standardu)
 11. Simulace komunikací v Matlabu.
 12. Analýza sítí TCP/IP.
 13. Analýza sítí TCP/IP - 2.
 14. Kontrola (náhrada) úloh a zápočet.

Literatura:

Kocourek P., Novák J.: Přenos informace, skriptum ČVUT

Podmínky udělení zápočtu:
Zápočet bude udělen na základě předložení zpracovaných laboratorních úloh (podmínka nutná).

Průběh zkoušky:

V průběhu semestru (6. a 10. týden, v případě kdy odpadne výuka o týden později) dva testy (cca 20 min). Výsledek (max 10 bodů každý) se započítává do výsledné známky, nemá vliv na udělení zápočtu.

Písemná zkouška v rozsahu 75 minut (bodována maximálně 80 body).

Požadavky k písemné zkoušce jsou totožné s tématy uvedenými v osnově přednášek a laboratorních cvičení.

Známka se stanoví dle součtu bodů z testů v průběhu semestru a bodů z písemné zkoušky:

 • > 90 bodů - A
 • > 80 bodů - B
 • > 70 bodů - C
 • > 60 bodů - D
 • > 50 bodů - E
 • ≤ 50 bodů - F