A3M38VIP Virtuální přístroje

Atributy předmětu
Kód předmětu: 
A3M38VIP
Název: 
Virtuální přístroje
Garant: 
Roztočil J.
Vyučující: 
Platil A., Roztočil J.
Kredity: 
6
Rozsah: 
2p+2l
Semestr: 
Z
Zakončení: 
Z,ZK
Typ: 
A
Etapa: 
M
Role: 
PO

Osnovy přednášek:
1.   Úvod do problematiky virtuálních přístrojů (VI).
2.   OS pro virtuální přístroje včetně RTOS. Možnosti vývoje aplikačních programů.
3.   Použití jazyka C/C++ pro měřicí aplikace. Standardy ANSI/ISO C a POSIX (ANSI/IEEE 1003.1).
4.   Integrované vývojové systémy pro tvorbu aplikačního SW na bázi textově (C/C++) nebo graficky orientovaných jazyků (LabVIEW, VEE, Simulink). 
5.   Standardy pro programování virtuálních přístrojů VXIplug&play, IVI, VISA.
6.   HW prostředky pro virtuální přístroje, omezení daná počítačem. 
7.   Bloky pro virtuální instrumentaci - funkční a konstrukční typy bloků pro VI a jejich parametry. 
8.   Programování měřicích modulů na úrovni registrů a pomocí ovladačů.
9.   Multitasking ve Win32 a Linuxu. Procesy a vlákna (threads), základní plánovací mechanismy. Vlákna a jejich synchronizace. 
10.   Začlenění VI do počítačové sítě. API pro komunikační protokoly v OS Unix resp. Windows.
11.   Virtuální přístroje pracující pod RTOS.
12.   Začlenění VI do hybridních systémů pro měření, sběr a zpracování dat. Časová synchronizace.
13.   Praktické aspekty návrhu a realizace VI. 
14.   Výhody a nevýhody virtuálních měřicích přístrojů - analýza vývojových, výrobních a provozních nákladů, odolnost.

Osnovy cvičení:
1.   Seznámení s vývojovými systémy pro tvorbu aplikací ve Win32. 
2.   Zadání projektů zaměřených na programování virtuálních přístrojů s možností začlenění do distribuovaného nebo hybridního systému pro měření, sběr a zpracování dat.
3.   Řešení zadaného projektu - konzultace.
4.   Řešení zadaného projektu - konzultace.
5.   Řešení zadaného projektu - konzultace.
6.   Řešení zadaného projektu - konzultace.
7.   Řešení zadaného projektu - konzultace.
8.   Řešení zadaného projektu - konzultace.
9.   Řešení zadaného projektu - konzultace.
10.   Řešení zadaného projektu - konzultace.
11.   Řešení zadaného projektu - konzultace.
12.   Řešení zadaného projektu - konzultace.
13.   Testování vytvořených projektů.
14.   Prezentace řešení projektů, hodnocení, zápočet.

"Problémově orientované úlohy"

Viz http://pck338-242.feld.cvut.cz/vyuka.

Literatura:
1.   J. Park, S. Mackay: Practical Data Acquisition for Instrumentation and Control Systems, Newnes 2003, ISBN: 978-0750657969  (dostupné online z IP adres ČVUT přes knihovnu a ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/science/book/9780750657969 )
2.   G. W. Johnson, R. Jennings: LabVIEW Graphical Programming, McGraw-Hill, 2006, ISBN: 0-07-1455146-3
3.   S. Sumathi, P. Surekha: LabVIEW based Advanced Instrumentation Systems, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007, ISBN: 103-540-48500-7  (dostupné online z IP adres ČVUT přes SpringerLink http://www.springerlink.com/content/978-3-540-48500-1 )
4.   V. Haasz, J. Roztočil, J. Novák: Číslicové měřicí systémy. ČVUT, 2000, ISBN 80-01-02219-6.

Podmínky zápočtu:
Soustavná účast a práce na cvičeních v samostatných úlohách a testech.

Požadavky ke zkoušce:
Obsah přednášek a návodů ke cvičením.

Bodování a zkouška:
Samostatné úlohy na cvičeních: max. 30 bodů (podle funkčnosti, kvality a rozsahu vytvořených programů, okomentování kódu, vytvořené dokumentace, kvality uživatelského rozhraní, atd...)

Test na cvičení (zhruba v 7. týdnu): max. 20 bodů

Závěrečný zkouškový test (ve zkouškovém období): max. 50 bodů

Celkem max. 100 bodů.

Známky podle ECTS:
http://www.cvut.cz/news-folder/new-grading-scale?set_language=en