A3M38IND Projekt individuální

Atributy předmětu
Kód předmětu: 
A3M38IND
Název: 
Projekt individuální
Garant: 
-
Vyučující: 
Šipoš M.
Kredity: 
10
Rozsah: 
0p+3c
Semestr: 
Z
Zakončení: 
KZ
Typ: 
A
Etapa: 
M
Role: 
P

Vážení studenti předmětů PMI (IND) a PMT,

V krátkosti bych Vás chtěl informovat ohledně pravidel předmětů PMI (IND): Individuální projekt a PMT: Týmový projekt. V případě PMI(IND) se jedná se o samostatnou práci na projektu a v případě předmětu PMT se jedná o možnost pracovat na zajímavém projektu spolu s dalšími studenty, nebo doktorandy pod vedením zadavatele tématu.

Projekt je v optimálním případě přípravou na Vaši diplomovou práci a proto se prosím podívejte do katedrou nabízených témat projektů, bakalářských a diplomových prací. Z důvodu plynulého řešení Vašich projektů by bylo vhodné, abyste měli Vaše téma přidělené již na začátku semestru a byli jste dohodnuti s příslušným vedoucím práce. Téma a vedoucího práce je nutné ustanovit do konce druhého výukového týdnu a mně jako koordinátorovi předmětu pak vybrané téma a jeho vedoucího nahlásit (do elektronického formuláře). Chtěl bych Vás poprosit o zadání následujících informací:

  • Vaše jméno a případně emailovou adresu (v případě, že se neshoduje s adresou uvedenou v tomto kontakt listu).
  • Název projektu, na kterém pracujete.
  • Jméno vedoucího projektu.
  • Kontakt na vedoucího projektu (email).

Informace zadávejte do formuláře na adrese:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGNLY1RCNEkwa1BIVVhjd09KOGRzWXc6MA

Předmět je zakončen zápočtem, který uděluji já na základě doporučení vedoucího práce. Podmínkou zápočtu je krátká prezentace výsledků projektu. Prezentace proběhne v posledním týdnu výuky v zasedací místnosti katedry měření. Týden před obhajobou by měl každý odevzdat jeden tištěný a svázaný exemplář zprávy vedoucímu projektu, který jí do prezentace slovně ohodnotí (krátce - přínos projektu, co je dobré a co by se mohlo zlepšit). Obdobně se bude hodnotit i prezentace. Cílem je to, aby si studenti osvojili písemnou i ústní formu prezentace a maximálně se připravili na diplomovou práci. Práce na projektu si řešitel se svým vedoucím rozvrhují samostatně – cvičení uvedené v rozvrhu je pouze vymezení doby, která má být předmětu věnována.

Přibližně v polovině semestru uspořádám setkání všech řešitelů, kteří v krátkosti představí svůj projekt a jeho prozatímní výsledky. Tuto krátkou prezentaci si připravte na maximálně 5 minut. Informace o termínu a místu konání Vám zašlu později.  V polovině semestru bych také pro zájemce zorganizoval krátkou přednášku o tom jak koncipovat zprávu a prezentaci.

V případě dalších dotazů se na mě neváhejte obrátit.

S pozdravem a přáním pěkného dne,
Pavel Pačes

Informace: