A3B38MMP Mikroprocesory a mikrořadiče v přístrojové technice

Atributy předmětu
Kód předmětu: 
A3B38MMP
Název: 
Mikroprocesory a mikrořadiče v přístrojové technice
Garant: 
Fischer J.
Vyučující: 
Fischer J.
Kredity: 
6
Rozsah: 
2p+2l
Semestr: 
L
Zakončení: 
Z,ZK
Typ: 
A
Etapa: 
B
Role: 
PO

 

Materiály k A3B38MMP 2015

Okaz na staší materiály a původní stránky  

 

Semestrální test:

 • Test se bude psát  v 9. týdnu
 • Maximálně je možné získat 21 bodů
 • Při nedostatečné odpovědi na otázku týkající se problematy řešené na cvičení bude výsledek testu krácen o 50% bodů
 • Okruhy a kontrolní otázky, předpokládá se teoretická znalost problematiky cvičení obou variant , tedy A i B.
 •   
 • Okruhy a kontrolní otázky k testu v semestru - 2015 
   

 

Závěrečná technická zpráva:

 • Zpráva bude obsahovat: abstrakt (anotaci), zadání, rozbor, řešení, schéma, vývojový diagram, naměřené hodnoty v tabulce, výpočet nejistot (odchylky od linearity), graf (chyba absolutní, relativní), závěr s návrhem zlepšení řešení, případně i vlastní poznámky a výpočty prováděné v průběhu řešení úlohy
 • Draft zprávy (bez naměřených hodnot a vyhodnocení parametrů přístroje) se odevzdáva ve 12. týdnu. Finální zpráva (po zohladnění připomínek cvičícího) se odevzdává ve 13. týdnu semestru
 • Odevzdání zprávy je NUTNOU PODMÍNKOU UDĚLENÍ ZÁPOČTU

Laboratorní cvičení, bodování úloh, zápočet:

 • Bodování úloh probíhá na cvičení ve stanovených termínech cvičení
 • Při nesplnění zadání (např. větší chyba přístroje, než bylo zadáno, chybějící požadované funkce podle zadání, "neodolné" uživatelské rozhraní) bude bodové ohodnocení úlohy úměrně sníženo
 • Pokud bude úloha nebo zpráva odevzdána se zpožděním (řádném termínu), bodové hodnocení úlohy bude sníženo o -2 body / týden
 • Součástí úlohy je i samostatná prezentace částí programu, autor musí být schopen reagovat na případné dotazy cvičícího a přeukázat vynikající orientaci v prezentovaném kódu
 • Prokázané plagiátorství bude považováno za nesplňění úlohy s následkem NEUDĚLENÍ ZÁPOČTU !
 • NUTNOU PODMÍNKOU UDĚLENÍ ZÁPOČTU JE ODEVZDÁNÍ VŠECH ÚLOH (alespoň v rozpracované formě)

Zkouška - informace:

Zde jsou další  informace ke zkoušce 

Hodnocení celkově: lab. cvičení až 39 b, test v semestru až 21 b., zkouška  (test1 1 až 20 b,  test 2 až 20 b),
předmět celkem až  100 bodů

 

Klasifikační stupeň ECTS A B C D E F
Bodové hodnocení 100-90 89-80 79-70 69-60 59-50 < 50
Slovně výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně