A3B38BAP Bakalářská práce

Atributy předmětu
Kód předmětu: 
A3B38BAP
Název: 
Bakalářská práce
Garant: 
Vedral J.
Vyučující: 
Hejtmanová D.,Vedral J.
Kredity: 
20
Rozsah: 
0p+28
Semestr: 
L
Zakončení: 
Z
Typ: 
A
Etapa: 
B
Role: 
P

Témata bakalářských prací nabízených katedrou měření.

Informace o tom, jak psát Vaši bakalářskou práci, co všechno by měla obsahovat, jaký má mít formální obsah, to vše naleznete zde.