A2B38EMB Elektrická měření

Atributy předmětu
Kód předmětu: 
A2B38EMB
Název: 
Elektrická měření
Garant: 
Haasz V.
Vyučující: 
Haasz V., Kašpar P.
Kredity: 
5
Rozsah: 
2p+2l
Semestr: 
Z
Zakončení: 
Z,ZK
Typ: 
A
Etapa: 
B
Role: 
P

Dodatek k monografii Elektrická měření: Nejistoty měření [PDF]

Podklady k přednáškám:

Přednáška 1
Přednáška 2
Přednáška 3
Přednáška 4

Přednáška 5
Přednáška 6 ,7
Přednáška 8

Přednáška 9

Přednáška 10

Přednáška 11
 

Přednáška 12
 

Přednáška 13

Přednáška 14

Návody k úlohám na cvičení:

1. Měření analogovým osciloskopem
2. Kmitočtová závislost střídavých voltmetrů
3. Měření na napěťovém děliči
4. Měření malých proudů
5. Měřicí zesilovače
6. Vliv tvaru křivky na údaj měřicíhi přístroje

7. Měřicí usměrňovač

8. Měření výkonu jednofázové zátěže
9. Měření kmitočtu a doby periody čítačem
10. Demonstrace principu vzorkování

11. Číslicový osciloskop a generátor programovatelného průběhu

12. Měření malých odporů

13. Nevyvážený Wheatstoneův můstek

14. Číslicový měřič impedancí a admitancí

15. Měření amplitudové permeability
16. Číslicový měřicí systém se sběrnicí IEEE 488

17. Měření rozptylového magnetického pole

 

Požadavky:

Znalosti z předmětů: Elektronické prvky, Signály a soustavy, Základy elektrických obvodů

 

Literatura:

[1]   Haasz, V. - Sedláček, M.: Elektrická měření. Přístroje a metody (2. vydání). Monografie ČVUT, Praha 2003
[2]   Kolektiv: Elektrická měření. Návody k laboratorním cvičením. Skripta FEL ČVUT, Praha 2005
[3]   Placko D. : Fundamentals of Instrumentation and Measurement, ISTE 2007, ISBN 1 905209 39 8
[4]  

Northrop R.B.: Introduction to Instrumentation and Measurements, CRC 2005, 0-8493-3773-9