A0M38MAP Magnetické prvky a měření

Atributy předmětu
Kód předmětu: 
A0M38MAP
Název: 
Magnetické prvky a měření
Garant: 
Kašpar P.
Vyučující: 
Kašpar P.
Kredity: 
5
Rozsah: 
2p+2l
Semestr: 
Z,L
Zakončení: 
Z,ZK
Typ: 
A
Etapa: 
M
Role: 
V

osnovy předmětu
Podklady pro přednášky:
(slide v .pdf nebo .ppt)

1. slide 1-8
2. slide 9-11
3. slide 12-21
4. slide 22-33
5. slide 34-38
6. slide 39-44
7. slide 45-53
8. slide 54-59
8. slide 60-61
9. ppt - měření a stínění slabých polí
10. slide 62-67
11. slide 68-71
12. slide 72-76
13. ppt - měřicí transformátory proudu
12. slide 77-81

 

Program cvičení:

1.Týden

Úvod - informace o předmětu, rozdělení, bezpečnost práce

2. - 5. Týden

1. Měření charakteristiky magneticky tvrdého materiálu
2. Experimentální ověření funkce magnetického stínícího krytu ve stejnosměrném poli
3. Experimentální ověření funkce magnetického stínícího krytu ve střídavém poli
4. Stanovení Curieovy teploty feromagnetika

6. - 9. Týden

5. Stanovení konstanty NS a určení frekvenčních vlastností vzduchových měřicích cívek
6. Početní a experimentální vyšetření činitele rozptylu obvodu s permanentním magnetem
7. Měření koercivity
8. Gemini - modelovací program

a. Modelování činitele rozptylu obvodu s permanentním magnetem
b. Modelování funkce magnetického stínícího krytu ve stejnosměrném poli

9. - 13. Týden

9. Rozšíření kmitočtového pásma vzduchových měřicích cívek
10. Vliv sycení na ztráty transformátoru
11. Měření amplitudových a fázových chyb proudových transformátorů nepřímou metodou
12. Stanovení konstanty integrátoru a měření driftu

14. Týden

 Udílení zápočtů

Další materiály:

snímky ze spektrálního analyzátoru k úloze č. 5
trubice pomůcka k úloze č. 6

Podmínky zápočtu:

účast na cvičeních
odměření všech úloh

Zkouška:

Zkouška probíhá písemnou formou a zahrnuje látku jak ze cvičení tak z přednášek.