A0B38SES Senzorové sítě

Atributy předmětu
Kód předmětu: 
A0B38SES
Název: 
Senzorové sítě
Garant: 
Šmíd R.
Vyučující: 
Šmíd R.
Kredity: 
5
Rozsah: 
2p+2l
Semestr: 
Z
Zakončení: 
Z,ZK
Typ: 
A
Etapa: 
B
Role: 
V

Důležité informace naleznete zde.

Časový program cvičení:

viz přednáška 1.

Účast na přednáškách je doporučena, účast na cvičeních je povinná.

Harmonogram průběžné kontroly studia:

Test proběhne v 6. týdnu semestru na cvičení. Náhradní termín pro případy doložené potvrzením lékaře apod. po dohodě se cvičícím.

Podmínky pro udělení zápočtu:

  •  účast na cvičeních 
  • vyřešení všech úloh  zadaných ve cvičení

Požadavky ke zkoušce:

Znalost problematiky v rozsahu, který byl aktuálně odpřednášen.

Seznam doporučené studijní literatury:

[1] Mohammad Ilyas and Imad Mahgoub, Handbook of sensor networks : compact wireless and wired sensing systems, CRC Press 2005. ISBN: 0-8493-1968-4.
[2] Edgar H. Callaway, Wireless Sensor Networks: Architectures and Protocols, CRC Press 2004. ISBN:0849318238.

Způsob hodnocení během semestru a podíl zkoušky na celkovém hodnocení:

Během semestru bude hodnocen test.

Maximální počty bodů:
test v semestru 30 
zkouška 70

Celkem 100 bodů

 

ECTS

body

číselné hodnocení

slovní hodnocení

A

90-100

1

výborně

B

80-89

1,5

velmi dobře

C

70-79

2

dobře

D

60-69

2,5

uspokojivě

E

50-59

3

dostatečně

F

0-49

4

nedostatečně

 

Seznamu požadovaných prerekvizit a dalších vstupních požadavků a seznamu požadovaných korekvizit:  -

Vymezení částí výuky v anglickém jazyce: výuka probíhá v anglickém jazyce,  studijní materiály jsou v angličtině.

Požadavky k případnému vstupnímu testu: nejsou