A0B38OCP Obvody číslicových přístrojů

Atributy předmětu
Kód předmětu: 
A0B38OCP
Název: 
Obvody číslicových přístrojů
Garant: 
Holub J.
Vyučující: 
Holub J., Vedral J.
Kredity: 
5
Rozsah: 
2p+2l
Semestr: 
L
Zakončení: 
Z,ZK
Typ: 
A
Etapa: 
B
Role: 
V

Veškeré studijní materiály, podklady k přednáškám i ke cvičení jsou k dispozici v prostředí Moodle, link viz výše.

Osnovy přednášek:

1.   Obecná struktura číslicových měřicích přístrojů a generátorů signálu
2.   Přímo vázané zesilovače a útlumové články, izolační a modulační zesilovače
3.   Obvody pro převod střední a efektivní hodnoty (rozšíření znalostí z 38EMa), detektory špiček
4.   Obvody pro kmitočtovou filtraci signálu, oscilátory, směšovače
5.   Referenční zdroje napětí a proudu, sinusové a funkční generátory
6.   Návaznost analogových bloků přístroje - úrovně signálu, linearita, rušení. Spínací a vazební obvody
7.   Časová a amplitudová diskretizace signálu, vzorkovače, chyby
8.   Analogově-číslicové převodníky (rozšíření znalostí z 38EMa)
9.   Číslicově-analogové převodníky, rekonstrukce signálu
10.   Číslicové obvody pro měření kmitočtu a fáze, fázová synchronizace, přímá číslicová syntéza
11.   Obvody pro realizaci rozhraní pro připojení ke standardizovaným sběrnicím
12.   Zásady návrhu analogové a číslicové části z hlediska vlastního vyzařování a odolnosti proti rušení
13.   Systémy pro počítačovou podporu návrhu měřicích přístrojů - simulace, možnosti a omezení

Osnovy cvičení:

1.   Úvod, bezpečnost práce, organizace cvičení. Vstupní obvody měřicích přístrojů - dynamické vlastnosti
2.   Vstupní obvody měřicích přístrojů - odolnost proti rušení
3.   Generátory měřicích signálů. Přímá číslicová syntéza.
4.   Měřicí zesilovače napětí a proudu
5.   Převodníky střední a efektivní hodnoty, nelineární zesilovače.
6.   Kmitočtová filtrace signálu, filtry se spínanými kondenzátory
7.   Oscilátory a směšovače
8.   Zadání projektu - návrh bloku měřicího přístroje, ověření modelu, porovnání s parametry profesionálního přístroje
9.   Řešení projektu - návrh
10.   Řešení projektu - model I 11. Řešení projektu - model II
12.   Řešení projektu - model III
13.   Řešení projektu - porovnání parametrů s profesionálním řešením