Magisterské studium na katedře měření

Aktálně nabízené předměty - informace, materiály pro výuku, návody 

Katedra měření participuje na výuce v následujících magisterských studijních programech: 

 

Další užitečné informace ohledně bakalářského studia: