Spolupráce s průmyslem, vysokými školami a výzkumnými institucemi

Nabídka témat pro spolupráci
Přehled unikátních přístrojů

Naši sponzoři:

Firma Odkaz na firemní stránky Rok Popis
Texas Instruments 2015

Vybavení pro výuku analogových obvodů.

ALTERA 2012

Nefinanční dar firmy ALTERA určený na podporu výuky a účast studentů v soutěži (v ekvivaletní ceně 10 000,- Kč).
Firma bezplatně poskytla katedře tyto následující komponety:

1ks vývojový kit FPGA DE2-115
4ks hradlové pole EP2C5T144C8

H Test 2011,2010

Dar ve výši  50 000,-Kč  na podporu výuky a výzkumu.

STMicroelectronics 2010,2009

2010: Dar ve formě vývojového kitu iNEMO V2 inerciální měřicí jednotky obsahující inerciální senzory, senzory mag. pole, teploty a tlaku. Dar bude použit pro realizaci měřicí a demonstrační úlohy ilustrující funkci stabilizace kosmického satelitu.

2009: Grant ve výši 112 000 kč na podporu doktorandů

Schneider Electric 2010

 Komponenty pro inteligetní budovy v ceně 30 000,-Kč

Vector Magnetics 2010

Dar 15 000 US$ na výzkum. 

Teco Kolín 2010

Dar 150 000 Kč na rozvoj výuky a výzkumu

Billingsley Aerospace and Defense 2009

Dar v ceně 260 000 Kč: dva tříosé fluxgate magnetometry.

Honeywell 2009

Soubor senzorů a řídicích jednotek pro výuku inteligentních budov.

Hacker Model Production 2009

 RC model letadla Super Decathon XXL za symbolickou cenu 11 000 Kč.

Příklady spolupráce s průmyslem:

 • ADA Akustická emise, s. r. o., Plzeň – vývoj metod zpracování a vyhodnocování signálů akustické emise při zkouškách tlakových zařízení
 • ATG s.r.o. – výzkum detekčních schopností metody EMAT
 • Automotive Lighting CZ, s.r.o. - vývoj komunikačního rozhraní pro diagnostiku
 • Billingsley Aerospace and Defense, USA - testování magnetických senzorů a magnetometrů
 • Brownline, Nizozemí – navigační zařízení pro vrtné soupravy
 • ComAp s.r.o. - měření a konzultace v oblasti EMC
 • Český metrologický institut, Praha – měření ss proudu kryogenních fotodetektorů
 • DataPartner, s.r.o. – spolupráce na řešení systémů pro řízení, sběr a zpracování dat (projekt Herbertov)
 • Exxam Systems LLC, Anchorage, Alaska - vývoj zařízení pro testování izolovaných trubek
 • FCC průmyslové systémy, s.r.o. – oblast videometrických systémů
 • Hewlett Packard - testování výtěžnosti tonerových kazet
 • INRIM, Itálie – čtyřpárové termostatizované etalony odporu
 • JE Dukovany, JE Temelín, Škodu JS a.s., Pražská teplárenská a.s. – zajišťování přesnosti měření a speciální kalibrace přístrojů
 • LOM, s.p. odš. záv. VTUL a PVO - dlouholetá spolupráce při vývoji systémů pro řízení a navigaci bezpilotních letadel, převodník komunikačních rozhraní SDLC – Ethernet Netto s.r.o. - universální I/O modul s komunikačním rozhraním CAN
 • National Instruments, Czech Republic, s.r.o. – vývoj softwarových aplikací
 • NVE Corporation, USA – výzkumná spolupráce v oblasti nových magnetických senzorů (GMR a SDT)
 • PAC Corp., USA - Vývoj metod pro měření vlastností ropných porduktů
 • Schiebel, Austria – hledač bomb DIMADS, nové metody detekce a rozpoznání protipěchotních min
 • Sintef, Norsko – výzkumná spolupráce v oblasti piezomagnetických senzorů
 • STARMANS electronics, s.r.o., Praha – nedestruktivní testování materiálů ultrazvukem
 • Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav – dlouholetá spolupráce při vývoji a implementaci metod pro testování vozidlových řídicích jednotek, vyhodnocování kvality převodovek pomocí vibrodiagnostiky. Dále testovací pracoviště pro vozidlové moduly Škoda Auto využívající komunikační sběrnice automobilu CAN.
 • Texas University Hospital, USA – zařízení pro měření objemu žaludku
 • TH&L Systems, s.r.o. - spolupráce na vývoji SW pro laboratorní měřicí systémy
 • T-Mobile, a.s. – vývoj testovacích programů
 • Vector Magnetics, USA: spolupráce ve výzkumu magnetických senzorů, vývoj gradiometru pro navigaci při horizontálním vrtání
 • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha – automatizace vyhodnocování vad při testování metodou vířivých proudů
 • Volkswagen AG, Wolfsburg –datalogger pro vozy VW a Škoda
 • ZPA Smart Energy, s.r.o. – spolupráce při vývoji AMM a AMR systémů (rádiová a PLC komunikace, směrovací algoritmy, měřiče médií)

 Příklady spolupráce s vysokými školami a výzkumnými institucemi:

 • School of Mechanical and Manufacturing Engineering, The University of New South Wales, Australia – metody zpracování vibračních signálů
 • University of Cambridge – testování vlastností nového senzoru magnetického pole
 • University of Texas, Division of Gastroenterology – měření objemu žaludku
 • Technical University Athens – vývoj senzorů magnetického pole založených na nanokrystalických materiálech.
 • Danish Technical university –vývoj a testování fluxgate senzorů pro kosmický výzkum
 • IXL Laboratory, Bordeaux University, France – testováni A/Č převodníků
 • Shizuoka University, Hamamatsu, Japan – vývoj mikrosenzorů
 • University Gavle, Sweden – testováni A/Č převodníků
 • Universidad Politécnica de Madrid, Spain – spolupráce na vývoji technologií pro magnetické senzory
 • Fyzikální ústav AV ČR Praha – vývoj magnetických technologií a senzorů magnetického pole založených na nanokrystalických materiálech. Vývoj kryogenních etalonů.
 • Technical University, Viena - aplikace AMR magnetických senzorů
 • Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid - příprava a charakterizace mikrodrátů pro magnetické senzory
 • National University of Singapore - vývoj nových senzorů pro detekci ponorek
 • Inonu University, Malatya, Turecko - použití tenkých magnetických vrstev pro senzorovou techniku
 • Bowie State University, Computer Science Department - aplikace GPU pro zpracování extrémních objemů dat při shlukování událostí akustické emise (sledování stavu konstrukcí) 
 • Institute of Telecommunication Sciences, NTIA, USA - metody pro objektivní měření kvality služeb v telekomunikacích