BBC micro:bit

Interní neveřejná informativní stránka  o platformě BBC Micro:bit
Stránka je určena pouze pro spolupracovníky na  ČVUT - FEL na projektu využití platformy BBC micro:bit .                                          
(Obsahuje vytahy a kopie informací z dostupných zdrojů pro rychlé získání přehledu o pltaformě.)


BBC micro:bit je platforma pro seznámení s problematikou vestavných systémů. Orientace je na děti základních škol ve věku 11 až 12 let, což bylo asi klíčovým kriteriem při návrhu desky, která vznila v britském univerzitním prostředí.
Platforma obsahuje bloky, které se také používají v obvodech elektroniky pro nošení ("Wearable"). Je založena na obvodu SoC (system on a chip) firmy Nordic nRF51822 s 32-bitovým procesorovým jádrem ARM Cortex-M0 a komunikačním rozhraním Bluetooth, což umožňuje spolupráci např. s mobilními telefony. SoC nRF51822 obsahuje 256 kB paměti Flash a 16 kB paměti SRAM. Pro nahrávání programu a komunikaci s PC prostřednictvím rozhraní USB je na desce blok DAP link realizovaný druhým mikrořadičem MKL26Z128VFM4, který také zajišťuje funkci můstku UART- USB.  Ačkoliv je tento kit malý a je určen pro děti, obsahuje obdobné bloky, jako lze nalézt ve standardních zařízeních "elektroniky k nošení" ( resp. "nositelné elektroniky" - wearables),

Vlastnosti kitu je možno také částečne popsat výrokem: BBC micro:bit roste se svým uživatelem.  Ted s růstem znalostí uživatel může postupně objevovat vnitřní funkce kitu i vlastního zabudovaného mikrořadiče.

Dalšími bloky jsou senzory zrychlení (akcelerometr) a senzor magnetického pole (pro funkce typu "kompas").

Na desce je matice LED  5 x 5 a uživatelská tlačítka. Připojení dalších číslicových vstupů a výstupů, stejně jako vstup analogových signálů do interního ADC,  je možné přes přímý zlacený konektor na hraně desky.

Ačkoliv deska byla plánována jako jistá forma výukové "hračky", její  koncepce umožňuje její široké použití pro seznámení s problematikou elektroniky a vestavných systémů. Při doplnění vnějšími obvody bude podporovat např. sběry  dat a měření,  ovládání akčních členů a motorků a jejich ovládání i různé další aplikace. Je předpoklad, že díky své promyšlené konstrukci, ale také díky masivní podpoře se stane standardem v technické  výuce v dané oblasti.

Programování BBC micro:bit je mimo jiné možné pomocí micro Python. ,  Microsoft TouchDevelop.  Programování - info stránky micro:bit - zde.  Možné je i použití mbed - zde.

Jistou nevýhodou BBC micro:bit je to, že dostupné katalogové listy a referenční manuály k použitému mikrořadiči nRF51822 nejsou dostatečně podrobné tak, aby zachycovaly všechny detaily, které by umožňovaly programování i na nejnižší úrovni s přístupem do jednotlivých registrů mikrořadiče.To však v žádném případě není omezení pro práci na úrovni (práce dětí a studentů), pro kterou je tento kit plánován.

V ČR  se rozšíření platformy BBC micro.bit věnuje nadace micro:la.  http://microla.cz/ . První aktivity v ČR začínají na základních školách v Lanškrouně- informace zde

 

Výtahy obrázků platformy BBC micro:bit.

BBC Microbit.jpg   The underside of the BBC Micro:bit

 

 

BBC Micro:bit features, pinouts, etc.


Obvody modulu BBC miro:bit,  příslušenství a další HW informace 

 

 

 Stránky s dalšími informacemi

http://microbit.org/   
http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/4hVG2Br1W1LKCmw8nSm9WnQ/the-bbc-micro-bit  
https://en.wikipedia.org/wiki/Micro_Bit
https://www.microbit.co.uk/create-code
Updating DAP link, mbed
Stránka mbed