Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

Contact

Position: Profesor
Room: T2:B3-441b
E-mail: ripka()fel.cvut.cz
Phone: (+420)-22435-3945
Fax: (+420)-233 339 929
Mail address: Technická 2, 166 27 Prague 6, Czech Republic

More details about person

Osobní kalendář          Děkanský projekt                                                  

Děkan FEL

Curriculum vitae:

nar. 7.7.1959 

Elektrotechnickou fakultu ČVUT ukončil r. 1984 s vyznamenáním a cenou děkana (obor technická kybernetika, zaměření měřicí technika).
Od roku 1984 na katedře měření FEL: 1984-1986 stážista, 1986-1987 interní aspirant, 1987-1989 odborný pracovník, 1990-1994 vědecký pracovník, 1994-1996 odborný asistent, 1996- docent, 2002 profesor

Kandidátskou práci obhájil v r. 1989.
Habilitoval se v r. 1996 prací "Feromagnetické senzory".
Profesorem v oboru měřicí technika jmenován v r. 2002.

Šťastně ženat, 3 děti, ≥6 vnoučat.

Zahraniční pobyty

V letech 1990-94 hostující výzkumník na Dánské Technické Univerzitě (celkem 13 měsíců).
1993 stáž British Council na University of Bath (3 týdny).
Od 3/2001 do 9/2001 získal stipendium Marie Curie Advanced Research Fellowship
pro vybudování laboratoře magnetických senzorů na National University of Ireland, Galway
2005/2006 Visiting Researcher v Inst. for the Protection and the Security of the Citizen, Ispra, Itálie (1 rok)
2005, 2007 National University of Singapore, visiting scientist (3 měsíce)
 

Grantové projekty

1998-1999 zodpovědný za návrh fluxgate magnetometru pro českou družici Mimosa
2000- 2003: mezinárodní koordinátor pilotního projektu Leonardo "Modulární kursy o moderních senzorech" (9 partnerů z 8 zemí).
2003-2006 národní koordinátor evropského projektu SENPIMAG (STREP projekt FP6)
2009-11 zodpovědný za projekt OPPA „Inteligentní budovy“
2008-12 národní koordinátor evropského projektu ISP-1 (FP7 Space)
2011-14 zodpovědný za projekt TAČR Fluxgate magnetometr

Další projekty:
Nositel 4 interních grantů ČVUT, 4 projektů GAČR, 1 projektu IGA MZV (koordiátor za FEL), 3 mez.  projekty Kontakt, (spolupráce s Japonskem, Řeckem a USA).

 Publikace

Autor a spoluautor více než 200 vědeckých prací: 90 z nich publikováno v impaktovaných mezinárodních časopisech (>824 heterocitací v SCI). H-index = 15 dle SCI, 12 dle VVVS.
Mnoho vyzvaných i běžných příspěvků na mezinárodních konferencích (včetně IEEE Intermag, IEEE Sensors, MMM, Eurosensors, SMM, EMMA a Imeko World Congress).
Editor a hlavní autor monografie Magnetic Sensors and Magnetometers, vydané  nakladatelstvím Artech, USA v r. 2001 a monografie Modern Sensors Handbook (ISTE-Willey, 2007).

Autor kapitol v 5 dalších mezinárodních monografiích

Aktuální seznam novějších publikací je možno najít níže

 

Patenty a ceny

1 evropský patent, 1 patent USA, 1 španělský, 6 českých, 2 PV

Cena Inovace za rok 2000, Cena rektora ČVUT za publikaci v r. 2001, 2010.

 

Akademické a odborné funkce

Děkan FEL (1.7.2011-30.6. 2015)
Člen Vědecké rady ČVUT a VŠE
Člen odborné komise RVVI pro technické vědy a neživou přírodu (2009-)
Fond pro podporu výzkumu: člen řídicího výboru (2008- )
Rada vysokých škol: člen (2007-   ), místopředseda Komise pro rozvoj (2009- )
Proděkan FEL pro studijní záležitosti (2006-7)
Předseda Rady magisterského studijního programu Inteligentní budovy (2006-)
Člen Vědecké rady ČVUT FEL (od 2003)
Člen Akademického senátu FEL (1999-2005, 2000-2005 mluvčí pedagogické komise).
Člen programového výboru řady mezinárodních konferencí (např. Eurosensors, Transducers, IEEE Sensors, JEMS, Intermag, EMSA, SMM) .
Člen  Eurosensors Steering Committe od roku 1993.
 

Zvolen jako General Chairman konference Eurosensors XVI (Praha 2002).

Člen redakční rady impaktovaného časopisu Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review) (2008- )
Člen Int. Advisory board impaktovaného časopisu Measurement Science and Technology (IOP, 2008- ).
Associate editor impaktovaného IEEE Sensors Journal (funkční období 2001-2002 a 2003-2004).
Člen redakční rady časopisů Journal of Sensors (Hindawi Publishing Corp., USA, 2007-10), International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems (2008- ) a Slaboproudý Obzor (1995-2006).

 Člen IEEE, České metrologické společnosti a spolku Elektra.

 

Pedagogická činnost

Přednáší a cvičí na FEL zejména předměty Senzory a měření a Moderní senzory a zpracování signálu.

Vedl řadu úspěšných dipl. prací a 10 úspěšných doktorandů (100% úspěšnost).

V současné době vede 3 doktorandy: M. Janošek, A. Zikmund, P. Novacek
PhD graduanti: P. Navrátil, A. Platil, A. Tipek, A. Cerman , M. Vopálenský, J. Kubík, M. Malátek, J. Tomek. M. Butta

2002, 2007: přednášející na CNRS Autumn School, Francie
2004: přednášející na Athens international course, Praha
2003: přednášející na NATO ASI, Portugalsko

 Odborná činnost

Pracoval v oblasti magnetických senzorů (zvláště fluxgate a magnetorezistivních) a účastnil se výroby přístrojů pro magnetická měření. Průmyslové poradenství a výzkumné kontrakty pro domácí a zahraniční společnosti v rámci doplňkové činnosti FEL (celkový obrat přes 4 mil. kč).

Knihy 

         

 

 

 

List of selected publications


Select your choice to view type of publication

Papers in WoS Journals
2015

Bauer, J. - Ripka, P. - Draxler, K. - Styblíková, Renata: Demagnetization of Current Transformers Using PWM Burden In: IEEE Transactions on Magnetics. 2015, vol. 51, no. 1, ISSN 0018-9464.

Butta, M. - Ripka, P. - Janošek, M. - Přibil, M.: Electroplated FeNi ring cores for fluxgates with field induced radial anisotropy In: Journal of Applied Physics. 2015, vol. 117, no. 17, art. no. 17A722, ISSN 0021-8979.

Butta, M. - Ripka, P. - Kraus, L.: Effect of Stress Induced Anisotropy on the Noise of Ring-core Fluxgate In: IEEE Transactions on Magnetics. 2015, no. 51, art. no. 7029153, ISSN 0018-9464.

Ripka, P. - Butta, M. - Přibil, M.: Magnetostriction Offset of Fluxgate Sensors In: IEEE Transactions on Magnetics. 2015, no. 51, art. no. 4000504, ISSN 0018-9464.

Sarkar, P. - Včelák, J. - K Roy, R. - K Panda, A. - Mitra, A. - et al.: Co-Based Amorphous Material for Giant Magneto-Impendance and Fluxgate Sensing Cores In: IEEE Transactions on Magnetics. 2015, vol. 51, no. 11, art. no. 7103306, ISSN 0018-9464.

Včelák, J. - Ripka, P. - Zikmund, A.: Long-Range Magnetic Tracking System In: IEEE Sensors Journal. 2015, vol. 15, no. 1, p. 491-496. ISSN 1530-437X.

Včelák, J. - Ripka, P. - Zikmund, A.: Precise Magnetic Sensors for Navigation and Prospection In: The Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. 2015, vol. 28, no. 3, p. 1077-1080. ISSN 1557-1939.

Zikmund, A. - Ripka, P. - Ketzler, R. - Harcken, H. - Albrecht, M.: Precise Scalar Calibration of a Tri-Axial Braunbek Coil System In: IEEE Transactions on Magnetics. 2015, vol. 51, no. 1, art. no. 4000704, ISSN 0018-9464.

2014

Butta, M. - Janošek, M. - Ripka, P. - Kraus, L. - El Kammouni, R.: Influence of Magnetostriction of NiFe Electroplated Film on the Noise of Fluxgate In: IEEE Transactions on Magnetics. 2014, vol. 50, no. 44, art. no. 4006504, ISSN 0018-9464.

Ripka, P. - Draxler, K. - Styblíková, R.: AC/DC Current Transformer With Single Winding In: IEEE Transactions on Magnetics. 2014, vol. 50, no. 4, p. 1-4. ISSN 0018-9464.

Ripka, P. - Přibil, M. - Butta, M.: Fluxgate Offset Study In: IEEE Transactions on Magnetics. 2014, no. 50, art. no. 4006804, ISSN 0018-9464.

Ripka, P. - Vyhnánek, J. - Janošek, M. - Včelák, J.: AMR Proximity Sensor With Inherent Demodulation In: IEEE Sensors Journal. 2014, vol. 14, no. 9, p. 3119-3123. ISSN 1530-437X.

Sarkar, P. - Janošek, M. - Petrucha, V. - Včelák, J. - Ripka, P.: Study of Stress-Induced Anisotropy in METGLAS 2714 In: IEEE Transactions on Magnetics. 2014, vol. 50, no. 11, art. no. 6971470, ISSN 0018-9464.

2013

Butta, M. - Ripka, P.: Temperature Stability of Sensitivity and Offset in Coil-less Fluxgate Sensors In: Journal of Electrical Engineering. 2013, vol. 61, no. 7, p. 10-12. ISSN 1335-3632.

Butta, M. - Ripka, P. - Vazquez, M. - Infante, G. - Kraus, L.: Microwire Electroplated Under Torsion as Core for Coil-Less Fluxgate In: Sensor Letters. 2013, vol. 11, no. 1, p. 50-52. ISSN 1546-198X.

Kraus, L. - Butta, M. - Ripka, P.: Magnetic Anisotropy and Giant Magnetoimpedance in NiFe Electroplated on Cu Wires In: Sensor Letters. 2013, vol. 11, no. 1, p. 53-55. ISSN 1546-198X.

Nováček, P. - Roháč, J. - Šimánek, J. - Ripka, P.: Metal Detector Signal Imprints of Detected Objects In: IEEE Transactions on Magnetics. 2013, vol. 49, no. 1, p. 69-72. ISSN 0018-9464.

Platil, A. - Tomek, J. - Pribula, O. - Janošek, M. - Fischer, J. - et al.: Magnetopneumography Using Optical Position Reference In: Sensor Letters. 2013, vol. 11, no. 1, p. 69-73. ISSN 1546-198X.

Ripka, P. - Butta, M. - Platil, A.: Temperature Stability of AMR Sensors In: Sensor Letters. 2013, vol. 11, no. 1, p. 74-77. ISSN 1546-198X.

Ripka, P. - Draxler, K. - Styblíková, R.: Measurement of DC Currents in the Power Grid by Current Transformer In: IEEE Transactions on Magnetics. 2013, vol. 49, no. 1, p. 73-76. ISSN 0018-9464.

Ripka, P. - Zikmund, A.: Testing and Calibration of Magnetic Sensors In: Sensor Letters. 2013, vol. 11, no. 1, p. 44-49. ISSN 1546-198X.

Zikmund, A. - Ripka, P.: Calibration of the 3D Coil System's Orthogonality In: IEEE Transactions on Magnetics. 2013, vol. 49, no. 1, p. 66-68. ISSN 0018-9464.

2012

Butvin, P.B. - Janošek, M. - Ripka, P. - Butvinová, B.B. - Švec sr., P.Š. - et al.: Field Annealed Closed-path Fluxgate Sensors Made of Metallic-glass Ribbons In: Sensors and Actuators. 2012, vol. 2012, no. 184, p. 72-77. ISSN 0924-4247.

Janošek, M. - Ludwig, F. - Schilling, M. - Ripka, P.: Single-core fluxgate gradiometer with simultaneous gradient and homogeneous feedback operation In: Journal of Applied Physics. 2012, vol. 111, no. 7, p. 07E328-1-07E328-3. ISSN 0021-8979.

Janošek, M. - Ludwig, F. - Schilling, M. - Ripka, P.: Single-core fluxgate gradiometer with simultaneous gradient and homogeneous feedback operation In: Journal of Applied Physics. 2012, vol. 111, no. 7, p. 07E328-1-07E328-3. ISSN 0021-8979.

Nováček, P. - Roháč, J. - Ripka, P.: Complex Markers for a Mine Detector In: IEEE Transactions on Magnetics. 2012, vol. 48, no. 4, p. 1489-1492. ISSN 0018-9464.

Nováček, P. - Roháč, J. - Ripka, P.: Complex Markers for a Mine Detector In: IEEE Transactions on Magnetics. 2012, vol. 48, no. 4, p. 1489-1492. ISSN 0018-9464.

Platil, A. - Ripka, P.: Fluxgate Sensor and Real Operating-mode B-H Curve In: Journal of Electrical Engineering. 2012, vol. 63, no. 7s, p. 118-121. ISSN 1335-3632.

Ripka, P. - Kašpar, P. - Saneistr, Jiri: Geometrical Selectivity of Current Sensors In: Przeglad Elektrotechniczny. 2012, vol. 88, no. 5a, p. 38-39. ISSN 0033-2097.

Tomek, J. - Platil, A. - Janošek, M. - Pribula, O. - Fischer, J. - et al.: Magnetopneumography - Incorporation of Optical Position Reference In: Journal of Electrical Engineering. 2012, vol. 63, no. 7s, p. 122-125. ISSN 1335-3632.

Tomek, J. - Platil, A. - Janošek, M. - Zikmund, A. - Ripka, P.: Suppression of Environmental Noise in Magnetopneumography by the use of Higher Order Gradients In: IEEE Transactions on Magnetics. 2012, vol. 48, no. 4, p. 1317-1319. ISSN 0018-9464.

Tomek, J. - Platil, A. - Janošek, M. - Zikmund, A. - Ripka, P.: Suppression of Environmental Noise in Magnetopneumography by the use of Higher Order Gradients In: IEEE Transactions on Magnetics. 2012, vol. 48, no. 4, p. 1317-1319. ISSN 0018-9464.

Včelák, J. - Zikmund, A. - Ripka, P.: Long Range Magnetic Localization System In: Journal of Electrical Engineering. 2012, vol. 63, no. 7, p. 19-22. ISSN 1335-3632.

Včelák, J. - Zikmund, A. - Ripka, P.: Long Range Magnetic Localization System In: Journal of Electrical Engineering. 2012, vol. 63, no. 7, p. 19-22. ISSN 1335-3632.

Vyhnánek, J. - Janošek, M. - Ripka, P.: AMR Gradiometer for Mine Detection In: Sensors and Actuators. 2012, vol. 186, p. 100-104. ISSN 0924-4247.

Vyhnánek, J. - Janošek, M. - Ripka, P.: AMR Gradiometer for Mine Detection In: Sensors and Actuators. 2012, vol. 186, p. 100-104. ISSN 0924-4247.

Zikmund, A. - Ripka, P.: A Magnetic Distance Sensor with High Precision In: Sensors and Actuators. 2012, vol. 186, p. 137-142. ISSN 0924-4247.

Zikmund, A. - Ripka, P.: Uncertainty Analysis of Calibration of the 3D Coil System In: Journal of Electrical Engineering. 2012, vol. 63, p. 90-93. ISSN 1335-3632.

Zikmund, A. - Ripka, P.: A Magnetic Distance Sensor with High Precision In: Sensors and Actuators. 2012, vol. 186, p. 137-142. ISSN 0924-4247.

2010

Atalay, S. - Ripka, P. - Bayri, N.: Coil-less Fluxgate Effect in (Co0.94Fe0.06)72.5Si12.5B15 Amorphous Wires In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2010, vol. 322, no. 4, p. 2238-2243. ISSN 0304-8853.

Atalay, S. - Ripka, P. - Bayri, N.: Coil-less Fluxgate Effect in (Co0.94Fe0.06)72.5Si12.5B15 Amorphous Wires In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2010, vol. 322, no. 4, p. 2238-2243. ISSN 0304-8853.

Butta, M. - Janošek, M. - Ripka, P.: Field-Programmable Gate Array-based fluxgate magnetometer with digital integration In: Journal of Applied Physics. 2010, vol. 107, no. 9, p. 09E714. ISSN 0021-8979.

Butta, M. - Janošek, M. - Ripka, P.: Field-Programmable Gate Array-based fluxgate magnetometer with digital integration In: Journal of Applied Physics. 2010, vol. 107, no. 9, p. 09E714. ISSN 0021-8979.

Butta, M. - Ripka, P.: Temperature Stability of Sensitivity and Offset in Coil-Less Fluxgate Sensors In: Journal of Electrical Engineering. 2010, vol. 61, no. 7/s, p. 10-12. ISSN 1335-3632.

Butta, M. - Ripka, P.: Temperature Stability of Sensitivity and Offset in Coil-Less Fluxgate Sensors In: Journal of Electrical Engineering. 2010, vol. 61, no. 7/s, p. 10-12. ISSN 1335-3632.

Butta, M. - Ripka, P. - Infante, G. - Badini-Confalonieri, G.A. - Vazquez, M.: Magnetic Microwires With Field-Induced Helical Anisotropy for Coil-Less Fluxgate In: IEEE Transactions on Magnetics. 2010, vol. 46, no. 7, p. 2562-2565. ISSN 0018-9464.

Butta, M. - Ripka, P. - Infante, G. - Badini-Confalonieri, G.A. - Vazquez, M.: Magnetic Microwires With Field-Induced Helical Anisotropy for Coil-Less Fluxgate In: IEEE Transactions on Magnetics. 2010, vol. 46, no. 7, p. 2562-2565. ISSN 0018-9464.

Butta, M. - Ripka, P. - Navarrete, J. - Vazquez, M.: Double Coil-less Fluxgate in Bridge Configuration In: IEEE Transactions on Magnetics. 2010, vol. 46, no. 2, p. 532-535. ISSN 0018-9464.

Butta, M. - Ripka, P. - Navarrete, J. - Vazquez, M.: Double Coil-less Fluxgate in Bridge Configuration In: IEEE Transactions on Magnetics. 2010, vol. 46, no. 2, p. 532-535. ISSN 0018-9464.

Janošek, M. - Butta, M. - Ripka, P.: Two Sources of Cross-field Error in Racetrack Fluxgate In: Journal of Applied Physics. 2010, vol. 107, no. 09E714, p. 1-3. ISSN 0021-8979.

Janošek, M. - Butta, M. - Ripka, P.: Two Sources of Cross-field Error in Racetrack Fluxgate In: Journal of Applied Physics. 2010, vol. 107, no. 09E714, p. 1-3. ISSN 0021-8979.

Janošek, M. - Ripka, P.: PCB Fluxgate Gradiometer Measuring dBx/dy In: Journal of Electrical Engineering. 2010, vol. 2010, no. 7/s, p. 7-9. ISSN 1335-3632.

Janošek, M. - Ripka, P.: PCB Fluxgate Gradiometer Measuring dBx/dy In: Journal of Electrical Engineering. 2010, vol. 2010, no. 7/s, p. 7-9. ISSN 1335-3632.

Nováček, P. - Ripka, P. - Pribula, O. - Fischer, J.: Mine Detector with Discrimination Ability In: Journal of Electrical Engineering. 2010, vol. 61, no. 7/s, p. 141-143. ISSN 1335-3632.

Nováček, P. - Ripka, P. - Pribula, O. - Fischer, J.: Mine Detector with Discrimination Ability In: Journal of Electrical Engineering. 2010, vol. 61, no. 7/s, p. 141-143. ISSN 1335-3632.

Petrucha, V. - Mlejnek, P. - Ripka, P. - Chvojka, M. - Posolda, P.: Tester for a Space Micro-accelerometer In: Sensors and Actuators. 2010, vol. 2010, no. A162-2, p. 324-328. ISSN 0924-4247.

Petrucha, V. - Mlejnek, P. - Ripka, P. - Chvojka, M. - Posolda, P.: Tester for a Space Micro-accelerometer In: Sensors and Actuators. 2010, vol. 2010, no. A162-2, p. 324-328. ISSN 0924-4247.

Ripka, P.: Electric Current Sensors: a Review In: Measurement Science and Technology. 2010, vol. 21, no. 11, p. 112001-112024. ISSN 0957-0233.

Ripka, P.: Electric Current Sensors: a Review In: Measurement Science and Technology. 2010, vol. 21, no. 11, p. 112001-112024. ISSN 0957-0233.

Ripka, P. - Butta, M. - Li, X. - Jie, F.: Sensitivity and Noise of Wire-core Transverse Fluxgate In: IEEE Transactions on Magnetics. 2010, vol. 46, no. 2, p. 654-657. ISSN 0018-9464.

Ripka, P. - Butta, M. - Li, X. - Jie, F.: Sensitivity and Noise of Wire-core Transverse Fluxgate In: IEEE Transactions on Magnetics. 2010, vol. 46, no. 2, p. 654-657. ISSN 0018-9464.

Ripka, P. - Janošek, M.: Advances in Magnetic Field Sensors In: IEEE Sensors Journal. 2010, vol. 10, no. 6, p. 1108-1116. ISSN 1530-437X.

Ripka, P. - Janošek, M.: Advances in Magnetic Field Sensors In: IEEE Sensors Journal. 2010, vol. 10, no. 6, p. 1108-1116. ISSN 1530-437X.

Ripka, P. - Janošek, M. - Butta, M. - Billingsley, S.W. - Wakefield, E.: Crossfield Effect in Commercial Fluxgate and AMR Sensors In: Journal of Electrical Engineering. 2010, vol. 61, no. 7/s, p. 13-16. ISSN 1335-3632.

Ripka, P. - Janošek, M. - Butta, M. - Billingsley, S.W. - Wakefield, E.: Crossfield Effect in Commercial Fluxgate and AMR Sensors In: Journal of Electrical Engineering. 2010, vol. 61, no. 7/s, p. 13-16. ISSN 1335-3632.

Zikmund, A. - Ripka, P.: Scalar Calibration of the 3-D Coil System In: Journal of Electrical Engineering. 2010, vol. 61, no. 7/s, p. 39-41. ISSN 1335-3632.

Zikmund, A. - Ripka, P.: Scalar Calibration of the 3-D Coil System In: Journal of Electrical Engineering. 2010, vol. 61, no. 7/s, p. 39-41. ISSN 1335-3632.

2009

Butta, M. - Infante, G. - Ripka, P. - Badini-Confalonieri, G. A. - Vazquez, M.: M-H Loop Tracer Based on Digital Signal Processing for Low Frequency Characterization of Extremely Thin Magnetic Wires In: Review of Scientific Instruments. 2009, vol. 80, no. 083906, p. 1-4. ISSN 0034-6748.

Butta, M. - Infante, G. - Ripka, P. - Badini-Confalonieri, G. A. - Vazquez, M.: M-H Loop Tracer Based on Digital Signal Processing for Low Frequency Characterization of Extremely Thin Magnetic Wires In: Review of Scientific Instruments. 2009, vol. 80, no. 083906, p. 1-4. ISSN 0034-6748.

Butta, M. - Ripka, P.: Model for Coilless Fluxgate In: Sensors and Actuators. 2009, vol. 156: 269, no. 11, p. 269-273. ISSN 0924-4247.

Butta, M. - Ripka, P.: Investigation of Crossfield Effect in AMR Sensors In: Sensor Letters. 2009, vol. 7, no. 3, p. 322-324. ISSN 1546-198X.

Butta, M. - Ripka, P.: Linearity of Pulse Excited Coil-less Fluxgate In: IEEE Transactions on Magnetics. 2009, vol. 45, no. 10, p. 4455-4459. ISSN 0018-9464.

Butta, M. - Ripka, P.: Model for Coilless Fluxgate In: Sensors and Actuators. 2009, vol. 156: 269, no. 11, p. 269-273. ISSN 0924-4247.

Butta, M. - Ripka, P.: Investigation of Crossfield Effect in AMR Sensors In: Sensor Letters. 2009, vol. 7, no. 3, p. 322-324. ISSN 1546-198X.

Butta, M. - Ripka, P.: Linearity of Pulse Excited Coil-less Fluxgate In: IEEE Transactions on Magnetics. 2009, vol. 45, no. 10, p. 4455-4459. ISSN 0018-9464.

Butta, M. - Ripka, P. - Badini, G. A. - Vazquez, M. - Infante, G. A.: Bi-metallic Magnetic Wire with Insulating Layer as Core for Orthogonal Fluxgate In: IEEE Transactions on Magnetics. 2009, vol. 45, no. 10, p. 4443-4446. ISSN 0018-9464.

Butta, M. - Ripka, P. - Badini, G. A. - Vazquez, M. - Infante, G. A.: Bi-metallic Magnetic Wire with Insulating Layer as Core for Orthogonal Fluxgate In: IEEE Transactions on Magnetics. 2009, vol. 45, no. 10, p. 4443-4446. ISSN 0018-9464.

Janošek, M. - Ripka, P.: PCB Sensors in Fluxgate Magnetometer with Controlled Excitation In: Sensors and Actuators. 2009, vol. 151, no. 2, p. 141-144. ISSN 0924-4247.

Janošek, M. - Ripka, P.: Current-Output of Printed Circuit Board Fluxgates In: Sensor Letters. 2009, vol. 7, no. 3, p. 299-302. ISSN 1546-198X.

Janošek, M. - Ripka, P.: PCB Sensors in Fluxgate Magnetometer with Controlled Excitation In: Sensors and Actuators. 2009, vol. 151, no. 2, p. 141-144. ISSN 0924-4247.

Janošek, M. - Ripka, P.: Current-Output of Printed Circuit Board Fluxgates In: Sensor Letters. 2009, vol. 7, no. 3, p. 299-302. ISSN 1546-198X.

Janošek, M. - Ripka, P. - Platil, A.: Magnetic Markers Detection Using PCB fluxgate array In: Journal of Applied Physics. 2009, vol. 105, no. 7, p. 7E717. ISSN 0021-8979.

Janošek, M. - Ripka, P. - Platil, A.: Magnetic Markers Detection Using PCB fluxgate array In: Journal of Applied Physics. 2009, vol. 105, no. 7, p. 7E717. ISSN 0021-8979.

Petrucha, V. - Ripka, P. - Kašpar, P. - Merayo, J.: Automated System for the Calibration of Magnetometers In: Journal of Applied Physics. 2009, vol. 2009, no. 105, p. 07E704-1-07E704-3. ISSN 0021-8979.

Petrucha, V. - Ripka, P. - Kašpar, P. - Merayo, J.: Automated System for the Calibration of Magnetometers In: Journal of Applied Physics. 2009, vol. 2009, no. 105, p. 07E704-1-07E704-3. ISSN 0021-8979.

Ripka, P. - Butta, M.: Origin of the Crossfield Effect in AMR Sensors In: Sensor Letters. 2009, vol. 7, no. 3, p. 259-262. ISSN 1546-198X.

Ripka, P. - Butta, M.: Origin of the Crossfield Effect in AMR Sensors In: Sensor Letters. 2009, vol. 7, no. 3, p. 259-262. ISSN 1546-198X.

Ripka, P. - Janošek, M. - Butta, M.: Crossfield Sensitivity in AMR Sensors In: IEEE Transactions on Magnetics. 2009, vol. 45, no. 10, p. 4514-4517. ISSN 0018-9464.

Ripka, P. - Janošek, M. - Butta, M.: Crossfield Sensitivity in AMR Sensors In: IEEE Transactions on Magnetics. 2009, vol. 45, no. 10, p. 4514-4517. ISSN 0018-9464.

Ripka, P. - Li, X.P. - Fan, J.: Multiwire Core Fluxgate In: Sensors and Actuators. 2009, vol. 156, no. 11, p. 265-268. ISSN 0924-4247.

Ripka, P. - Li, X.P. - Fan, J.: Multiwire Core Fluxgate In: Sensors and Actuators. 2009, vol. 156, no. 11, p. 265-268. ISSN 0924-4247.

Tomek, J. - Platil, A. - Ripka, P.: Multiple Layer Scanning in Magnetopneumography In: IEEE Sensors Journal. 2009, vol. 9, no. 4, p. 383-389. ISSN 1530-437X.

Tomek, J. - Platil, A. - Ripka, P.: Multiple Layer Scanning in Magnetopneumography In: IEEE Sensors Journal. 2009, vol. 9, no. 4, p. 383-389. ISSN 1530-437X.

2008

Butta, M. - Ripka, P.: Two-Domain Model For Orthogonal Fluxgate In: IEEE Transactions on Magnetics. 2008, vol. 44, no. 11, p. 3992-3995. ISSN 0018-9464.

Butta, M. - Ripka, P.: Two-Domain Model For Orthogonal Fluxgate In: IEEE Transactions on Magnetics. 2008, vol. 44, no. 11, p. 3992-3995. ISSN 0018-9464.

Butta, M. - Ripka, P. - Atalay, S. - Atalay, F.E. - Li, X.P.: Fluxgate Effect in Twisted Magnetic Wire In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2008, vol. 320, no. 1, p. 974-978. ISSN 0304-8853.

Butta, M. - Ripka, P. - Atalay, S. - Atalay, F.E. - Li, X.P.: Fluxgate Effect in Twisted Magnetic Wire In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2008, vol. 320, no. 1, p. 974-978. ISSN 0304-8853.

Kubík, J. - Ripka, P.: Racetrack Fluxgate Sensor Core Demagnetization Factor In: Sensors and Actuators. 2008, vol. 143, no. 2, p. 237-244. ISSN 0924-4247.

Kubík, J. - Ripka, P.: Racetrack Fluxgate Sensor Core Demagnetization Factor In: Sensors and Actuators. 2008, vol. 143, no. 2, p. 237-244. ISSN 0924-4247.

Malátek, M. - Ripka, P. - Kraus, L.: Temperature Offset Drift of GMI Sensors In: Sensors and Actuators. 2008, vol. 147, no. 8, p. 415-418. ISSN 0924-4247.

Malátek, M. - Ripka, P. - Kraus, L.: Temperature Offset Drift of GMI Sensors In: Sensors and Actuators. 2008, vol. 147, no. 8, p. 415-418. ISSN 0924-4247.

Mlejnek, P. - Vopálenský, M. - Ripka, P.: AMR Current Measurement Device In: Sensors and Actuators. 2008, vol. 141, no. 1-3, p. 646-653. ISSN 0924-4247.

Mlejnek, P. - Vopálenský, M. - Ripka, P.: AMR Current Measurement Device In: Sensors and Actuators. 2008, vol. 141, no. 1-3, p. 646-653. ISSN 0924-4247.

Ripka, P.: Sensors Based on Bulk Soft Magnetic Materials: Advances and Challenges In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2008, vol. 320, no. 20, p. 2466-2473. ISSN 0304-8853.

Ripka, P.: Sensors Based on Bulk Soft Magnetic Materials: Advances and Challenges In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2008, vol. 320, no. 20, p. 2466-2473. ISSN 0304-8853.

Ripka, P. - Butta, M. - Malátek, M. - Atalay, S. - Atalay, F.E.: Characterisation of Magnetic Wires for Fluxgate Cores In: Sensors and Actuators. 2008, vol. 145-146, no. 1, p. 23-28. ISSN 0924-4247.

Ripka, P. - Butta, M. - Malátek, M. - Atalay, S. - Atalay, F.E.: Characterisation of Magnetic Wires for Fluxgate Cores In: Sensors and Actuators. 2008, vol. 145-146, no. 1, p. 23-28. ISSN 0924-4247.

Tomek, J. - Mlejnek, P. - Janásek, V. - Ripka, P. - Kašpar, P. - et al.: The Precision of Gastric Motility and Volume Sensing by Implanted Magnetic Sensors In: Sensors and Actuators. 2008, vol. 142, no. 3, p. 34-39. ISSN 0924-4247.

Tomek, J. - Mlejnek, P. - Janásek, V. - Ripka, P. - Kašpar, P. - et al.: The Precision of Gastric Motility and Volume Sensing by Implanted Magnetic Sensors In: Sensors and Actuators. 2008, vol. 142, no. 3, p. 34-39. ISSN 0924-4247.

2007

Kubík, J. - Janošek, M. - Ripka, P.: Low-power Fluxgate Signal Processing Using Gated Differential Integrator In: Sensor Letters. 2007, vol. 5, no. 1, p. 149-152. ISSN 1546-198X.

Kubík, J. - Janošek, M. - Ripka, P.: Low-power Fluxgate Signal Processing Using Gated Differential Integrator In: Sensor Letters. 2007, vol. 5, no. 1, p. 149-152. ISSN 1546-198X.

Kubík, J. - Pavel, L. - Kašpar, P. - Ripka, P.: Low-power Printed Circuit Board Fluxgate Sensor In: IEEE Sensors Journal. 2007, vol. 7, no. 1-2, p. 179-183. ISSN 1530-437X.

Kubík, J. - Pavel, L. - Kašpar, P. - Ripka, P.: Low-power Printed Circuit Board Fluxgate Sensor In: IEEE Sensors Journal. 2007, vol. 7, no. 1-2, p. 179-183. ISSN 1530-437X.

Ripka, P. - Lewis, A.M. - Kašpar, P. - Včelák, J.: DC Gradiometers for Bomb Detection: Scalar Versus Vectorial In: Sensor Letters. 2007, vol. 5, no. 1, p. 271-275. ISSN 1546-198X.

Ripka, P. - Lewis, A.M. - Kašpar, P. - Včelák, J.: DC Gradiometers for Bomb Detection: Scalar Versus Vectorial In: Sensor Letters. 2007, vol. 5, no. 1, p. 271-275. ISSN 1546-198X.

Ripka, P. - Lewis, A.M. - Kubík, J.: Mine Detection in Magnetic Soils In: Sensor Letters. 2007, vol. 5, no. 1, p. 15-18. ISSN 1546-198X.

Ripka, P. - Lewis, A.M. - Kubík, J.: Mine Detection in Magnetic Soils In: Sensor Letters. 2007, vol. 5, no. 1, p. 15-18. ISSN 1546-198X.

Tomek, J. - Mlejnek, P. - Janásek, V. - Ripka, P. - Kašpar, P. - et al.: Gastric Motility and Volume Sensing by Implanted Magnetic Sensors In: Sensor Letters. 2007, vol. 5, no. 1, p. 276-278. ISSN 1546-198X.

Tomek, J. - Mlejnek, P. - Janásek, V. - Ripka, P. - Kašpar, P. - et al.: Gastric Motility and Volume Sensing by Implanted Magnetic Sensors In: Sensor Letters. 2007, vol. 5, no. 1, p. 276-278. ISSN 1546-198X.

Tomek, J. - Platil, A. - Ripka, P.: Magnetopneumography - Advances in Measurement Procedure, Modeling and Inversion Using Artificial Neural Networks In: International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics. 2007, vol. 25, no. 1-4, p. 401-406. ISSN 1383-5416.

Tomek, J. - Platil, A. - Ripka, P.: Application of Neural Networks Inversion in Magnetopneumography In: International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics. 2007, vol. 26, no. 3-4, p. 285-290. ISSN 1383-5416.

Tomek, J. - Platil, A. - Ripka, P.: Magnetopneumography - Advances in Measurement Procedure, Modeling and Inversion Using Artificial Neural Networks In: International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics. 2007, vol. 25, no. 1-4, p. 401-406. ISSN 1383-5416.

Tomek, J. - Platil, A. - Ripka, P.: Application of Neural Networks Inversion in Magnetopneumography In: International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics. 2007, vol. 26, no. 3-4, p. 285-290. ISSN 1383-5416.

Zhao, Z. - Li, X. - Seet, H. - Qian, X. - Ripka, P.: Comparative study of the sensing perfomance of orthogonal fluxgate sensors with different amorphous sensing elements In: Sensors and Actuators. 2007, vol. 136, no. 7, p. 90-94. ISSN 0924-4247.

Zhao, Z. - Li, X. - Seet, H. - Qian, X. - Ripka, P.: Comparative study of the sensing perfomance of orthogonal fluxgate sensors with different amorphous sensing elements In: Sensors and Actuators. 2007, vol. 136, no. 7, p. 90-94. ISSN 0924-4247.

2006

Fan, J. - Li, X.P. - Ripka, P.: Low power orthogonal fluxgate sensor with electroplated Ni80Fe20/Cu wire In: Journal of Applied Physics. 2006, vol. 99, no. 16, p. 08B311. ISSN 0021-8979.

Fan, J. - Li, X.P. - Ripka, P.: Low power orthogonal fluxgate sensor with electroplated Ni80Fe20/Cu wire In: Journal of Applied Physics. 2006, vol. 99, no. 16, p. 08B311. ISSN 0021-8979.

Kubík, J. - Ripka, P.: Noise Spectrum of Pulse Excited Fluxgate Sensor In: Sensors and Actuators. 2006, vol. 132, no. 1, p. 236-240. ISSN 0924-4247.

Kubík, J. - Ripka, P.: Noise Spectrum of Pulse Excited Fluxgate Sensor In: Sensors and Actuators. 2006, vol. 132, no. 1, p. 236-240. ISSN 0924-4247.

Kubík, J. - Ripka, P. - Pavel, L.: PCB Racetrack Fluxgate Sensor with Improved Temperature Stability In: Sensors and Actuators. 2006, vol. 130, no. 5, p. 184-188. ISSN 0924-4247.

Kubík, J. - Ripka, P. - Pavel, L.: PCB Racetrack Fluxgate Sensor with Improved Temperature Stability In: Sensors and Actuators. 2006, vol. 130, no. 5, p. 184-188. ISSN 0924-4247.

Kubík, J. - Včelák, J. - Ripka, P.: On Cross-Axis Effect of the Anisotropic Magnetoresistive Sensors In: Sensors and Actuators. 2006, vol. 2006, no. 129, p. 15-19. ISSN 0924-4247.

Kubík, J. - Včelák, J. - Ripka, P.: On Cross-Axis Effect of the Anisotropic Magnetoresistive Sensors In: Sensors and Actuators. 2006, vol. 2006, no. 129, p. 15-19. ISSN 0924-4247.

Ripka, P. - Hurley, W.G.: Excitation Efficiency of Fluxgate Sensors In: Sensors and Actuators. 2006, vol. 2006, no. 129, p. 75-79. ISSN 0924-4247.

Ripka, P. - Hurley, W.G.: Excitation Efficiency of Fluxgate Sensors In: Sensors and Actuators. 2006, vol. 2006, no. 129, p. 75-79. ISSN 0924-4247.

Tomek, J. - Platil, A. - Ripka, P. - Kašpar, P.: Application of Fluxgate Gradiometer in Magnetopneumography In: Sensors and Actuators. 2006, vol. 132, no. 1, p. 214-217. ISSN 0924-4247.

Tomek, J. - Platil, A. - Ripka, P. - Kašpar, P.: Application of Fluxgate Gradiometer in Magnetopneumography In: Sensors and Actuators. 2006, vol. 132, no. 1, p. 214-217. ISSN 0924-4247.

Včelák, J. - Ripka, P. - Platil, A. - Kubík, J. - Kašpar, P.: Errors of AMR Compass and Methods of their Compensation In: Sensors and Actuators. 2006, vol. 2006, no. 129, p. 53-57. ISSN 0924-4247.

Včelák, J. - Ripka, P. - Platil, A. - Kubík, J. - Kašpar, P.: Errors of AMR Compass and Methods of their Compensation In: Sensors and Actuators. 2006, vol. 2006, no. 129, p. 53-57. ISSN 0924-4247.

2005

Cerman, A. - Kuna, A. - Ripka, P. - Merayo, J.M.G.: Digitalization of Highly Precise Fluxgate Magnetometers In: Sensors and Actuators. 2005, vol. 121, no. 2, p. 421-429. ISSN 0924-4247.

Cerman, A. - Kuna, A. - Ripka, P. - Merayo, J.M.G.: Digitalization of Highly Precise Fluxgate Magnetometers In: Sensors and Actuators. 2005, vol. 121, no. 2, p. 421-429. ISSN 0924-4247.

Duffy, M.C. - Tang, S.C. - Ripka, P.: Application of Fluxgate Excitation Circuit with Saturable Inductor to Magnetic Sensing In: Sensors and Actuators. 2005, vol. 2005, no. 123/124, p. 430-437. ISSN 0924-4247.

Duffy, M.C. - Tang, S.C. - Ripka, P.: Application of Fluxgate Excitation Circuit with Saturable Inductor to Magnetic Sensing In: Sensors and Actuators. 2005, vol. 2005, no. 123/124, p. 430-437. ISSN 0924-4247.

Malátek, M. - Ripka, P. - Kraus, L.: Double-core GMI Current Sensor In: IEEE Transactions on Magnetics. 2005, vol. 41, no. 10, p. 3703-3705. ISSN 0018-9464.

Malátek, M. - Ripka, P. - Kraus, L.: Double-core GMI Current Sensor In: IEEE Transactions on Magnetics. 2005, vol. 41, no. 10, p. 3703-3705. ISSN 0018-9464.

Ripka, P. - Kubík, J. - Duffy, M. - Hurley, W.G. - O'Reilly, S.: Current Sensor in PCB Technology In: IEEE Sensors Journal. 2005, vol. 2005, no. 5, p. 433-438. ISSN 1530-437X.

Ripka, P. - Kubík, J. - Duffy, M. - Hurley, W.G. - O'Reilly, S.: Current Sensor in PCB Technology In: IEEE Sensors Journal. 2005, vol. 2005, no. 5, p. 433-438. ISSN 1530-437X.

Tipek, A. - O'Donnell, T. - Ripka, P. - Kubík, J.: Excitation and Temperature Stability of PCB Fluxgate Sensor In: IEEE Sensors Journal. 2005, vol. 5, no. 6, p. 1264-1269. ISSN 1530-437X.

Tipek, A. - O'Donnell, T. - Ripka, P. - Kubík, J.: Excitation and Temperature Stability of PCB Fluxgate Sensor In: IEEE Sensors Journal. 2005, vol. 5, no. 6, p. 1264-1269. ISSN 1530-437X.

Včelák, J. - Ripka, P. - Kubík, J. - Platil, A. - Kašpar, P.: AMR Navigation Systems and Methods of their Calibration In: Sensors and Actuators. 2005, vol. 2005, no. 123/124, p. 122-128. ISSN 0924-4247.

Včelák, J. - Ripka, P. - Kubík, J. - Platil, A. - Kašpar, P.: AMR Navigation Systems and Methods of their Calibration In: Sensors and Actuators. 2005, vol. 2005, no. 123/124, p. 122-128. ISSN 0924-4247.

2004

Ripka, P.: Current Sensors Using Magnetic Materials In: JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS. 2004, vol. 6, no. 2, p. 587-592. ISSN 1454-4164.

Ripka, P.: Current Sensors Using Magnetic Materials In: JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS. 2004, vol. 6, no. 2, p. 587-592. ISSN 1454-4164.

Tang, S.C. - Duffy, M.C. - Ripka, P. - Hurley, W.G.: Excitation Circuit for Fluxgate Sensor using Saturable Inductor In: Sensors and Actuators. 2004, vol. 2004, no. 113, p. 156-165. ISSN 0924-4247.

Tang, S.C. - Duffy, M.C. - Ripka, P. - Hurley, W.G.: Excitation Circuit for Fluxgate Sensor using Saturable Inductor In: Sensors and Actuators. 2004, vol. 2004, no. 113, p. 156-165. ISSN 0924-4247.

Tipek, A. - Ripka, P. - O'Donnell, T. - Kubík, J.: PCB Technology Used in Fluxgate Sensor Construction In: Sensors and Actuators. 2004, vol. 115, no. 2-3, p. 286-292. ISSN 0924-4247.

Tipek, A. - Ripka, P. - O'Donnell, T. - Kubík, J.: PCB Technology Used in Fluxgate Sensor Construction In: Sensors and Actuators. 2004, vol. 115, no. 2-3, p. 286-292. ISSN 0924-4247.

Vopálenský, M. - Ripka, P. - Kubík, J. - Tondra, M.: Improved GMR Sensor Biasing Design In: Sensors and Actuators. 2004, vol. 110, no. 1-3, p. 254-258. ISSN 0924-4247.

Vopálenský, M. - Ripka, P. - Kubík, J. - Tondra, M.: Alternating Biasing of SDT Sensors In: Sensors and Actuators. 2004, vol. 110, no. 1-3, p. 182-186. ISSN 0924-4247.

Vopálenský, M. - Ripka, P. - Kubík, J. - Tondra, M.: Improved GMR Sensor Biasing Design In: Sensors and Actuators. 2004, vol. 110, no. 1-3, p. 254-258. ISSN 0924-4247.

Vopálenský, M. - Ripka, P. - Kubík, J. - Tondra, M.: Alternating Biasing of SDT Sensors In: Sensors and Actuators. 2004, vol. 110, no. 1-3, p. 182-186. ISSN 0924-4247.

2003

Cerman, A. - Ripka, P.: Towards Fully Digital Magnetometer In: Sensors and Actuators. 2003, vol. 106, no. 10, p. 34-37. ISSN 0924-4247.

Cerman, A. - Ripka, P.: Towards Fully Digital Magnetometer In: Sensors and Actuators. 2003, vol. 106, no. 10, p. 34-37. ISSN 0924-4247.

Hauser, H. - Fulmek, P.L. - Haumer, P. - Vopálenský, M. - Ripka, P.: Flipping Field and Stability in Anisotropic Magnetoresistive Sensors In: Sensors and Actuators. 2003, vol. 106, no. 1-3, p. 121-125. ISSN 0924-4247.

Hauser, H. - Fulmek, P.L. - Haumer, P. - Vopálenský, M. - Ripka, P.: Flipping Field and Stability in Anisotropic Magnetoresistive Sensors In: Sensors and Actuators. 2003, vol. 106, no. 1-3, p. 121-125. ISSN 0924-4247.

Platil, A. - Ripka, P. - Kašpar, P. - Roztočil, J.: Sampling Measurements with Digital Hysteresisgraph In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2003, vol. 254, p. 108-110. ISSN 0304-8853.

Platil, A. - Ripka, P. - Kašpar, P. - Roztočil, J.: Sampling Measurements with Digital Hysteresisgraph In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2003, vol. 254, p. 108-110. ISSN 0304-8853.

Ripka, P.: Advances in Fluxgate Sensors In: Sensors and Actuators. 2003, vol. 108, no. 1-3, p. 8-14. ISSN 0924-4247.

Ripka, P.: Advances in Fluxgate Sensors In: Sensors and Actuators. 2003, vol. 108, no. 1-3, p. 8-14. ISSN 0924-4247.

Ripka, P. - Platil, A. - Kašpar, P. - Tipek, A. - Malátek, M. - et al.: Permalloy GMI Sensor In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2003, no. 254-255, p. 633-635. ISSN 0304-8853.

Ripka, P. - Platil, A. - Kašpar, P. - Tipek, A. - Malátek, M. - et al.: Permalloy GMI Sensor In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2003, no. 254-255, p. 633-635. ISSN 0304-8853.

Ripka, P. - Vopálenský, M. - Platil, A. - Düscher, M. - Lenssen, M.H. - et al.: AMR Magnetometer In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2003, no. 254-255, p. 639-641. ISSN 0304-8853.

Ripka, P. - Vopálenský, M. - Platil, A. - Düscher, M. - Lenssen, M.H. - et al.: AMR Magnetometer In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2003, no. 254-255, p. 639-641. ISSN 0304-8853.

Vopálenský, M. - Ripka, P. - Platil, A.: Precise Magnetic Sensors In: Sensors and Actuators. 2003, vol. 106, no. 1-3, p. 38-42. ISSN 0924-4247.

Vopálenský, M. - Ripka, P. - Platil, A.: Precise Magnetic Sensors In: Sensors and Actuators. 2003, vol. 106, no. 1-3, p. 38-42. ISSN 0924-4247.

2001

Hauser, H. - Kraus, L. - Ripka, P.: Giant Magnetoimpedance Sensors In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2001, vol. 50, no. 2, p. 28-32. ISSN 0018-9456.

Hauser, H. - Kraus, L. - Ripka, P.: Giant Magnetoimpedance Sensors In: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2001, vol. 50, no. 2, p. 28-32. ISSN 0018-9456.

Ripka, P. - Choi, S.O. - Kawahito, S. - Tipek, A. - Ishida, M.: Micro-Fluxgate Sensor with Closed Core In: Sensors and Actuators. 2001, vol. A 91, no. 2, p. 65-69. ISSN 0924-4247.

Ripka, P. - Choi, S.O. - Kawahito, S. - Tipek, A. - Ishida, M.: Micro-Fluxgate Sensor with Closed Core In: Sensors and Actuators. 2001, vol. A 91, no. 2, p. 65-69. ISSN 0924-4247.

Ripka, P. - Choi, S.O. - Tipek, A.: Pulse Excitation of Micro-Fluxgate Sensors In: IEEE Transactions on Magnetics. 2001, vol. 37, no. 4, p. 1998-2000. ISSN 0018-9464.

Ripka, P. - Choi, S.O. - Tipek, A.: Pulse Excitation of Micro-Fluxgate Sensors In: IEEE Transactions on Magnetics. 2001, vol. 37, no. 4, p. 1998-2000. ISSN 0018-9464.

Ripka, P. - Choi, S.O. - Tipek, A. - Kawahito, S. - Ishida, M.: Symmetrical Core Improves Micro-Fluxgate Sensors In: Sensors and Actuators. 2001, vol. 1-3, no. 92, p. 30-36. ISSN 0924-4247.

Ripka, P. - Choi, S.O. - Tipek, A. - Kawahito, S. - Ishida, M.: Symmetrical Core Improves Micro-Fluxgate Sensors In: Sensors and Actuators. 2001, vol. 1-3, no. 92, p. 30-36. ISSN 0924-4247.

2000

Ripka, P.: Race-Track Fluxgate with Adjustable Feedthrough In: Sensors and Actuators. 2000, no. A 85, p. 227-231. ISSN 0924-4247.

Ripka, P.: New Directions in Fluxgate Sensors In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2000, vol. 215, no. 216, p. 735-739. ISSN 0304-8853.

Ripka, P.: Race-Track Fluxgate with Adjustable Feedthrough In: Sensors and Actuators. 2000, no. A 85, p. 227-231. ISSN 0924-4247.

Ripka, P.: New Directions in Fluxgate Sensors In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2000, vol. 215, no. 216, p. 735-739. ISSN 0304-8853.

Ripka, P. - Billingsley, S.W.: Crossfield Effect at Fluxgate In: Sensors and Actuators. 2000, vol. 81, no. 1-3, p. 176-179. ISSN 0924-4247.

Ripka, P. - Billingsley, S.W.: Crossfield Effect at Fluxgate In: Sensors and Actuators. 2000, vol. 81, no. 1-3, p. 176-179. ISSN 0924-4247.

Ripka, P. - Primdahl, F.: Tuned Current-Output Fluxgate In: Sensors and Actuators. 2000, vol. 82, no. A, p. 160-165. ISSN 0924-4247.

Ripka, P. - Primdahl, F.: Tuned Current-Output Fluxgate In: Sensors and Actuators. 2000, vol. 82, no. A, p. 160-165. ISSN 0924-4247.

Ripka, P. - Vértesy, G.: Sensors Based on Soft Magnetic Materials In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2000, vol. 215, no. 216, p. 795-799. ISSN 0304-8853.

Ripka, P. - Vértesy, G.: Sensors Based on Soft Magnetic Materials In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2000, vol. 215, no. 216, p. 795-799. ISSN 0304-8853.

1999

Ripka, P. - Tondra, M. - Stokes, J. - Beech, R.: AC-driven AMR and GMR Magnetoresistors In: Sensors and Actuators. 1999, no. 76, p. 227-232. ISSN 0924-4247.

Ripka, P. - Tondra, M. - Stokes, J. - Beech, R.: AC-driven AMR and GMR Magnetoresistors In: Sensors and Actuators. 1999, no. 76, p. 227-232. ISSN 0924-4247.

1998

Ripka, P. - Billingsley, S.W.: Fluxgate: Tuned vs. Untuned Output In: IEEE Transactions on Magnetics. 1998, vol. 34, no. 4, p. 1303-1305. ISSN 0018-9464.

Ripka, P. - Billingsley, S.W.: Fluxgate: Tuned vs. Untuned Output In: IEEE Transactions on Magnetics. 1998, vol. 34, no. 4, p. 1303-1305. ISSN 0018-9464.

Ripka, P. - Kašpar, P.: Portable Fluxgate Magnetometer In: Sensors and Actuators. 1998, vol. 3, no. 68, p. 286-289. ISSN 0924-4247.

Ripka, P. - Kašpar, P.: Portable Fluxgate Magnetometer In: Sensors and Actuators. 1998, vol. 3, no. 68, p. 286-289. ISSN 0924-4247.

1997

Ripka, P. - Navrátil, P.: Fluxgate Sensor for Magnetopneumometry In: Sensors and Actuators. 1997, vol. 60, no. 1, p. 76-79. ISSN 0924-4247.

Ripka, P. - Navrátil, P.: Fluxgate Sensor for Magnetopneumometry In: Sensors and Actuators. 1997, vol. 60, no. 1, p. 76-79. ISSN 0924-4247.

1996

Ripka, P.: Noise and Stability of Magnetic Sensors In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 1996, vol. 15, no. 157, p. 424-427. ISSN 0304-8853.

Ripka, P.: Alternating current-excited magnetoresistive sensor In: Journal of Applied Physics. 1996, vol. 79, no. 8, p. 5211-5213. ISSN 0021-8979.

Ripka, P.: AC - Excited Magnetoresistive Sensor In: Journal of Applied Physics. 1996, vol. 79, no. 8, p. 5211-5213. ISSN 0021-8979.

Ripka, P.: Noise and Stability of Magnetic Sensors In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 1996, vol. 15, no. 157, p. 424-427. ISSN 0304-8853.

Ripka, P.: Alternating current-excited magnetoresistive sensor In: Journal of Applied Physics. 1996, vol. 79, no. 8, p. 5211-5213. ISSN 0021-8979.

Ripka, P.: AC - Excited Magnetoresistive Sensor In: Journal of Applied Physics. 1996, vol. 79, no. 8, p. 5211-5213. ISSN 0021-8979.

1995

Nielsen, O. - Petersen, J. - Primdahl, F. - Brauer, P. - Hernando, B. - et al.: Development, Construction and Analysis of the 'Oersted' Fluxgate Magnetometer In: Measurement Science and Technology. 1995, vol. 15, no. 6, p. 1099-1115. ISSN 0957-0233.

Nielsen, O. - Petersen, J. - Primdahl, F. - Brauer, P. - Hernando, B. - et al.: Development, Construction and Analysis of the 'Oersted' Fluxgate Magnetometer In: Measurement Science and Technology. 1995, vol. 15, no. 6, p. 1099-1115. ISSN 0957-0233.

Ripka, P.: AC Magnetic Field Measurement Using the Fluxgate In: Sensors and Actuators. 1995, vol. 12, no. 2, p. 307-311. ISSN 0924-4247.

Ripka, P.: AC Magnetic Field Measurement Using the Fluxgate In: Sensors and Actuators. 1995, vol. 12, no. 2, p. 307-311. ISSN 0924-4247.

1994

Primdahl, F. - Nielsen, O. - Petersen, J. - Ripka, P.: High Frequency Fluxgate Sensor Noise In: Electronics Letters. 1994, vol. 30, no. 6, p. 481-482. ISSN 0013-5194.

Primdahl, F. - Nielsen, O. - Petersen, J. - Ripka, P.: High Frequency Fluxgate Sensor Noise In: Electronics Letters. 1994, vol. 30, no. 6, p. 481-482. ISSN 0013-5194.

Ripka, P.: Magnetic Sensors for Industrial and Field Applications In: Sensors and Actuators. 1994, vol. 42, no. 1-3, p. 394-397. ISSN 0924-4247.

Ripka, P.: Magnetic Sensors for Industrial and Field Applications In: Sensors and Actuators. 1994, vol. 42, no. 1-3, p. 394-397. ISSN 0924-4247.

1993

Ripka, P.: Race-track Fluxgate Sensors In: Sensors and Actuators. 1993, no. 37-38, p. 417-421. ISSN 0924-4247.

Ripka, P.: Race-track Fluxgate Sensors In: Sensors and Actuators. 1993, no. 37-38, p. 417-421. ISSN 0924-4247.

Ripka, P. - Draxler, K. - Kašpar, P.: Race-track Fluxgate Gradiometer In: Electronics Letters. 1993, vol. 29, no. 13, p. 1193-1194. ISSN 0013-5194.

Ripka, P. - Draxler, K. - Kašpar, P.: Race-track Fluxgate Gradiometer In: Electronics Letters. 1993, vol. 29, no. 13, p. 1193-1194. ISSN 0013-5194.

1992

Ripka, P.: REVIEW OF FLUXGATE SENSORS In: Sensors and Actuators. 1992, vol. 33, no. 3, p. 129-141. ISSN 0924-4247.

Ripka, P.: REVIEW OF FLUXGATE SENSORS In: Sensors and Actuators. 1992, vol. 33, no. 3, p. 129-141. ISSN 0924-4247.

1991

Ripka, P.: THE SENSITIVITY PARAMETERS OF THE SHORT-CIRCUITED FLUXGATE In: MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY. 1991, vol. 2, no. 11, p. 1039-1045. ISSN 0957-0233.

Ripka, P.: THE SENSITIVITY PARAMETERS OF THE SHORT-CIRCUITED FLUXGATE In: MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY. 1991, vol. 2, no. 11, p. 1039-1045. ISSN 0957-0233.

1990

Ripka, P.: Fluxgate Sensor with Increased Homogeneity In: IEEE Transactions on Magnetics. 1990, vol. 26, p. 2038-2041. ISSN 0018-9464.

Ripka, P.: Improved Fluxgate for Compasses and Position Sensors In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 1990, vol. 83, no. 1-3, p. 543-544. ISSN 0304-8853.

Ripka, P.: Fluxgate Sensor with Increased Homogeneity In: IEEE Transactions on Magnetics. 1990, vol. 26, p. 2038-2041. ISSN 0018-9464.

Ripka, P.: Improved Fluxgate for Compasses and Position Sensors In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 1990, vol. 83, no. 1-3, p. 543-544. ISSN 0304-8853.


Patents
2015

Butta, M. - Ripka, P.: Zařízení pro elektrolytické nanášení feromagnetické vrstvy v magnetickém poli Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 305355. 2015-07-01.

2014

Ripka, P. - Vyhnánek, J. - Včelák, J.: Bezkontaktní magnetický senzor polohy magnetických nebo elektricky vodivých objektů Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 304954. 2014-12-29.

2011

Janošek, M. - Ripka, P.: Zapojení feromagnetické sondy pro měření gradientu magnetického pole Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 302564. 2011-06-02.

Janošek, M. - Ripka, P.: Zapojení feromagnetické sondy pro měření gradientu magnetického pole Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 302564. 2011-06-02.

Ripka, P.: AMR magnetometr s korekcí kolmého pole Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 302404. 2011-03-23.

Ripka, P.: Jednotka polohy pro detektory kovů Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 302406. 2011-03-23.

Ripka, P.: AMR magnetometr s korekcí kolmého pole Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 302404. 2011-03-23.

Ripka, P.: Jednotka polohy pro detektory kovů Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 302406. 2011-03-23.

2010

Kubík, J. - Ripka, P. - Lukáš, P.: Feromagnetická sonda Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 301546. 2010-03-03.

Kubík, J. - Ripka, P. - Lukáš, P.: Feromagnetická sonda Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 301546. 2010-03-03.

2008

Ripka, P. - Butta, M.: Feromagnetická sonda Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 299885. 2008-11-10.

Ripka, P. - Butta, M.: Feromagnetická sonda Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 299885. 2008-11-10.

2000

Ripka, P.: Feromagnetická sonda s oválným jádrem Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 286657. 2000-03-30.

Ripka, P.: Feromagnetická sonda s oválným jádrem Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 286657. 2000-03-30.

1999

Ripka, P.: Feromagnetická sonda s oválným jádrem Průmyslový vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 8650. 1999-05-14.

Ripka, P.: Ferromagnetic Sensor Průmyslový vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 528-99. 1999-02-17.

Ripka, P.: Feromagnetická sonda s oválným jádrem Průmyslový vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 8650. 1999-05-14.

Ripka, P.: Ferromagnetic Sensor Průmyslový vzor Úřad průmyslového vlastnictví, 528-99. 1999-02-17.

1995

Ripka, P. - Jireš, F. - Macháček, M.: Způsob zhotovení jádra feromagnetické sondy Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 284460. 1995-12-01.

Ripka, P. - Jireš, F. - Macháček, M.: Způsob zhotovení jádra feromagnetické sondy Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 284460. 1995-12-01.


Papers in Other and Online Journals
2016

Ripka, P. - Draxler, K. - Styblíková, R.: DC-Compensated Current Transformer In: Sensors. 2016, vol. 16, p. 114-123. ISSN 1424-8220.

2015

Petrucha, V. - Ripka, P.: ROTATIONAL SPEED MEASUREMENT AND ANGULAR POSITION REFERENCE FOR A CRYOGENIC PROPELLANT ELECTRIC PUMP In: Journal of Electrical Engineering. 2015, vol. 66, no. 7, p. 199-202. ISSN 1335-3632.

2002

Malátek, M. - Platil, A. - Ripka, P. - Cerman, A.: Permalloy GMI Sensor In: Journal of Electrical Engineering. 2002, vol. 53, no. 10/s, p. 195-198. ISSN 1335-3632.

Malátek, M. - Platil, A. - Ripka, P. - Cerman, A.: Permalloy GMI Sensor In: Journal of Electrical Engineering. 2002, vol. 53, no. 10/s, p. 195-198. ISSN 1335-3632.

Platil, A. - Kašpar, P. - Ripka, P.: Phase Error Compensation in Sampling Hysteresisgraph In: Journal of Electrical Engineering. 2002, vol. 53, no. 10/s, p. 90-91. ISSN 1335-3632.

Platil, A. - Kašpar, P. - Ripka, P.: Phase Error Compensation in Sampling Hysteresisgraph In: Journal of Electrical Engineering. 2002, vol. 53, no. 10/s, p. 90-91. ISSN 1335-3632.

Platil, A. - Polnický, L. - Kašpar, P. - Ripka, P.: Industrial Applications of Programmable Hall Sensor In: Journal of Electrical Engineering. 2002, vol. 53, no. 10/s, p. 63-64. ISSN 1335-3632.

Platil, A. - Polnický, L. - Kašpar, P. - Ripka, P.: Industrial Applications of Programmable Hall Sensor In: Journal of Electrical Engineering. 2002, vol. 53, no. 10/s, p. 63-64. ISSN 1335-3632.

Tipek, A. - Kašpar, P. - Platil, A. - Ripka, P. - Cerman, A.: Magnetic Sensors and their Temperature Testing In: Journal of Electrical Engineering. 2002, vol. 53, no. 10/s, p. 56-58. ISSN 1335-3632.

Tipek, A. - Kašpar, P. - Platil, A. - Ripka, P. - Cerman, A.: Magnetic Sensors and their Temperature Testing In: Journal of Electrical Engineering. 2002, vol. 53, no. 10/s, p. 56-58. ISSN 1335-3632.

Tipek, A. - Kott, P. - Ripka, P. - Platil, A. - Kašpar, P.: Calibration of Triaxial Magnetometers by Theodolite In: Journal of Electrical Engineering. 2002, vol. 53, no. 10/s, p. 38-41. ISSN 1335-3632.

Tipek, A. - Kott, P. - Ripka, P. - Platil, A. - Kašpar, P.: Calibration of Triaxial Magnetometers by Theodolite In: Journal of Electrical Engineering. 2002, vol. 53, no. 10/s, p. 38-41. ISSN 1335-3632.

1999

Kašpar, P. - Ripka, P.: Magnetic Shielding of Computer Monitors In: Journal of Electrical Engineering. 1999, vol. 50, no. 8/S, p. 79-81. ISSN 0013-578X.

Kašpar, P. - Ripka, P.: Magnetic Shielding of Computer Monitors In: Journal of Electrical Engineering. 1999, vol. 50, no. 8/S, p. 79-81. ISSN 0013-578X.

Kejík, P. - Ripka, P. - Kašpar, P. - Draxler, K.: Magnetic Shielding of Precise DC Current Clamp In: Journal of Electrical Engineering. 1999, vol. 50, no. 8/S, p. 93-95. ISSN 0013-578X.

Kejík, P. - Ripka, P. - Kašpar, P. - Draxler, K.: Magnetic Shielding of Precise DC Current Clamp In: Journal of Electrical Engineering. 1999, vol. 50, no. 8/S, p. 93-95. ISSN 0013-578X.

Platil, A. - Roztočil, J. - Kašpar, P. - Ripka, P.: AC Digital Hysteresisgraph In: Journal of Electrical Engineering. 1999, vol. 50, no. 8/S, p. 56-59. ISSN 0013-578X.

Platil, A. - Roztočil, J. - Kašpar, P. - Ripka, P.: AC Digital Hysteresisgraph In: Journal of Electrical Engineering. 1999, vol. 50, no. 8/S, p. 56-59. ISSN 0013-578X.

Ripka, P. - Navrátil, P. - Kašpar, P. - Švábová, K.: Magnetic Properties of the Industrial Dust In: Journal of Electrical Engineering. 1999, vol. 50, no. 8/S, p. 72-74. ISSN 0013-578X.

Ripka, P. - Navrátil, P. - Kašpar, P. - Švábová, K.: Magnetic Properties of the Industrial Dust In: Journal of Electrical Engineering. 1999, vol. 50, no. 8/S, p. 72-74. ISSN 0013-578X.

Ripka, P. - Tipek, A. - Kašpar, P. - Platil, A.: Calibration and Stability of the Fluxgate Gradiometer In: Journal of Electrical Engineering. 1999, vol. 50, no. 8/S, p. 44-46. ISSN 0013-578X.

Ripka, P. - Tipek, A. - Kašpar, P. - Platil, A.: Calibration and Stability of the Fluxgate Gradiometer In: Journal of Electrical Engineering. 1999, vol. 50, no. 8/S, p. 44-46. ISSN 0013-578X.

1994

Draxler, K. - Ripka, P. - Kašpar, P.: Measurement of AC Permeability of Toroidal Samples In: Journal of Electrical Engineering. 1994, vol. 45, no. 2, p. 24-25. ISSN 0013-578X.

Draxler, K. - Ripka, P. - Kašpar, P.: Measurement of AC Permeability of Toroidal Samples In: Journal of Electrical Engineering. 1994, vol. 45, no. 2, p. 24-25. ISSN 0013-578X.

Hejtmanová, D. - Draxler, K. - Ripka, P. - Kašpar, P.: DC Hysteresigraph In: Journal of Electrical Engineering. 1994, vol. 45, no. 2, p. 73-74. ISSN 0013-578X.

Hejtmanová, D. - Draxler, K. - Ripka, P. - Kašpar, P.: DC Hysteresigraph In: Journal of Electrical Engineering. 1994, vol. 45, no. 2, p. 73-74. ISSN 0013-578X.

Kašpar, P. - Ripka, P. - Draxler, K.: Measurement of DC Magnetic Pollution In: Journal of Electrical Engineering. 1994, vol. 45, no. 2, p. 119-120. ISSN 0013-578X.

Kašpar, P. - Ripka, P. - Draxler, K.: Measurement of DC Magnetic Pollution In: Journal of Electrical Engineering. 1994, vol. 45, no. 2, p. 119-120. ISSN 0013-578X.

Ripka, P. - Petersen, J. - Petersen, H. - Nielsen, O. - Primdahl, F.: Satellite Magnetometer In: Journal of Electrical Engineering. 1994, vol. 45, no. 2, p. 107-109. ISSN 0013-578X.

Ripka, P. - Petersen, J. - Petersen, H. - Nielsen, O. - Primdahl, F.: Satellite Magnetometer In: Journal of Electrical Engineering. 1994, vol. 45, no. 2, p. 107-109. ISSN 0013-578X.

Roztočil, J. - Ripka, P. - Kašpar, P.: Software for Magnetic Measurements In: Journal of Electrical Engineering. 1994, vol. 45, no. 8, p. 68-69. ISSN 0013-578X.

Roztočil, J. - Ripka, P. - Kašpar, P.: Software for Magnetic Measurements In: Journal of Electrical Engineering. 1994, vol. 45, no. 8, p. 68-69. ISSN 0013-578X.


Books, Book Chapter and Lecture Notes
2009

Ripka, P. - Závěta, K.: Magnetic Sensors: Principles and Applications In: Handbook of Magnetic Materials, Vol 18. Amsterdam: Elsevier, 2009, p. 347-420. ISBN 978-0-08-054814-2.

Ripka, P. - Závěta, K.: Magnetic Sensors: Principles and Applications In: Handbook of Magnetic Materials, Vol 18. Amsterdam: Elsevier, 2009, p. 347-420. ISBN 978-0-08-054814-2.

2008

Ripka, P.: Improving the Accuracy of Magnetic Sensors In: Sensors. Heidelberg: Springer, 2008, vol. 1, p. 45-61. ISBN 978-3-540-69030-6.

Ripka, P.: Improving the Accuracy of Magnetic Sensors In: Sensors. Heidelberg: Springer, 2008, vol. 1, p. 45-61. ISBN 978-3-540-69030-6.

2007

Bouřa, A. - Vítek, T. - Suchánek, P. - Teplý, T. - Pačes, P. - et al.: Senzory v lékařství. Návody k laboratorním cvičením 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. 163 s. ISBN 978-80-01-03611-2.

Bouřa, A. - Vítek, T. - Suchánek, P. - Teplý, T. - Pačes, P. - et al.: Senzory v lékařství. Návody k laboratorním cvičením 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. 163 s. ISBN 978-80-01-03611-2.

Ripka, Š. - Ripka, P.: Magnetic Sensors In: Modern Sensors Handbook. London: ISTE Ltd, 2007, p. 433-475. ISBN 978-1-905209-66-8.

Ripka, Š. - Ripka, P.: Magnetic Sensors In: Modern Sensors Handbook. London: ISTE Ltd, 2007, p. 433-475. ISBN 978-1-905209-66-8.

2005

Ripka, P.: Precise Vectorial Magnetic Field Sensors In: Smart Sensors and MEMS, NATO ASI Series. Dordrecht: Springer, 2005, p. 203-229. ISBN 1-4020-2927-6.

Ripka, P.: Precise Vectorial Magnetic Field Sensors In: Smart Sensors and MEMS, NATO ASI Series. Dordrecht: Springer, 2005, p. 203-229. ISBN 1-4020-2927-6.

Ripka, P. - Ďaďo, S. - Kreidl, M. - Novák, J.: Senzory a převodníky 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03123-3.

Ripka, P. - Ďaďo, S. - Kreidl, M. - Novák, J.: Senzory a převodníky 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03123-3.

2004

Platil, A. - Ripka, P.: Senzory a převodníky. Laboratorní cvičení 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. 170 s. ISBN 80-01-02873-9.

Platil, A. - Ripka, P.: Senzory a převodníky. Laboratorní cvičení 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. 170 s. ISBN 80-01-02873-9.

2003

Ripka, S. - Ripka, P.: Magnetic Sensors In: Master Book on Sensors. Prague: CTU Prague a BEN, 2003, vol. 2, p. 10-1-10-84. ISBN 80-7300-129-2.

Ripka, S. - Ripka, P.: Magnetic Sensors In: Master Book on Sensors. Prague: CTU Prague a BEN, 2003, vol. 2, p. 10-1-10-84. ISBN 80-7300-129-2.

Tipek, A. - Ripka, P.: New Technologies and Materials In: Master Book on Sensors. Prague: CTU Prague a BEN, 2003, vol. 2, p. 11-1-11-74. ISBN 80-7300-129-2.

Tipek, A. - Ripka, P.: New Technologies and Materials In: Master Book on Sensors. Prague: CTU Prague a BEN, 2003, vol. 2, p. 11-1-11-74. ISBN 80-7300-129-2.

2002

Hejtmanová, D. - Ripka, P. - Sedláček, M.: Electrical Measurements and Instrumentation. Laboratory Exercises 2. ed. Prague: CTU, 2002. 140 p. ISBN 80-01-02475-X.

Hejtmanová, D. - Ripka, P. - Sedláček, M.: Electrical Measurements and Instrumentation. Laboratory Exercises 2. ed. Prague: CTU, 2002. 140 p. ISBN 80-01-02475-X.

2001

Ripka, P. - Hauser, H. - Tondra, M. - Popovic, R.S. - Schott, Ch. - et al.: Magnetic Sensors and Magnetometers 1. ed. Boston: ARTECH HOUSE, 2001. 494 p. ISBN 1-58053-057-5.

Ripka, P. - Hauser, H. - Tondra, M. - Popovic, R.S. - Schott, Ch. - et al.: Magnetic Sensors and Magnetometers 1. ed. Boston: ARTECH HOUSE, 2001. 494 p. ISBN 1-58053-057-5.

1998

Hejtmanová, D. - Ripka, P. - Sedláček, M.: Electrical Measurements and Instrumentation. Laboratory Exercises 1. ed. Prague: CTU, 1998. 135 p. ISBN 80-01-01787-7.

Hejtmanová, D. - Ripka, P. - Sedláček, M.: Electrical Measurements and Instrumentation. Laboratory Exercises 1. ed. Prague: CTU, 1998. 135 p. ISBN 80-01-01787-7.

1996

Ripka, P.: Senzory - laboratorní cvičení 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996. 110 s. ISBN 80-01-01453-3.

Ripka, P.: Senzory - laboratorní cvičení 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996. 110 s. ISBN 80-01-01453-3.

1994

Draxler, K. - Kašpar, P. - Ripka, P.: Magnetické prvky a měření Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994. 276 s. ISBN 80-01-01080-5.

Draxler, K. - Kašpar, P. - Ripka, P.: Magnetické prvky a měření Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994. 276 s. ISBN 80-01-01080-5.


Papers in Conference Proceedings (last 5 years)
2015

Ripka, P.: ELECTROMAGNETIC RESPONSE OF SOIL In: XXI IMEKO WORLD CONGRESS - Full Papers. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2015, ISBN 978-80-01-05793-3.

2014

Ripka, P. - Draxler, K. - Styblíková, R.: DC-compensated Current Transformer In: Proceedings of Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC) 2014. Vail, Colorado: IEEE Instrumentation and Measurement Society, 2014, p. 212-215. ISSN 1091-5281. ISBN 978-1-4673-6385-3.

2013

Ripka, P.: Security Applications of Magnetic Sensors In: Sensors & Their Applications XVII. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2013, art. no. 012001, ISSN 1742-6588.

Ripka, P. - Draxler, K. - Styblíková, R.: AC/DC Current Transformer with Single Winding In: Soft Magnetic Materials 21. Budapest: Wigner Research Center for Physics, 2013, art. no. N1-15, p. 363.

Ripka, P. - Vyhnánek, J. - Janošek, M. - Včelák, J.: AMR Proximity Sensor with Inherent Demodulation In: 2013 IEEE Sensors Proceedings. Piscataway: IEEE, 2013, p. 655-658. ISSN 1930-0395. ISBN 978-1-4673-4640-5.

Vyhnánek, J. - Janošek, M. - Ripka, P.: Low frequency noise of anisotropic magnetoresistors in DC and AC-excited metal detectors In: Sensors & Their Applications XVII. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2013, art. no. 012031, p. 1-5. ISSN 1742-6588.

2012

Janošek, M. - Vyhnánek, J. - Zikmund, A. - Ripka, P. - Butvin, P.: Effect of Demagnetization and Dimensions of Ring-core Fluxgate Sensor on Output Noise In: Magnetic Measurements 2012. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012, p. 23. ISBN 978-80-227-3770-8.

Platil, A. - Ripka, P.: Fluxgate Sensor and Real Operating-mode B-H Curve Shape In: Magnetic Measurements 2012. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012, p. 48. ISBN 978-80-227-3770-8.

Platil, A. - Tomek, J. - Pribula, O. - Janošek, M. - Fischer, J. - et al.: Magnetopneumography - Incorporation of Optical Position Reference In: Magnetic Measurements 2012. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012, p. 49. ISBN 978-80-227-3770-8.

Ripka, P. - Zikmund, A. - Včelák, J.: Long-range Magnetic Tracking In: IEEE SENSORS 2012 - Proceedings. Piscataway: IEEE Service Center , 2012, p. 2094-2097. ISSN 1930-0395. ISBN 978-1-4577-1765-9.

Včelák, J. - Zikmund, A. - Ripka, P.: Magnetic Ranging System In: Magnetic Measurements 2012. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012, p. 17. ISBN 978-80-227-3770-8.

Zikmund, A. - Ripka, P.: Uncertainty Analysis of Calibration of the 3D Coil System In: Magnetic Measurements 2012. Bratislava: Slovak University of Technology, 2012, p. 41. ISBN 978-80-227-3770-8.