R. Smid - Students supervised

 Students supervised

(successfully completed)

Name Thesis title Degree, year
Karel Hampl Stanovení plochy a průměru mikroskopických objektů
Measuring of area and diameter for microscopical objects
Bc., 1997
Martin Nekola Videometrické určování geometrických parametrů objektů
Measurement of geometrical parameters of objects using videometry
Bc., 1997
Oldřich Šmída Obvody kapacitního snímače polohy
Capacitive Position Sensor
Ing. (eq. MSc), 2001
Jan Tomášek Vyhodnocování interferogramu při interferometrickém měření délky
Interferogram processing for length measurement using interferometry
Ing. (eq. MSc), 2002
Petr Rohovský Měření pomocí obrazové informace pro biomedicínské aplikace
Image based measurement for biomedical applications
Ing. (eq. MSc), 2003
Tomas Dresler Objective measurement of voice transmission quality using wavelet transform Ing. (eq. MSc) 2003
Petr Melena Web based information system for QoS issues in mobile networks Ing. (eq. MSc) 2003
Václav Matz Signal processing methods for ultrasonic non-destructive testing Ing. (eq. MSc) 2004
Miroslav Batěk Data acquisition and signal analysis in vibrodiagnostics Ing. (eq. MSc) 2005
Adam Dočekal Automated classification of flaws in eddy-current testing
(This thesis has been awarded the Siemens prize for the best diploma thesis in 2005)
Ing. (eq. MSc) 2005
Jan Sedlacek Programmable filter for AE Bc., 2006
Ondrej Kreibich Machinery Fault Simulator Ing., 2007
Michal Kubinyi Improvement of EMAT sensitivity by means of DSP Ing., 2007
Ing. Václav Matz, Ph.D. Separace signálu v ultrazvukové defektoskopii  (Signal separation in utrasonic testing) Ph.D., 2007
Dan Šindler Methods of Design for Testability Ing., 2008
Tomáš Vlček  Analysis of acoustic emission Ing., 2009
Ing. Jiří Vass, Ph.D. Vibration-based Fault Diagnostics for Quality Control and Component Reuse Ph.D., 2009
Ing. Petr Večeř, Ph.D. Vývoj moderních metod diagnostiky automobilové převodovky (Development of new methods for manual transmission diagnostics) Ph.D., 2009
Ing. Stanislav Štarman, Ph.D.  Zvýšení citlivosti ultrazvukové EMAT defektoskopie (Sensitivity Improvement of EMAT NDT)  Ph.D., 2009
Jan Libosvár Object reconstruction for ultrasonic phased array Ing., 2010
Jan Cagáň Dynamic signal analysis for diagnostics of rotational machines Ing., 2010
Martin Mrázek System for nondestructive testing using eddy currents Bc., 2010
Jan Veigert Simulation of wireless sensor networks for intelligent buildings Bc., 2010
Ing. Adam Dočekal, Ph.D. Separace signálů v diagnostice rotačních strojů (Separation of signals for diagnostics of rotational machines)  Ph.D., 2010
Ing. Lubomír Říha, Ph.D. Processing of acoustic emission signals using FPGA and DSP  Ph.D., 2011
Ing. Michal Kubínyi, Ph.D. Signal Processing for NDT in Aerospace Ph.D., 2012
Ing. Petr Dušek Kaskádní filtrace ultrazvukových signálů Ing., 2012
Ing. Zbyněk Poskočil 

Low-power Pedometer with Wireless Communication
(Pedometr s nízkou spotřebou a bezdrátovou komunikací)

Ing., 2014 
Bc. Marta Křepelková Vícekanálový UV osvětlovač
Multi-channel UV Illuminator

Bc., 2014 

(Dean's Prize)

Ing. Petr Marek Detekce poruch senzorů
Sensor Fault Detection
Ing., 2014
Ing. Ondřej Kreibich, Ph.D.  Wireless diagnostic methods in an aerospace application  Ph.D., 2014
Bc. Petr Martinek

Modul bezdrátového sběru dat
Wireless datalogger

Bc., 2014 
Ing. Ondřej Hanuš Diagnostický systém experimentáIní HVAC jednotky
Diagnostic System for Experimental HVAC Unit
Ing., 2014
Ing. Jakub Štoud Wireless sensor system  Ing., 2015
Bc. Danil Merzlov Eddy currents based thickness measurement and weld detection Bc., 2015
Bc. Ondřej Hruška Fault and degradation detector

Bc., 2016 (Dean's Prize)

Bc. Martina Buřičová Indoor Environmental Quality Monitor

Bc., 2016

Ing. Jan Neužil, Ph.D. Distributed Signal Processing in Wireless Sensor Networks for Diagnostics

 Ph.D., 2017

(Dean's Prize)

     
     

 

Ing. Petr Dušek