MATLAB v měření - skripta

Miloš Sedláček, Radislav Šmíd
doplňkové skriptum ČVUT FEL

ISBN: 80-01-02851-8

 

 • úvod do systému Matlab
 • ovládání měřicích přístrojů a zásuvných desek
 • zpracování signálů v měření

Podrobný obsah skripta

Errata et Corrigenda:

Stav k 25.05.2005
Následující seznam (a všechny další) platí pro první vydání se žlutou obálkou:

 1. str. 16, ř. 17 - místo "implicitne" ma byt "explicitne"
 2. str. 41, ř. 15 zdola - má být "jsou" místo "je"
 3. str. 87, ř. 20 - místo "Příklady takových" má být "Příklady aplikace takových"
 4. str. 95, ř. 9 - místo "1/odmocnina 3" má být "1/(2 odmocnina 3)"
 5. str. 97, rovnice (3.21) místo "NT" má být ve jmenovateli levé strany "(NT)"
 6. str. 99, levý obr.3.4 - u osy x, jednotky času - místo "(s)" má být "(ms)"
 7. str. 104, ř. 1 - za [73] doplnit:
  v praxi používaná okna mají obvykle m < 5.
 8. str. 109, ř. 11 zdola: vypustit "fs=1/Ts;"
 9. str. 109, ř. 10 zdola: místo "Nwin" použít "N" (předpokládá se okno stejně dlouhé jako signál)
 10. str. 110, ř. 4 - vypustit "/N/2" na konci rovnice a komentářový řádek pod tím
 11. str. 117, ř. 15zdola - místo "3 kHz" má být "4 kHz"
 12. str. 118 - v nadpisu levého obrázku má být místo "3 kHz" má být "4 kHz"
 13. str. 120, poznámka pod čarou 49: "str.120" nahradit "str.121"
 14. str. 129, pravý obrázek - (konstantní) hodnota výkonové spektrální hustoty je "sigma_x^2"
 15. str. 167, před posledním odstavcem chybí text:
  Po vytvoření sítě je nutné nastavit váhy (nejčastěji náhodně) pomocí funkce init:
  net = init(net);
 16. str. 179, ř. 18 - "obr.3.15" nahradit "obr.3.37"
 17. str. 180, ř. 14 zdola - vypustit celý řádek, tj."(>>a=X\y)"
 18. str. 180, ř. 10 zdola - "obr.3.15" nahradit "obr.3.37"

Následující seznam platí pro první dotisku s obálkou šedou z roku 2004, výše uvedené chyby byly opraveny:

 1. str. 25, tab. 1.24 - první dva řádky tabulky mají být správně:
  all(diff(x)==0) výraz je pravdivý pro opakující se prvky v x
  all(diff(x)>0) výraz je pravdivý, pokud je x monotónní a stoupající
 2. str. 83, ř. 21 - místo původního "fclose(osc); delete(osc); clear osc1;"
  má být "fclose(osc); delete(osc); clear osc;"

Témata, která budou zmíněna v příštích vydáních:

 • tvar přetížených funkcí v
  toolboxech např. fprintf
  je mírně odlišný od klasického fprintf
  - jsou nutné extra argumenty

Přehled odkazů:

 1. Mathworks - výrobce MATLABu:
 2. Informační zdroje o MATLABu:
 3. Tipy a triky:
 4. Toolboxy ostatních autorů:
 5. Výrobci hardware podporovaného Matlabem:
 6. Ovládání přístrojů po sériové lince:
 7. Ovládání přístrojů přes GP-IB (IEEE 488):
 8. Zpracování signálu, měření - výukové materiály:
 9. Tutorialy k MATLABu v angličtině:

Další užitečné odkazy:

 1. ASCII tabulka
 2. 38 Freely Usable Digital Filter Design Applets plus DSP Tutorials and Code Segments
 3. Signals, Systems - JAVA aplety