Prof. Ing. Stanislav Ďaďo, DrSc.

Contact

Position: Emeritní profesor
Room: T2:B3-456a
E-mail: dado()fel.cvut.cz
Phone: (+420)-22435-2132
Fax: (+420)-233 339 929
Mail address: Technická 2, 166 27 Prague 6, Czech Republic

More details about person

Ing. - 1958,

CSc.- 1967,

Assoc.Prof. - 1973,

DrSc.- 1988,

 Prof.- 1989 with FEE CTU - since 1958

 


 

Member of the State Examination Board at the FEE, member of the IMEKO National Committee, member of committe for PhD study of Measurement at Chemical University, member of committe for PhD study of Measurement at FEE-CTU

Research interests:

Intelligent sensors and transducers, Kalman filters, image processing and signal recovery in measurement, Image Based Measurement, measurement of thermophysical quantities of liquids in the frame of grant project in cooperation with Czech Academy of Sciences, methods of signal recovery, signal digitalization

Teaching activities:

Lectures and laboratory exercises in Sensors and Transducers, Measuring Instruments Synthesis, Digital Measuring Instruments, Measurement of Non-Electrical Quantities,Advanced methods of digitalization and processing of signals


SELECTED PUBLICATIONS

Books, textbooks

Ďaďo, S. - Kreidl, M.: Sensors and Measuring Circuits 1. ed. Prague : CTU, 1996. 315 p. ISBN 80-01-01500-9. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1996

Lectures

Ďaďo, S.: Nové trendy v senzorice [Invited Lecture]. TESTCOM Hvožďanská 3, Praha 4 - Horní Roztyly : Ú.o.s.Mikrovlnná technika Česká Elektrotech.společnost. 13.05.1998. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1998

Ďaďo, S.: Perspective Signal Conditioning Circuits for Sensors [Invited Lecture]. Praha : ČVUT FSI. 20.03.1997. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1997

Ďaďo, S.: Smart Sensors [Invited Lecture]. Praha, Pragoregula 96, Výstaviště : Prof.Ing. Karel Zehnula, odborný garant. 24.04.1996. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1996

Papers in proceedings

Šmíd, R. - Ďaďo, S. - Mandys, V.: Application of Videometry for Neurotoxicity Testing In: Proceedings of Workshop 2000. Prague : CTU, 2000, vol. B, p. 517. ISBN 80-01-02229-3. ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 2000

Ďaďo, S. - Mandys, V. - Šmíd, R.: Biomedical Shape Measurement for Neurotoxicity Testing In: MEASUREMENT 2001. Bratislava : Institute of Measurement Science of the SAS, 2001, p. 309-312. ISBN 80-967402-5-3. ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 2001

Ďaďo, S. - Šmíd, R.: Charakterizace tvaru objektů v obraze pomocí spojité vlnkové transformace In: Nové smery v spracovaní signálov IV. Liptovský Mikuláš : Military Academy, 1998, p. 3-6. ISBN 80-8040-071-7. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1998

Ďaďo, S.: Dithering - a Special Case of Non-Linearity Correction In: Dithering in Measurement: Theory and Applications. Prague : CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements, 1998, p. 6-10. ISBN 80-01-01806-7. ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1998

Ďaďo, S. - Nývlt, Z.: Dynamic Measurement of Small Changes of Resistance In: Elektrotechnika a informatika 2001. Plzeň : ZČU FE, katedra teoretické elektrotechniky, 2001, p. 35-36. ISBN 80-7082-804-8. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 2001

Nývlt, Z. - Ďaďo, S.: Dynamic Measurement of Small Resistance by A/D Converters In: Poster 2001. Prague : CTU, Faculty of Electrical Engineering, 2001, p. E20. ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 2001

Ďaďo, S. - Vejdělek, J.: Measurement of Dielectric Constant of Gases In: Elektrotechnika a informatika 2001. Plzeň : ZČU FE, katedra teoretické elektrotechniky, 2001, p. 43-44. ISBN 80-7082-804-8. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 2001

Ďaďo, S. - Smutka, J.: Measurement of Thermal Conductivity of Fluids In: Měření a regulace teplot v teorii a praxi. Ostrava : Ostravská univerzita, 2000, p. 15-16. ISBN 80-85988-85-8. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 2000

Ďaďo, S.: Measuring Circuits for Capacitor Sensors In: Snímače - Senzory - Aplikace. Ostrava : House of Technology, 1996, p. 29-40. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1996

Ďaďo, S.: Micromechanic Flow Sensors In: Měření průtoku 99. Praha : TECH-MARKET, 1999, p. 29-35. ISBN 80-86114-26-0. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1999

Vondřich, J. - Ďaďo, S. - Peřina, J.: Modal Analysis Application in Electric Rotary Machines in Transient States and their Exploitation in Technical Diagnostics In: Proceedings of Workshop 2001. Prague : CTU, 2001, vol. A, p. 566-567. ISBN 80-01-02335-4. ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 2001

Ďaďo, S. - Smutka, J.: Měření rozdílu tlaků kapacitním snímačem In: Konferencia Elektrotechnika a energetika 98. Bratislava : The Faculty of Electrical Engineering and Information Technology of the Slovak University, 1998, p. 46-47. ISSN 1335-2547. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1998

Ďaďo, S.: Nové metody měření výšky hladiny In: Měření hladiny '98. Praha : TECH-MARKET, 1998, p. 23-31. ISBN 80-86114-18-X. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1998

Ďaďo, S. - Fischer, J.: Optical Reflective Sensors in Laboratory Exercises and Vibration Measurement In: 8th Scientific Conference Theoretical Electrical Engineering and Electrical Measurement. Košice : Department of Theoretical Electrical Engineering and electrical Measurement FEI TU of Košice, 1999, p. 34-38. ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1999

Ďaďo, S.: Perspective Signal Conditioning Circuits for Sensors In: Pragoregula '97. Praha : Masarykova akademie, 1997, p. 101-106. ISBN 80-902131-1-1. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1997

Ďaďo, S.: Quo Vadis Sensorics? In: Trendy lesníckej, drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001, p. 57-63. ISBN 80-228-1058-4. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 2001

Ďaďo, S.: Sensor Systems with Wireless Communication In: PRAGOREGULA 2001 EL-EXPO 20001. Praha : Masarykova akademie, 2001, p. 59-62. ISBN 80-902131-6-6. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 2001

Ďaďo, S.: Sensors Based on Coriolis Force In: Snímače - Senzory - Aplikace. Ostrava : Ostravská univerzita, 1999, p. 1-9. ISBN 80-7042-785-X. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1999

Ďaďo, S.: Sensors for Intelligent Structures In: TD 2000 - Diagon'96. Brno : University of Technology, 1996, p. 166-170. ISBN 80-214-0726-3. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1996

Ďaďo, S.: Smart sensors In: Pragoregula '96. Praha : Masarykova akademie, 1996, vol. 1, p. 81-84. ISBN 80-902131-0-3. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1996

Ďaďo, S.: Temperature Sensors and Electronic Circuits for Measurement of Temperature In: PRAGOREGULA 99. Praha : Masarykova akademie, 1999, p. 53-60. ISBN 80-902131-3-8. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1999

Ďaďo, S. - Šmíd, R.: The Estimation a Rate of Moving Objects in a Picture In: Trendy lesníckej, drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001, p. 65-69. ISBN 80-228-1058-4. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 2001

Smutka, J. - Ďaďo, S.: The Method of Thermal Conductivity Measurement by Means of High Resolution ADC In: Proceedings of Workshop 2000. Prague : CTU, 2000, vol. A, p. 206. ISBN 80-01-02229-3. ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 2000

Ďaďo, S. - Smutka, J.: The Ratiometric Circuit for Capacitive Sensor Systems In: Workshop 98. Prague : CTU, 1998, vol. I, p. 341-342. ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1998

Blaška, J. - Ďaďo, S. - Holub, J. - Sedláček, M. - Šmíd, R.: Using MATLAB in Teaching of Signal Processing at Department of Measurement, Faculty of Electrical Engineering, CTU in Prague In: MATLAB '99. Prague : HUMUSOFT, 1999, p. 197-199. ISBN 80-7080-354-1. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1999

Šmíd, R. - Ďaďo, S. - Mandys, V.: Videometric Analysis of Morphological Changes for Neurotoxicity Testing In: Proceedings of Workshop 2001. Prague : CTU, 2001, vol. B, p. 780-781. ISBN 80-01-02335-4. ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 2001

Ďaďo, S. - Šmíd, R.: Wavelet Correlation for Biomedical Shape Characterization In: Nové směry ve zpracování signálů 5. Liptovský Mikuláš : Military Academy, 2000, p. 342-349. ISBN 80-8040-125-X. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 2000

Ďaďo, S.: Zpracování výstupních signálů senzorů koherentními metodami In: Pragoregula '98. Praha : Masarykova akademie, 1998, p. 23-26. ISBN 80-902131-2-X. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1998

Ďaďo, S.: Základní typy analogově-číslicového převodu a převodníky analogově-číslicové s vysokým rozlišením In: A-Č a Č-A převodníky - typy a aplikace. Ostrava : Přírodovědecká fakulta OU, 1997, p. 33-46. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1997

Papers in journals

Ďaďo, S.: A Review of Level Measurement Methods In: Automatizace. 1999, vol. 42, no. 6, p. 404-407. ISSN 0005-125X. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1999

Ďaďo, S. - Šmíd, R.: Biomedical Shape Measurement for Neurotoxicity Testing In: Measurement Science Review. 2001, vol. 1, no. 1, p. 55-58. ISSN 1335-8871. ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 2001

Ďaďo, S.: HART - Protocol of Communication for Smart Sensors In: Automatizace. 1997, vol. 40, no. 9, p. 545-549. ISSN 0005-125X. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1997

Ďaďo, S.: Principles of Sensors for Detecting Movement of an Object In: Sdělovací technika. 1999, vol. 47, no. 4, p. 7-11. ISSN 0036-9942. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1999

Ďaďo, S.: Temperature Sensors and Electronic Circuits for Measurement of Temperature In: AT&P Journal. 1999, vol. 6, no. 6, p. 26-29. ISSN 1335-2237. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1999

Ďaďo, S.: Triboelectric, Optoelectronic and Infrared Sensors In: Sdělovací technika. 1999, vol. 47, no. 6, p. 14-17. ISSN 0036-9942. (in Czech). ČVUT: Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurements 1999

List of selected publications


Select your choice to view type of publication

Papers in WoS Journals
2013

Ďaďo, S. - Seidl, J.S. - Jirešová, J.J. - Hofmann, J.H.: Using Eddy Current Measuring System for Conductivity Based Gas Sensor In: Sensor Letters. 2013, vol. 11, no. 11, p. 2064-2071. ISSN 1546-198X.

2009

Ďaďo, S.: Tissue Morphology and Cell Impedance Based Biosensors for Toxicity Testing In: Measurement Science Review. 2009, vol. 9, no. 4, p. 105-108. ISSN 1335-8871.


Patents
2014

Ďaďo, S. - Seidl, J. S.: Měřicí obvod pro chemický vodivostní senzor plynu Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 304498. 2014-04-16.

2013

Roháč, J. - Ďaďo, S. - Škvarek, J.: Inerciální měřicí jednotka navigačního systému Patent Úřad průmyslového vlastnictví, 304237. 2013-12-04.

2008

Ďaďo, S. - Roubíček, T.: Improved Coriolis Force Mass Flow Meter (CFM) and CFM Actuator and Controller Patent Application United States Patent and Trademark Office (USPTO),


Papers in Other and Online Journals
2003

Šmíd, R. - Ďaďo, S.: Wavelet Correlation for Biomedical Shape Evaluation In: Measurement Science Review. 2003, vol. 3, no. 3, p. 67-70. ISSN 1335-8871.

Vejdělek, J. - Ďaďo, S.: Auto-balancing System for Measurement of Extremely Small Changes of High Impedances In: Measurement Science Review. 2003, vol. 3, no. 3, p. 65-69. ISSN 1335-8871.

2001

Ďaďo, S. - Šmíd, R.: Biomedical Shape Measurement for Neurotoxicity Testing In: Measurement Science Review. 2001, vol. 1, no. 1, p. 55-58. ISSN 1335-8871.


Books, Book Chapter and Lecture Notes
2011

Ďaďo, S.: Koherentní demodulace a její využití v měřicí technice 1. vyd. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. 48 s.

2007

Ďaďo, S. - Fischer, J.: Optical Sensors In: Modern Sensors Handbook. London: ISTE Ltd, 2007, p. 49-82. ISBN 978-1-905209-66-8.

Ďaďo, S. - Hartung, G.: Level, Position and Distance In: Modern Sensors Handbook. London: ISTE Ltd, 2007, p. 305-345. ISBN 978-1-905209-66-8.

2005

Ripka, P. - Ďaďo, S. - Kreidl, M. - Novák, J.: Senzory a převodníky 1. vyd. Praha: ČVUT, Fakulta elektrotechnická, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03123-3.

2003

Ďaďo, S. - Fischer, J.: Optical Sensors In: Master Book on Sensors. Prague: CTU Prague a BEN, 2003, vol. 1, p. 2-1-2-132. ISBN 80-7300-129-2.

2002

Ďaďo, S. - Vedral, J.: Číslicové měření. Přístroje a metody 1. vyd. Praha: ČVUT, 2002. 232 s. ISBN 80-01-02492-X.

1994

Ďaďo, S.: Syntéza měřicích přístrojů 1. vyd. Praha: ČVUT, 1994. 195 s. ISBN 80-01-01102-X.