Hledáme zájemce o vývoj a údržbu přístrojů pro měření atmosféry a ionosféry

Měříme a zkoumáme atmosféru a ionosféru

Ústav fyziky atmosféry AV ČR hledá zájemce o vývoj a též údržbu přístrojů pro měření atmosféry a ionosféry a pro prvotní zpracování naměřených dat na plný nebo částečný úvazek. Jedná se zejména o vzdálené radiové sondování ionosféry, měření tlakových fluktuací a atmosférických vln a atmosférické elektřiny. Zájemce by měl být ochoten se zúčastnit i případných zahraničních pracovních cest, protože máme naše měřící systémy nainstalovány také na Tajwanu, v Argentině, Jihoafrické republice a Sloven sku. Nabízíme též témata bakalářských, diplomových a doktorandských prací.

Bližší informace:

Ing. Jaroslav Chum, Ph.D.,jachu@ufa.cas.cz, tel: 267103056
RNDr. Jan Laštovička, DrSc.,jla@ufa.cas.cz, tel:267103055
Adresa : Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Bočni II/1401, 14131 Praha 4