Čestný odznak ČSVTS získal doc.Jan Holub

Doc. Ing. Jan Holub, Ph.D.,  vedoucí katedry měření,  získal Čestný odznak Českého svazu vědeckotechnických společností za významnou činnost konanou ve prospěch komunity inženýrů, techniků, vědeckých a výzkumných pracovníků.