A3M38PSL Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků

Atributy předmětu
Kód předmětu: 
A3M38PSL
Název: 
Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků
Garant: 
Roháč J.
Vyučující: 
Roháč J.
Kredity: 
6
Rozsah: 
2+2L
Semestr: 
Z
Zakončení: 
Z, ZK
Typ: 
A
Etapa: 
M
Role: 
PO

Přednášky
Předmět se zabývá teorií a popisem funkce letadlových a kosmických palubních přístrojů a systémů, pracujících v nízkofrekvenční oblasti. Jsou v něm popsána základní uspořádání přístrojového vybavení letadel a jeho odolnost na vnější vlivy, zdroje elektrické energie, přístroje a systémy pro měření parametrů letadlových a raketových motorů, aerometrické přístroje a systémy, včetně přístrojů pro kontrolu konstrukcí letadel a kosmických prostředků. Dále jsou probírány gyroskopické přístroje, snímače a systémy užívané v navigačních systémech včetně zpracování jejich dat.

Osnova přednášek

 1. Přístrojové vybavení letadel, palubní desky. Odolnost proti vnějším vlivům.
 2. Zdroje elektrické energie na letadle, energetické zdroje raket, raketoplánů a satelitů.
 3. Definice motorových parametrů vrtulového, proudového a raketového motoru. Měření otáček, teplot a tlaků na letadlových a raketových motorech, měření krouticího momentu, měření vibrací motoru.
 4. Měření okamžité a celkové spotřeby, celkového a kritického množství paliva. Palivové systémy letadel a raketoplánů. Komplexní systém pro vyhodnocení motorových parametrů. Signalizace požáru a námrazy.
 5. Měření výšky barometrickou metodou, konstrukce výškoměrů, MSA.
 6. Měření vzdušné a vertikální rychlosti, Machova čísla. Systémy pro měření aerometrických veličin - postupy výpočtu, používané snímače.
 7. Úvod do navigačních systémů letadel. Mechanické gyroskopické navigační prostředky.
 8. Senzory navigačních systémů – gyroskopy, senzory úhlové rychlosti, akcelerometry.
 9. Zemské magnetické pole a jeho využití v letectví a kosmonautice.
 10. Navigační rovnice - odvození a postupy výpočtů. Kalibrace navigačních systémů.
 11. Kosmická fyzika. Podmínky kosmického prostředí a jeho specifika. Kosmické záření a částice. Kosmické materiály a technologie.
 12. Kosmická elektronika. Software a program pro kosmické lety a projekty. Jejich specifika a aplikace.
 13. Družice a kosmické sondy. Základní kategorie, aplikace. Design satelitů a kosmických sond. Palubní zařízení družic a kosmických sond a jejich design.

Laboratorní cvičení

Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktické ověření z přednášek nabytých znalostí a základních principů letecké přístrojové techniky. Cvičení budou rozdělena do 3 sérií, viz níže. Proměření všech úloh a z nich zpracované zprávy jsou podmínkou pro získání zápočtu.

1.série

 1. stacionární měnič,
 2. regulátor,
 3. převodník stat. tlaku na el. signál,
 4. mikrosyn a systém pro kontrolu krouticího momentu,
 5. teplota výstupních plynů

2.série

 1. senzor požáru
 2. indukčnostní palivoměr + kalibrace kapacitního palivoměru
 3. otáčkoměr
 4. výškoměr + vario
 5. rychloměr

3. série

 1.  magnetická sonda
 2. gyromagnetický polokompas
 3. precese gyroskopu + umělý horizont
 4. kalibrace 3-osé IMU jednotky
 5. demonstrace jednoduché navigační úlohy z pohledu polohových úhlů – domácí úloha

Prerekvizity
Nejsou vyžadovány. Znalost základních principů elektronických zařízení výhodou.

Podmínky udělení zápočtu
Účast na všech cvičení plus sepsání zpráv ke všem řešeným úlohám.

Průběh zkoušky
Písemná zkouška v rozsahu 60 minut (bodována 100 body). Známka se stanoví dle součtu bodů z individuálního projektu a z písemné zkoušky:

 • > 90 bodů - A
 • > 80 bodů - B
 • > 70 bodů - C
 • > 60 bodů - D
 • > 50 bodů - E
 • < 50 bodů - F