Ing. Tomáš Pospíšil

Contact

Position: Vědecký pracovník, ext. doktorand
Room: T2:A3-317
E-mail: pospito7@fel.cvut.cz
Phone: (+420)-22435-2201
Fax: (+420)-233 339 929
Mail address: Technická 2, 166 27 Prague 6, Czech Republic

More details about person

Vzdělání:

  • 2012-Teď  České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Doktorský studijní program Elektrotechnika a informatika, studijní obor Měřicí technika
  • 2010-2012: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Magisterský studijní program Kybernetika a robotika, studijní obor Letecké a kosmické systémy
  • 2006-2010 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Bakalářský studijní program Elektrotechnika a informatika, studijní obor Kybernetika a měření
  • 2002-2006 SPŠE Ječná 30 

ZAMĚŘENÍ DOKTORSKÉHO STUDIA:

Optimalizace struktury bezpečnostně kritických subsystémů vozidel

Výuka:

A3B38DSY - Distribuované systémy a počítačové sítě

 Publikace:

List of selected publications


Select your choice to view type of publication