Werner von Siemens Excellence Award 2009 - ocenění naší práce

Cenu Siemens - Werner von Siemens Excellence Award 2009 pro nejlepší doktorskou práci získal Ing. Jiří Vass, Ph.D. za práci Vibration-based Fault Diagnostics for Quality Control and Component Reuse, vedenou Prof. Ing. Pavlem Sovkou, CSc. z  katedry teorie obvodů a doc.Ing. Radislavem Šmídem, PhD. z katedry měření.

Blahopřejeme.