Kurz praktické elektroniky pro nově přijaté studenty KyR

Pro nově přijaté studenty KyR, kteří dosud nemají praktické zkušenosti s elektronickými obvody, s jejich sestavováním, oživováním a testováním, nabízí katedra měření jednotýdenní kurs praktické elektroniky pro úplné začátečníky, během něhož se studenti zábavnou formou seznámí se  základními elektronickými prvky a přístroji.

Termín: 11.-15.9. nebo 18.-22.9. 2017. Zájemci mohou kontaktovat Jana Holuba (holubjan@fel.cvut.cz  příp. 602 649 654) pro další informace.

Informace o minulém ročníku akce:  https://www.fel.cvut.cz/cz/aktuality/kurz-prakticke-elektroniky