České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra měření
Publikace

Vybrané publikace


 • Hartland A. - Kibble B. P. - Rodgers P. J. - Boháček J.: AC Measurements of the Quantized Hall Resistance. IEEE Trans. Instr. Meas., 1995, sv. 44, č. 2, str. 245-248.
 • Boháček J. - Svoboda P. - Vašek P.: AC QHE-Based Calibration of Resistance Standards. IEEE Trans. Instr. Meas., 1997, sv. 46, č. 2, str. 273-275.
 • Boháček J.: AC QHE-Based Resistance and Capacitance Calibrations. IEE Proc.-Sci. Meas. Technol., 2000, sv. 147, č. 4, str. 190-192.
 • Boháček J. - Wood B. M.: Octofilar Resistors with Calculable Frequency Dependence. Metrologia, 2001, sv. 38, č. 3, str. 241-247.
 • Boháček J.: EUROMET Project 432: Frequency Performance of 12 906 Ω and 6 453 Ω Reference Resistors for AC Quantum Hall Effect Experiments. Metrologia, 2002, sv. 39, č. 2, str.231-237.
 • Melcher J. - Schurr J. - Pierz K. - Williams J. M. - Giblin S. P. - Cabiati F. - Callegaro L. - Marullo-Reedtz G. - Cassiago C. - Jeckelmann B. - Jeanneret B. - Overnay F. - Boháček J. - Říha J. - Power O. - Murray J. - Nunes M. - Lobo M. - Godinho I.: The European ACQHE Project: Modular System for the Calibration of Capacitance Standards Based on the Quantum Hall Effect. IEEE Trans. Instr. Meas., 2003, sv. 52, č. 2, str. 563-568.
 • Boháček J.: A QHE-Based System for Calibrating Impedance Standards. IEEE Trans. Instr. Meas., 2004, sv. 53, č. 4, str. 977-980.
 • Boháček J. - Sedláček R.: Calibration of Inductance Standards. 2004 Conference on Precision Electromagnetic Measurements Digest, str. 37-38. National Physical Laboratory, Londýn 2004.
 • Boháček J. - Jursa T. - Sedláček R.: Calibrating Standards of Mutual Inductance. 2005 IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings (CD-R), sv. II, sekce WE2 - Low Frequency Measurements, str. 1002-1004. IEEE, Ottawa 2005.
 • Boháček J.: Calibrating Standards of Self- and Mutual Inductance. VI Semetro Proceedings, str. 42-44. Inmetro, Rio de Janeiro 2005.
 • Boháček J. - Sedláček R. - Kučera J.: Inductively Coupled Ratio Arms for High-Frequency Bridges. 2006 Conference on Precision Electromagnetic Measurements Digest, str. 470-471. C.L.U.T., Turín 2006.
 • Sedláček R. - Kučera J. - Boháček J.: A New Design of Permuting Capacitors Device for Calibration of 10:1 High-Frequency Inductive Voltage Dividers. 2006 Conference on Precision Electromagnetic Measurements Digest, str. 476-477. C.L.U.T., Turín 2006.
 • Boháček J.: Reference Resistors for Calibration of Wideband LCR Meters. IMEKO XVIII World Congress (CD-R), TC-4 – Measurement of Electrical Quantities. INMETRO, Rio de Janeiro 2006.
 • Boháček J. - Kučera J.: Calibration of Rogowski Coils in Audiofrequency Range. 3rd International Conference on Metrology (CD-R), ISAS, Tel Aviv 2006.
 • Boháček, J.: Reference Resistors for Calibration of Wideband LCR Meters. In IMEKO - XVIII World Congress and IV Brazilian Congress of Metrology [CD-ROM]. Rio de Janeiro: IMEKO, 2006.
 • Boháček, J.: Etalony vzájemné indukčnosti a jejich kalibrace. Metrologie. 2006, roč. 15, č. 1, s. 15-17. ISSN 1210-3543.
 • Sedláček, R.: A New Universal Impedance Measurement Technique for Frequencies around 1 MHz. In Measurement 2007 - Proceedings of 6th International Conference on Measurement. Bratislava: Institute of Measurement Science of the SAS, 2007, p. 160-163. ISBN 978-80-969672-0-9.
 • Boháček, J.: Kalibrace a použití indukčních děličů napětí. Metrologie. 2007, roč. 16, č. 2, s. 17-21. ISSN 1210-3543.
 • Boháček, J.: Koaxiální můstky C-C a R-R. Metrologie. 2007, roč. 16, č. 3, s. 12-16. ISSN 1210-3543.
 • Boháček, J. - Kučera, J.: Kalibrace Rogowského cívek v pásmu zvukových kmitočtů. Metrologie. 2007, roč. 16, č. 1, s. 1-2. ISSN 1210-3543.
 • Boháček, J.: Measurement of Frequency Dependences of Reference Resistors for Calibrating Wideband LCR Meters. In 2007 NCSLI Workshop & Symposium Metrology's Impact on Products and Services [CD-ROM]. Saint Paul: NCSLI International, 2007.
 • Boháček, J.: Kalibrace a použití indukčních děličů napětí. Metrologie. 2007, roč. 16, č. 2, s. 17-21. ISSN 1210-3543.
 • Boháček, J.: Koaxiální můstky C-C a R-R. Metrologie. 2007, roč. 16, č. 3, s. 12-16. ISSN 1210-3543.
 • Callegaro, L. - D´Elia , V. - Boháček, J.: Four Terminal-Pair Inductance Comparison between INRIM and CTU. In IMTC/2007 IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings [CD-ROM]. Warsaw: IEEE, 2007, ISBN 1-4244-1080-0

Webmaster: Radek Sedláček, aktualizaváno: 13.2.2007