České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra měření

Výzkumný tým METLABU


Prof. Ing. Jaroslav Boháček, DrSc.
koordinuje výzkum zaměřený na využití kvantového Hallova jevu při kalibracích etalonů elektrické impedance a na vytvoření systému pro kalibrace přesných širokopásmových měřičů LCR v kmitočtovém pásmu do 1 MHz. Více zde ...
Ing. Radek Sedláček, Ph.D.
se zabývá vývojem unikátních zařízení pro kalibraci etalonů elektrické impedance a zejména se specializuje na vývoj elektronických funkčních bloků včetně příslušného softwarového vybavení.

Více zde ...

Ing. Jan Kučera
se podílí na vývoji zařízení pro kalibraci etalonů elektrického odporu a elektrické kapacity v kmitočtovém pásmu do 1 MHz. Více zde ...
Webmaster: Radek Sedláček, aktualizaváno: 13.2.2007