České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra měření

Galerie


Troška elektroniky
Dvoukanálová kompenzační jednotka pro kalibraci etalonů vzájemné indukčnosti
Aby se lépe měřilo
Precizní napětový sledovač
Ve dvou se to lépe táhne
Rezistory s nominální hodnotou 100 Ohmů a 1000 Ohmů v termostatizovaných obalech pro přesná nf měření
Hranice 1 MHz
Vývoj střídavého koaxiálního můstku pro frekvenci 1 MHz
S permutováním jde všechno líp
Referenční kapacitní dělič s permutovanými kondenzátory pro kalibraci indukčně vázaných poměrových ramen můstků pro vzájemné navazování etalonů odporu, příp. kapacity v poměru 1:10.
Není dělič jako dělič
Vývoj indukčních děličů napětí 1:10 do 1 MHz
Dvoukanálový generátor
Dvoukanálový vf generátor navržený v laboratoři METLAB
Model ...
Návrh odporů s vypočitatelnou frekvenční charakteristikou
... Výpočet ...
Návrh odporů s vypočitatelnou frekvenční charakteristikou
... A realita
Návrh odporů s vypočitatelnou frekvenční charakteristikou
Občas je i třeba něco změřit
OVěřování vlastností binárních děličů napětí navinutých na nanokrystalickém jádru
Hamonovy transferové etalony
Hamonovy transferové etalony 10 x 1000 Ohmů
Mezinárodní výuka v programu Athens
Program Athens již řadu let umožňuje absolvovat týdenní kurz metrologie studentům z celého světa
Webmaster: Radek Sedláček, aktualizaváno: 13.2.2007