Study branch "Aircraft and Space Systems" of the master degree program "Cybernetics and Robotics"
 
Department of Measurement, Technicka 2, 166 27 Prague, Czech Republic

    • Kosmické semináře

Katedra měření, Česká kosmická kancelář
a Odborná společnost letecká ČR

pořádají odborné semináře


KOSMICKÁ TECHNIKA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ

Semináře jsou určeny všem zájemcům o tuto tematiku.
Proto, jestli Vás náplň seminářů zaujala, rádi Vás na seminářích uvidíme!


KDE:    ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, místnost T2:A3-316d, 3.patro (nad studijním oddělením)
Technická 2, 166 27 Praha 6TÉMATA:

17.10.2012       Budoucí evropský výzkum Marsu, začátek 17:30
Přednáší: Michal Václavík, Česká kosmická kancelář

Seminář představí jednotlivé připravované mise Evropské kosmické agentury (ESA), jejich vědecké cíle a vybrané technické zajímavosti a novinky. Týká se to především výzkumu Marsu. V tomto desetiletí plánuje k rudé planetě vypustit dvě sondy a pro následující desetiletí připravuje minimálně tři nové ambiciózní mise. Půjde o návrat vzorků z měsíce Fobosu, síť malých přistávacích modulů a nakonec i návrat vzorků z Marsu.31.10.2012       Studentské vzdělávací aktivity České kosmické kanceláře, Studentské kosmické projekty na ČVUT, začátek 17:30
Přednáší: Milan Halousek, Česká kosmická kancelář + Ing. Jaroslav Laifr, ČVUT-FEL

Seminář seznámí s možnostmi účasti českých studentů na zahraničních programech, školách a kurzech. Můžete jít studovat na International Space University, zúčastnit se kongresů, konferencí, workshopů a stáží po celém světě. Nebo postavit minidružici, robota či naprogramovat přistání výzkumného roveru na jiné planetě. Jen chtít… Česká kosmická kancelář vám v tom pomáhá již 9 roků.

Dále, představení mimo jiného i studentského projektu, který byl na základě výběrového řízení komise von Karmanova institutu v Belgii přijat do evropského kosmického projektu QB50 pro období 2012 až 2015. Tohoto projektu se účastní 50 týmů z 38 zemí! Projekt se zabývá studiem nižších vrstev termosféry od výšky 320 do 90 km nad Zemí, která do současné doby nebyla takto komplexním způsobem analyzována.

7.11.2012       Technické specifikace a problémy planetárních přistávacích modulů, začátek 17:30
Přednáší: Michal Václavík, Česká kosmická kancelář

Seminář představí výhody i nevýhody řešení přistávacích modulů a prostředků pro in situ robotický průzkum těles sluneční soustavy. Budou uvedena jednotlivá řešení z historie i současnosti, jejichž rozmanitost je ohromná a při jejichž návrhu hraje roli velké množství faktorů. Z těch nejzákladnějších to je např. velikost tělesa, přítomnost atmosféry a její složení, teplota a její změny, fyzikální charakteristika povrchu apod.14.11.2012       Techniky měření ionizujícího záření, plazmatu a magnetického pole od zemské atmosféry až k meziplane, začátek 17:30
Přednáší: MSc. Jaroslav Urbář, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Seminář zběžně nastíní rozdílné podmínky v zemské atmosféře a magnetosféře. Po tomto úvodu budou zmíněny metody měření ionizujícího záření, plazmatu a magnetického pole a technologie detektorů k tomu používaných, jako jsou různé typy polovodičových detektorů záření, Faradayovy válce, mikrokanálkové destičky, elektrostatické analyzátory a magnetometry.21.11.2012       Vliv prostředí na kosmické prostředky, začátek 17:30
Přednáší: Jiří Myška, KOSMO klub

Seminář uvede vlivy kosmického prostředí na subsystémy kosmických prostředků, trendy chyb kosmických sond, přehled sluneční soustavy, magnetická a elektrická pole, gravitační pole, magnetosféra, působení plasmy, kontaminace kosmických sond, meteoroidy a „kosmické“ smetí, řízení teploty.5.12.2012       Havárie při kosmických letech, začátek 18:00
Přednáší: Michal Polák, KOSMO klub

Lety lidí do vesmíru byly a jsou stále velice nebezpečným podnikem. Čtyři pilotované lety již v minulosti skončily pro posádku smrtí. Další kosmonauti a astronauti zahynuli na Zemi při výcviku. Situací, kde hrozilo vážné nebezpečí fatální havárie nebo došlo ke zranění, však bylo mnohem více.


12.12.2012       Ověřování kosmické techniky na Zemi, začátek 17:30
Přednáší: Jiří Myška, KOSMO klub

Filosofie vývoje kosmické sondy v NASA a ESA, předpisová a normativní základna používaná v NASA a v ESA (popis oblasti použití norem, ukázky), definice prováděných zkoušek (rozdělení na stupně v návaznosti na filosofii vývoje kosmické techniky), zkoušení raketových motorů (atmosférická a výšková zkušebna, schéma pneumaticko-hydraulického systému raketového motoru, místa měření, měřené veličiny, video ze zkoušky), mechanické zkoušky kosmických sond (pevnostní zkušebna kosmické sondy HTV – popis sondy, popis zkušebního zařízení, popis simulace zatížení konstrukce, měřená místa, tenzometry), zkoušky tepelné odolnosti sond (zkušebna tepelného zatížení kosmických sond, popis zkušebního zařízení, popis simulace tepelného zatížení, termočlánky), zkoušky vibrační a hlukové odolnosti (popis zařízení vibrační zkušebny, diagram vibračního zatížení zkoušené sondy, akcelerometry, Popis zkušebny hlukového zatížení, diagram hlukového zatížení zkoušeného zařízení, mikrofony), zkoušky EMC (popis zařízení zkušebny), ESTEC (popis technologického centra agentury ESA, Noordwijk, Holandsko).

Katedra měření  ||  Fakulta elektrotechnická  ||  ČVUT v Praze Webmaster: Jan Roháč
Magisterský studijní obor LeKS, skupina LIS