obor Letecké a kosmické systémy magisterského programu Kybernetika a robotika
 
Katedra měření, Technická 2, 166 27 Praha

  • A3M38PSL

A3M38PSL

Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků - přednášky
 
 1. Přístrojové vybavení letadel, palubní desky. Odolnost proti vnějším vlivům.
 2. Zdroje elektrické energie na letadle, energetické zdroje raket, raketoplánů a satelitů.
 3. Definice motorových parametrů vrtulového, proudového a raketového motoru. Měření otáček, teplot a tlaků na letadlových a raketových motorech, měření krouticího momentu, měření vibrací motoru.
 4. Měření okamžité a celkové spotřeby, celkového a kritického množství paliva. Palivové systémy letadel. Komplexní systém pro vyhodnocení motorových parametrů. Signalizace požáru a námrazy.
 5. Měření výšky barometrickou metodou, konstrukce výškoměrů, MSA.
 6. Měření vzdušné a vertikální rychlosti, Machova čísla. Systémy pro měření aerometrických veličin - postupy výpočtu, používané snímače.
 7. Úvod do navigačních systémů letadel. Mechanické gyroskopické navigační prostředky.
 8. Senzory navigačních systémů - gyroskopy, senzory úhlové rychlosti, akcelerometry.
 9. Zemské magnetické pole a jeho využití v letectví a kosmonautice.
 10. Navigační rovnice - odvození a postupy výpočtů. Kalibrace navigačních systémů.
 11. Kosmická fyzika. Podmínky kosmického prostředí a jeho specifika. Kosmické záření a částice. Kosmické materiály a technologie.
 12. Kosmická elektronika. Software a program pro kosmické lety a projekty. Jejich specifika a aplikace.
 13. Družice a kosmické sondy. Základní kategorie, aplikace. Design satelitů a kosmických sond. Palubní zařízení družic a kosmických sond a jejich design.


Cvičení
 

Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktické ověření z přednášek nabytých znalostí a základních principů letecké přístrojové techniky. Cvičení budou rozdělena do 3 sérií, viz níže. Proměření všech úloh a z nich zpracované zprávy jsou podmínkou pro získání zápočtu.

1.série

 
 1. stacionární měnič,
 2. regulátor,
 3. převodník stat. tlaku na el. signál,
 4. mikrosyn a systém pro kontrolu krouticího momentu,
 5. teplota výstupních plynů

2.série

 
 1. senzor požáru,
 2. indukčnostní palivoměr + kalibrace kapacitního palivoměru,
 3. otáčkoměr,
 4. výškoměr + vario,
 5. rychloměr

3.série

 
 1. magnetická sonda,
 2. gyromagnetický polokompas,
 3. precese gyroskopu + umělý horizont,
 4. kalibrace 3-osé IMU jednotky,
 5. demonstrace jednoduché navigační úlohy z pohledu polohových úhlů – domácí úlohaPodmínky úspěšného absolvování předmětu
 

Absolvování všech cvičení je vyžadováno. Přednášky jsou dobrovolné, ale účast na všech je doporučena. Žádné prerekvizity nejsou vyžadovány. Znalost elektrotechniky je vítána. Pro úspěšné absolvování předmětu musí student získat více než 50 bodů ze závěrečného testu a ústní zkoušky. Bodové hodnocení odpovídá: A-D ..... 100-51 bodů, E ..... 50 a méně.