ČVUT FEL, katedra měření
Návrh řídicí části přístrojů a modulů (X38NRP)

 

Podrobné osnovy přednášek
Zadání úloh , Rozvrh předmětu , Další informace, Obrázky z některých přednášek , Katalog součástek , Univerzální přípravek,

Kit NRMStručný návod pro uVision, Návod na použítí C51

Cvičení 1a 2:  použití obvodů GAL a jejich programování s využitím jazyka ABEL

vybrané příklady Abel a další materiály k předmáškám a cvičením

Cvičení 3 a příprava na cvičení 4 NRP  

Cvičení 4 a příprava na cvičení 5 NRP

Cvičení 5  připojení vstupní brány

Cvičení 6 připojení programovatelného obvodu čítače/ časovače

Cvičení 8 (9. týden)  Použití obvodu UART, přenos záznamu do zobrazovacího SW + Specifikace zadání samostatné práce.

Kontrola funkce LA a DSO, návrh a realizace generátoru testovacího signálu

    Další informace ohledně obvodů GAL a použití programu Synario naleznete zde příklady- zásady programu Abel

Materiály pro samostudium


Problémové okruhy_k zápočtu_X38NRP
Zápočtový test se bude psát v termínu (na základě požadavku studentů):

Hodnocení:

1. zpráva 12 b. ( odevzdání 11. týden)
2. zpráva 12 b. ( odevzdání 14. týden)
     
funkční LA 12 b. ( předvedení 12. týden)
funkční DSO 12 b. ( předvedení 13. týden)
písemný test z přednášek 52 b.
_________________________________________________
celkem až 100 bodů

Výsledná známka z předmětu dle standardního 100 bodového hodnocení ECTS:

Klasifikační stupeň ECTS      A                 B                     C               D                  E                      F
Bodové hodnocení               100-90       89-80           79-70       69-60           59-50               < 50
Slovně                                    výborně    velmi dobře    dobře    uspokojivě    dostatečně    nedostatečně

Stránky pro mikropočítačovou část předmětu X38PAS


 

 Stránky laboratoře videometrie,       Main page of Department