Naše aktivní účast na 14.ročníku Pražské muzejní noci v NTM

V sobotu 10.června 2017 proběhl již 14.ročník akce zvané Pražská muzejní noc, kdy po celé Praze byly návštěvníků a zájemců o prohlídky nabídnuta možnost si prohlédnout celkem 79 různých muzeí, galerií a dalších  kuturních institucích.

ČVUT v Praze  ve spolupráci s Národním technickým muzeem nachystalo zajímavé ukazky na důkaz toho, že studium vědy a techniky na ČVUT může být nejenom zábavné, ale především prospěšné pro naši společnost. 

Katedra měření byla jedna z mála kateder Fakulty elektrotechnické, které návštěvníkům připravilo několik velice zajímvých ukázek z oblasti vědy a techniky. Na fotkách jsou zachycení kolegové doc. Ing. Jan Fischer, CSc., Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D. a Ing. Tomáš Drábek.