Seznam obhájených magisterských diplomových prací
Katedra měření FEL - rok 2005 až 2008
Obor Měření a přístrojová technika
Jméno diplomanta Název DP Vedoucí DP Obhájeno
 Kalina Jiří Pomocné obvody pro testování AČP Ing. D. Slepička únor 2005
 Neškudla Jan Digitální generátor šumu Ing. M. Kříž  
 Roubíček Tomáš Senzor dynamické viskozity tekutin prof. Ing. S. Ďaďo, DrSc.  
Beránek Vladimír  Senzor pro určení polohy ukazovatele v rovině prof. Ing. S. Ďaďo, DrSc.  
Česák Petr  Autonomní videoprocesor pro zpracování videosignálu a řízení osvětlovačů Ing. J. Fischer, CSc.  
Dočekal Adam  Automatická klasifikace vad v diagnostice vířivými proudy Ing. R. Šmíd, Ph.D.  
Havlásek Martin  Kontrolér transferového ADC etalonu doc. Ing. J. Roztočil, CSc.  
Javůrek Jiří  Měřicí systém se vzdáleným přístupem doc. Ing. J. Roztočil, CSc.  
Jursa Tomáš  Kalibrace etalonů vzájemné indukčnosti prof. Ing. J. Boháček, DrSc.  
Levý Luboš Bc.  Metody 3D mikroskopie pro testování neurotoxicity prof. Ing. S. Ďaďo, DrSc.  
Martínek Štěpán  Univerzální řídicí jednotka pro CCD snímače Ing. J. Fischer, CSc.  
Mlejnek Pavel  Průvlekový měřič proudu s anizotropními magnetoresistory Ing. M. Vopálenský  
Suchánek Petr   Jednotka sběru dat s procesorem ARM7-TDMI Ing. J. Fischer, CSc.  
Tomíška Ondřej  Měření a kompenzace okamžitého zpoždění přenosu hlasového signálu v sítích s nízkou přenosovou rychlostí doc. Ing. J. Holub, Ph.D.  
Třeštík Jaroslav  Měřicí modul s binárním zpracováním videosignálu z CCD kamery Ing. J. Fischer, CSc.  
Burda Lukáš Soubor programů pro testování A/Č převodníků s vysokou rozlišitelností doc. Ing. J. Vedral, CSc. červen 2005
Dobiáš Martin Optoelektronický polohovací systém Ing. J. Fischer, CSc.  
Dostál Pavel Magnetometr s magnetorezistory Ing. M. Vopálenský  
Fulka Petr Přesné měření polohy objektů pomocí plošného CMOS senzoru Ing. T. Radil  
Ježdík Petr CCD řádková kamera se smíšeným zpracováním signálu Ing. J. Fischer, CSc.  
Kučera Jan Bc. Systém pro automatizované ověřování videometrických metod měření rozměru a polohy Ing. J. Fischer, CSc.  
Malinský Jan Komunikace zabezpečeným kanálem sítě Ethernet Ing. J. Novák, Ph.D.  
Nykl Jiří Měřicí systém pro testování A/Č převodníků s vysokou rozlišitelností doc. Ing. J. Vedral, CSc.  
Oržendovič Jan Soubor IP funkcí pro vývojovou desku s FPGA Ing. J. Novák, Ph.D.  
Pavel Lukáš Návrh a charakterizace planárního fluxgate senzoru  Ing. J. Kubík  
Prokeš Jiří Komunikační kanál standardu FlexRay  Ing. J. Novák, Ph.D.  
Šedivý Jan Decimační filtr pro sigma delta A/D převodník Ing. J. Fischer, CSc.  
Vondrka Ivan Implementation of the P.563 (3SQM) standard in PC’s using Lab/Windows CVI doc. Ing. J. Holub, Ph.D.  
Chudoba Libor Modul zpracování signálu optoelektronických CCD snímačů s využitím  RISC procesorů řady ARM Ing. J. Fischer, CSc. únor 2006
Neruda Vít Zabezpečení automobilu proti přídržným magnetickým zařízením Doc. Ing. P. Kašpar, CSc.  
Ornst Petr Modul pro snímání dat inkrementálních senzorů pro PCI Express Ing. J. Novák, Ph.D.  
Říha Lubomír Videoprocesor s FPGA pro zpracování signálu z obrazových CCD a CMOS snímačů Ing. J. Fischer, CSc.  
Salamon Jaromír Modul pro připojení měřicího přístroje k bezdrátové síti IEEE 802.15.4 Ing. J. Novák, Ph.D.   
Skalický Václav Návrh a realizace komunikační části řídicího systému pro lineární spalovací motor Doc. Ing. O. Vysoký, CSc. (K13135)  
Žďárský Kamil Dvoujádrové proudové kleště Ing. J. Saneistr  
Joao Pedro Amaral Santa Comba  Control of a Moving Object on Defined Trace Ing. P. Kaňovský červen 2006
Michal Jan Modul pro řízení bezdrátové sítě přístrojů s rozhraním IEEE488 Ing. J. Novák, Ph.D.  
Talíř Dušan Převodník rozhraní USB - CAN Ing. J. Novák, Ph.D.  
Dobruský Jiří  Kompaktní videosenzor Ing. J. Fischer, CSc. únor 2007
Douša Ivan Triangulační snímač se stínovou projekcí Ing. J. Fischer, CSc.  
Dvořák Miroslav  Elektronika pro magnetoimpedanční senzory Ing. Michal Malátek  
Dvořák Petr  Polohovací řídicí systém využívající obrazové informace Ing. J. Fischer, CSc.  
Keřka Jiří Metody vizualizace vad při ultrazvukovém testování Ing. Václav Matz  
Litseva Ekaterina  Filtrace ultrazvukových signálů s využitím vlnkové transformace Ing. Václav Matz  
Petrucha Vojtěch  Magnetometr pro fluxgate kompas Ing. Antonín Platil, Ph.D.  
Pokorný Viktor  Metody měření vybraných parametrů komunikačního standardu FlexRay a jejich implementace Ing. J. Malinský   
Pribula Ondrej  Vývojový modul pro zpracování obrazu se signálovým procesorem ADSP- Blackfin Ing. J. Fischer, CSc.  
Brejcha Pavel Metody pro diagnostiku vybraných prvků elektrické a elektronické výbavy vozidla Ing. P. Ježdík červen 2007
Černý Luboš Analyzátor vozidlových datových komunikací s real‑time výstupem Ing. J. Novák, Ph.D.  
Čeřovský Lukáš Dálkový odečet elektroměru prostřednictvím rozhraní Ethernet Ing. J. Novák, Ph.D.  
Dvořák Jan Dálkový odečet elektroměru po napájecí síti nízkého napětí Ing. J. Novák, Ph.D.  
Janošek Michal Magnetometr s miniaturními senzory fluxgate prof. Ing. P. Ripka, CSc.  
Kaše Milan Monitorování energetických zdrojů na Herbertově doc. Ing. J. Roztočil, CSc.  
Kudrnka Jan Návrh řídicího systému pro scanování prostoru naváděcím radiolokátorem Ing. P. Roženský, Retia  
Stalmach Bohuslav Použití operačního systému Linux pro měřicí aplikace doc. Ing. J. Roztočil, CSc.  
Grepl Lukáš Modul zpracování obrazu se signálovým procesorem Blackfin ADSP-BF53x Ing. J. Fischer, CSc. únor 2008
Konečný Tomáš Soubor přípravků pro výuku Doc. Ing. J. Vedral, CSc.  
Kronovetr Martin Etalon kapacity na bázi Thompsonova-Lampardova teorému Ing. J. Kučera  
Nádvorník Vojtěch   Mnohořádkový videosenzor   Ing. J. Fischer, CSc.  
Podlipný Jan Měření dynamických vlastností A/Č systémů s vysokou rozlišitelností Doc. Ing. J. Vedral, CSc.  
Svatoš Jakub Autonomní měřicí systém Doc. Ing. J. Vedral, CSc.  
Waraus Denis Měřicí systém na bázi sběrnice FlexRay Ing. J. Malinský  
Wojnar Pavel Návrh a testování metod pro diagnostiku vybraných prvků elektrické a elektronické výbavy vozidla Ing. P. Ježdík  
Fexa Pavel Určení nejistot měření při testování dynamických vlastností  A/Č systémů doc. Ing. J. Vedral, CSc. červen 2008
Král Lukáš Videosenzor s CCD plošnou kamerou Ing. J. Fischer, CSc..  
Mitáček Lukáš Pattern generátor Ing. J. Novák, Ph.D.  
Pavlíček Tomáš Metody průběžného zpracování obrazu a jejich implementace do signálového procesoru Blackfin ADSP-BF532 Ing. J. Fischer, CSc..  
Sládek Petr Vysokofrekvenční lock-in zesilovač Ing. R. Sedláček, Ph.D.  
Stejskal Jaroslav Bc.  Zpracování akustického signálu pomocí FPGA Spartan3 Ing. J. Kadlec, CSc.         (ÚTIA AV ČR)  
Ulvr Michal Bc.  Kalibrace systému pro  ověřování měřicích transformátorů proudu doc. Ing. K. Draxler, CSc.