Seznam obhájených magisterských diplomových prací
Katedra měření FEL - rok 2005 až 2008
Obor Letecké informační a řídicí systémy
Jméno diplomanta Název DP Vedoucí DP Obhájeno
Batěk Miroslav  Systém pro zpracování a analýzu vibrodiagnostických signálů Ing. R. Šmíd, Ph.D. únor 2005
Dlouhý Petr Bc. Analyzátor sběrnice ARINC429 Ing. J. Novák, Ph.D.  
Horký Jaroslav  Inerciální navigační jednotka pro letoun TU 154 Ing. J. Roháč  
Hruška Petr  Diagnostika magnetické části gyromagnetického kompasu doc. Ing. K. Draxler, CSc.  
Huml Jiří  Diagnostický systém pro kontrolu zapisovače hlasu Ing. J. Celerinová  
Husák Jakub Regulátor tlaku optimalizovaný pro testování aerometrických systémů Ing. P. Kaňovský  
Jakl Petr  Měření vzdušné rychlosti doc. Ing. K. Draxler, CSc.  
Jílek Václav  Zpracování signálu GPS na kmitočtu L5 v navigačním přijímači Dr. Ing. P. Kovář (K13137)  
Krumpholc Michal Bc. Moderní metody měření fázového rozdílu digitalizovaných signálů doc. Ing. M. Sedláček, CSc.  
Mádle Jakub Ovládání termostatové komory a měření teploty pomocí PC Ing. F. Mazánek  
Mareš Václav  Zpracování signálů motorových veličin u ultralehkého letadla doc. Ing. K. Draxler, CSc.  
Oppitz Luboš Systém pro měření vertikální rychlosti letu Ing. P. Kaňovský  
Pačes Pavel  Zobrazení hodnot motorových veličin ultralehkého letadla Ing. F. Mazánek  
Řezníček Petr  Systém pro měření malého úhlu otočení Ing. J. Roháč  
Zvěřina Petr  Vzorkování mezifrekvenčního signálu v GNSS přijímači Dr. Ing. P. Kovář (K13137)  
Juříček Tomáš Řídicí jednotka modelářského turbínového motoru Ing. P. Kaňovský únor 2006
Molitoris Peter Úsporný autopilot Doc. Ing. Z. Pech, CSc. (K13135)  
Novák Karel Navigační přijímač EGNOS Dr. Ing. P. Kovář (K13137)  
Novák Martin Použití levných senzorů tlaku pro měření výšky barometrickou metodou Doc. Ing. K. Draxler, CSc.  
Sienczak Ondřej Přípravek pro měření dynamických vlastností akcelerometrů Ing. F. Mazánek  
Šuba Peter Laboratorní systém pro měření statického tlaku vzduchu Doc. Ing. K. Draxler, CSc.  
Voves Jan Zobrazení údaje letadlového otáčkoměru pomocí LCD displeje Ing. J. Roháč, Ph.D.  
Brnada Marek Bc.  Přiblížení před přistáním v horizontální rovině Doc. Ing. Z. Pech, CSc. únor 2007
Červenkov Vasko  Záznam přetížení působících u bezmotorových letadel Doc. Ing. K. Draxler, CSc.  
Doležal Tomáš  Sběr a vizualizace dat získaných měřením indukčnostními snímači Ing. F. Mazánek  
Kočárek Jiří  Problematika rušení GPS leteckou VKV radiostanicí Dr. Ing. P. Kovář  
Kreibich Ondřej  Simulátor vibrací pro experimenty ve vibrodiagnostice doc. Ing. R. Šmíd, Ph.D.  
Kubínyi Michal  Zvyšování citlivosti ultrazvukové EMAT defektoskopie doc. Ing. R. Šmíd, Ph.D.  
Prošek Martin  Systém pro kalibraci aerometrických přístrojů doc. Ing. K. Draxler, CSc.  
Reinštein Michal  Přenos a zpracování signálů senzorů úhlových rychlostí Ing. J. Roháč, Ph.D.  
Skála Jiří Zobrazovač letových módů autopilotu doc. Ing. Z. Pech, CSc. (K13135)  
Bernatzik Jan Umělý horizont pro malé letouny Ing. P. Pačes červen 2007
Mocik Peter Pozemní stanice pro bezpilotní model vrtulníku   Ing. Š. Kroupa (K13135)  
Sedláček Jan Vývoj a implementace algoritmu pro měření kvality hlasové komunikace v letectví Ing. O. Tomíška  
Teplý Zdeněk Využití GPS pro měření orientace a polohy letadla Ing. J. Roháč, Ph.D.  
Béda Tomáš Zobrazení umělého horizontu doc. Ing. K. Draxler, CSc. únor 2008
Edrev Konstantin Pavlov Systém pro měření vodorovné roviny   Ing. J. Roháč, Ph.D.  
Hospodář Pavel Závěrečná fáze letu - podrovnání doc. Ing. Z. Pech, CSc. (K13135)  
Jasanský Martin Vedení letadla po trati v horizontální rovině doc. Ing. Z. Pech, CSc. (K13135)  
Kraus Pavel Návrh komplexního nelineárního modelu automobilu Ing. A. Kruczek, Ph.D.   
Kříž David Systém pro měření úhlové rychlosti s akcelerometry Ing. J. Roháč, Ph.D.  
Starosta Lukáš Zobrazení navigačního ukazatele gyromagnetického kompasu GMK1E doc. Ing. K. Draxler, CSc.  
Šipoš Martin Měření na náklonném stolku Ing. J. Roháč, Ph.D.  
Fibich Ondřej Počítačový model a řízení modelářského turbínového motoru Ing. P. Pačes červen 2008
Květenský Tomáš Systém měření náklonu pomocí akcelerometrů Ing. J. Roháč, Ph.D.