Školní rok 2003-2004

Jméno diplomanta

Název DP

Vedoucí DP

Špinar Rostislav

Monitorování  a řízení energetických zdrojů v učebním středisku Herbertov

doc. Ing. J. Roztočil, CSc.

Tománek Zdeněk

Diagnostické rozhraní JTAG

Ing. J. Novák, Ph.D.

Packa Jan

Měření otáček turbokompresorů

doc. Ing. P. Kocourek, CSc.

Novák Pavel

Měření impedance vozidlových spotřebičů

doc. Ing. P. Kocourek, CSc.

Bc.Pelikán Pavel

Návrh algoritmu pro měření kvality přenosu hlasu v sítích s nízkými přenosovými rychlostmi

doc. Ing. J. Holub, Ph.D.

Parkman Jan

Generátor napětí fázově zavěšeného na síti 50Hz

doc. Ing. K. Draxler, CSc.

Vass Jiří

Automatic Trascription of Audio Signals

Ing. R. Špetík (K13131)

Kazda Miroslav

Modul zpracování videosignálu z CCD kamery

Ing. J. Fischer, CSc.

Pužman Ondřej

Osvětlovače pro videometrii

Ing. J. Fisher, CSc.

Záleský Petr

Analyzátor sběrnice CAN

Ing. J. Novák, Ph.D.

Dumek Petr

Vzorkovací měření hysterezních smyček feromagnetických materiálů

Ing. A. Platil, Ph.D.

Chvojka Michal

Identifikace dynamických parametrů letadla

doc. Ing. Z. Pech,CSc.

Čermák Jaroslav

Výškoměr s elektronickým senzorem tlaku

doc. Ing. K. Draxler, CSc.

Nožička Ivan

Simulace flight management systému na PC

Ing. F. Mazánek

Tkáč Miroslav

Měření změn magnetického pole automobilu vyvolaných vnějšími vlivy

doc. Ing. P. Kašpar,CSc.

Svoboda Michal

Řídící a komunikační rozhraní AMR magnetometru

Ing. M. Vopálenský

Vala Roman

Analyzátor sběrnice IEEE 488.2

Ing. M. Kříž

Prokop Michal

Implementace řízení sběrnice Measurement Bus technickými prostředky

Ing. J. Novák, Ph.D.

Horyna Jan

Rozšíření metod pro intrusivní měření kvality hlasu pro obecný audiosignál

doc. Ing. J. Holub, Ph.D.

Křenek Jan

Systém pro intrusivní měření kvality přenosu hlasu v sítích GSM s lokalizací polohy

doc. Ing. J. Holub, Ph.D.

Kuna Alexander

Plně číslicový magnetometr

Ing. J. Saneistr

Ruml Vojtěch

Programové vybavení pro testování AD převodníků a modulů

doc. Ing. J. Roztočil, CSc.

Matz Václav

Analýza signálu z impulsního ultrazvukového systému

Ing. R. Šmíd Ph.D.

Kábrt Tomáš

Jednotka inerciální navigace v 2D soustavě

doc. Ing. K. Draxler,CSc.

Cakl Luděk

Grafický displej

Ing. V. Dvořák