Školní rok 2002-2003

Jméno diplomanta

Název DP

Vedoucí DP

Prokopovič Luboš

Blok přizpůsobení palivoměru

Ing. J. Novák, Ph.D.

Štěpánek Tomáš

Vyhodnocovací obvody akcelerometru

Ing. F. Mazánek

Šmíd Miroslav

Převod kurzového signálu gyrokompasu GMK 1-AE na sběrnici Arinc 429

doc. Ing. K. Draxler,CSc.

Tomáš Aleš

Generátor pro testování avionických systémů

doc. Ing. K. Draxler,CSc.

Patrovský Libor

Použití serverové stanice s OS Linux pro měřicí aplikace

doc. Ing. J. Roztočil, CSc.

Teplý Jiří

Systém pro bezdrátovou komunikaci senzorů

prof. Ing. S. Ďaďo, DrSc.

Tyml Petr

Měřicí systém pro distanční výuku

Ing. A. Platil, Ph.D.

Svoboda Jan

Kalibrace etalonů vlastní indukčnosti

prof. Ing. J. Boháček, DrSc.

Macháček Jiří

Testování A/Č převodníků deterministickými a náhodnými signály

doc. Ing. J. Vedral, CSc.

Bechyňák Jiří

Měření s využitím dvojí expozice snímače

Ing. J. Fischer, CSc.

Pitelka Jiří

Komunikační protokol autonomního uzlu systému pro monitoring životního prostředí

Ing. P. Pfeifer

Dresler Tomáš

Objektivní měření kvality přenosu hlasu s využitím Wavelet transformace

Ing. R. Šmíd, Ph.D.

Kvítek Petr

Predikce vnímání kvality přenosu hlasu v síti mobilních prostředků na základě analýzy parametrů

Ing. J. Holub, Ph.D

Maršík Michal

Predikce výsledků měření kvality přenosu hlasu na základě analýzy přeneseného hlasového záznamu

Ing. J. Holub, Ph.D.

Melena Petr

Měření v mobilních sítích : informační systém, měření polohy testovacích stanic

Ing. R. Šmíd,Ph.D.

Malátek Michal

Využití GMI efektu pro měření proudu

Ing. A. Cerman

Hájek Vlastimil

Programové vybavení systému pro monitoring parametrů životního prostředí

Ing. J. Novák, Ph.D.

Bachtík Michal

Lokalizace algoritmů měření kvality přenosu hlasu do českého prostředí s důrazem na P.862(ITU-T)

Ing. J. Holub, Ph.D.

Matějček Petr

Digitální komunikace

Ing. M. Purkert

Novotný Martin

Vliv algoritmů číslicového zpracování signálu na nejistotu měření vybraných parametrů signálu

doc. Ing. M. Sedláček, CSc.

Komárek Milan

Vstupní obvody referenčního AČ standardu

doc. Ing. J. Vedral, CSc.

Včelák Jan

Optoelektronická měrka s CCD snímačem

Ing. J. Fischer, CSc.

Kubík Jan

Systém pro testování magnetických senzorů

prof. Ing. P. Ripka, CSc.

Rohovský Petr

Měření tvarových změn biologických objektů pomocí obrazové informace

Ing. R. Šmíd Ph.D.

Pohořelý Viktor

Fotoelektrický spínač s CCD kamerou

Ing. J. Fischer, CSc.

Pleskač Jan

Aplikace ispPAC obvodů při návrhu tříoseho fluxgate magnetometru

Ing. A. Cerman

Palivec Pavel

Měření proudu v palubní napájecí síti vozidel

doc. Ing. P. Kocourek,CSc.

Kosovec Petr

Měření napětí palubní napájecí sítě vozidel

doc. Ing. P. Kocourek,CSc.

Kliner Jiří

Simulace protokolů distribuovaných systémů s vysokou odolností proti rušení

Ing. J. Novák, Ph.D.

Pražan Michal

Parametrizovatelný řadič CAN do FPGA

Ing. J. Novák, Ph.D.

Porazil Karel

Číslicová korekce chyb tenzometrických snímačů tlaku

Ing. J. Konvičný

Podaný Radim

Kapacitní palivoměr

doc. Ing. K. Draxler, CSc.

Kaňovský Petr

Diagnostický systém pro kontrolu měřicí ústředny

Ing. J. Celerinová

Pilát Vladimír

Převod signálů polohových úhlů  umělého horizontu  AGB 3 na přenos sběrnicí ARINC 429

Ing. J. Novák, Ph.D.

Savič Igor

Palubní zapisovač pro vrtulník BELL 412

doc. Ing. K. Draxler, CSc.

Trnka Miloslav

Distribuovaný systém standardu ARINC 429 řízený USB modulem

Ing. J. Novák, Ph.D.

Školní rok 2001-2002

Halbich Zdeněk

Diagnostický modul JTAG pro sběrnici PCI

Ing. J. Novák, Ph.D.

Kott Petr

Kalibrace trojosých magnetometrů

Ing. Alois Tipek

Tomášek Jan

Vyhodnocování interferogramů při interferometrickém měření délky

Ing. R. Šmíd, Ph.D.

Sůra Aleš

Řídicí modul monitorovací stanice

Ing. P. Pfeifer

Holubec Jaroslav

Využití Internetu pro sdělování přesného času

doc. Ing. J. Roztočil, CSc.

Albrecht David

Programové vybavení analyzátoru sběrnice CAN

Ing. J. Novák, Ph.D.

Makovský Vít

Ověření vlivu vnějšího rušení na chování linkových protokolů distribuovaných systémů

Ing. M. Louda

Horák Jiří

Vzorkovací hysteresisgraf pro měření uzavřených vzorků

Ing. A. Platil

Hokův Petr

Měření aerometrických veličin pomocnou sondou

Ing. A. Platil

Vágner Radek

Vliv zpracování digitálních dat pomocí základních algoritmů čísl. zprac.sig. na nejist.měř.

doc. Ing. M. Sedláček, CSc.

Eisensteinová Gabriela

Využití vlnkové transformace v měřicí technice

doc. Ing. M. Sedláček, CSc.

Polnický Lukáš

Použití programovatelných Hallových senzorů pro měření otáček

Ing. A. Platil

Vopálenský Michal

Střídavé buzení magnetorezistorů

doc. Ing. P. Ripka, CSc.

Slepička David

Diagnostika A/D modulu

Ing. J. Fischer, CSc.

Holinger Jiří

Měřicí videodigitalizátor

Ing. J. Fischer, CSc.

Kubín Miroslav

Testování A/Č převodníku náhodnými signály

Ing. J. Holub, Ph.D.

Radil Tomáš

Měření rozměru a polohy lineárním CCD snímačem bez projekčního objektivu

Ing. J. Fischer, CSc.

Odložil Petr

Videoprocesor s hradlovým polem

Ing. J. Fischer, CSc.

Kříž Martin

Použití operačního systému Linux pro měření a sběr dat

doc. Ing. J. Roztočil, CSc.

Široký Michal

Vývoj programového vybavení systému pro dynamické testování A/D modulů

Ing. J. Brossmann

Saneistr Jiří

Trojosý magnetometr s číslicovým výstupem

doc. Ing. P. Kašpar, CSc.

Večeř Petr

Kalibrace etalonů vlastní indukčnosti

prof. Ing. J. Boháček, CSc.

Štindl Pavel

Měřicí systém pro testování číslicových osciloskopů

doc. Ing. J. Vedral, CSc.

Němec Richard

Univerzální měřicí modul s USB rozhraním

Ing. J. Novák, Ph.D.

Vacek Martin

Programové vybavení generátoru rámců sběrnice CAN

Ing. J. Novák, Ph.D.

Fried Antonín

Generátor rámců sběrnice CAN s USB rozhraním

Ing. J. Novák, Ph.D.

Ryšánek David

Využití sítě Ethernet v systémech měření v reálném čase

Ing. J. Novák, Ph.D.

Hasal Martin

Measurement Bus Master pro sběrnici PCI

Ing. J. Novák, Ph.D.

Kopřiva Petr

Měření kvality přenosu hlasu v mobilních sítích

Ing. J. Holub, Ph.D.

Repaský Pavel

Rozbor přesnosti měření mg. kursu v letadle Ae 270

Ing. J. Celerinová

Popelka Jan

Havarijní zapisovač pro automobily

doc. Ing. K. Draxler, CSc.

Pavlík Jan

Ovládání a signalizace vztlakových klapek letounu

Ing. F. Mazánek

Knížek Roman

Analyzátor sběrnice CAN

Ing. J. Novák, Ph.D.

Poltier Martin

Stabilizace stranového pohybu letadla

doc. Ing. Z. Pech, CSc.

Gavalec Zdeněk

Systém pro testování snímačů vibrací

doc. Ing. K. Draxler, CSc.

Hnízdil Petr

Distribuovaný systém na bázi sběrnice ARINC 429

doc. Ing. P. Kocourek, CSc.

Kroupa Štěpán

Simulace letového a navigačního displeje na PC

Ing. F. Mazánek

Poslušný Jan

Signalizace požáru letadlového motoru

doc. Ing. K. Draxler, CSc.

Školní rok 2000-2001

Císař Ivo

Systém pro měření aerometrických veličin

doc. Ing. K. Draxler, CSc.

Dvořák Václav

Trenažérový výškoměr

doc. Ing. K. Draxler, CSc.

Junek Dalibor

Programové vybavení testeru číslicových desek

doc. Ing. M. Kreidl, CSc.

Kubánek Pavel

Systém pro generování a měření tlaku

Ing. F. Mazánek

Nath Viktor

Indikace námrazy na letadle

prof. Ing. S. Ďaďo, DrSc.

Stoklasová Ludmila

Evropské systémy družicové navigace

prof. Ing. F. Vejražka, CSc.

Tomášek Marek

Zpracování signálů z termočlánků

Ing. F. Mazánek

Varga Dušan

Regulace osvětlení kabiny letounu

doc. Ing. K. Draxler, CSc.

Žilka Jan

Simulace letu pomocí letového direktoru

doc. Ing. Z. Pech, CSc.

Brett Jindřich

Bezkontaktní osmikanálový monitor proudů

doc. Ing. P. Kašpar, CSc.

Abrhám Petr

Přesné měření parametrů optické stopy

Ing. J. Fischer, CSc.

Haasz Václav

Elektromagnetická kompatibilita A/D modulů

doc. Ing. J. Roztočil, CSc.

Kejzlar Luděk

Měření s CCD snímači v nestardardním režimu provozu

Ing. J. Fischer, CSc.

Sedláček Radek

Měření optické propustnosti

Ing. J. Fischer, CSc.

Vejdělek Jan

Měřicí koprocesor

Ing. J. Fischer, CSc.

Pfeifer Petr

Protokoly distribuovaných systémů se zvýšenou odolností vůči rušivým vlivům

Ing. J. Novák, Ph.D.

Čablík Jan

Modul pro testování A/D převodníků

Ing. J. Fischer, CSc.

Nývlt Zdeněk

Měření odporu převodníky A/Č s vysokou rozlišovací schopností

prof. Ing. S. Ďaďo, DrSc.

Purkert Miloš

Rozhraní pro přenos dat z etalonu A/D převodníku

Ing. J. Novák, Ph.D.

Holásek Lukáš

Handel-C Imlementation of Machine Vision Algorithms

Ing. M. Vasilko

Školní rok 1999-2000

Beneš Michal

Systém pro měření magneticky tvrdých materiálů

doc. Ing. P. Kašpar, CSc.

Fuksa Antonín

Spektrální analýza vzorkovaných nestacionárních signálů

doc. Ing. M. Sedláček, CSc.

Bc. Seidelmann Louis

Měření parametrů indukčně buzené nízkotlaké výbojky

prof. Ing. J. Habel, DrSc.

Bc. Cerman Aleš

Přenosný magnetometr

doc. Ing. P. Ripka, CSc.

Bc. Brossmann Jiří

Dynamické testování A/D modulů s vysokým rozlišením

doc.Ing. J. Roztočil, CSc.

Bc. Petera Jan

Počítačové řízení měřiče Curierovy teploty

doc.Ing. J. Roztočil, CSc.

Bc. Prokopec Radek

Fuzzy expertní diagnostický systém

Ing. J. Macháček

Bc. Olexa Radek

A/D karta pro PCI sběrnici

Ing. J. Novák, Ph.D.

Bc. Teuber Martin

Komunikátor pro sběrnici HART

prof. Ing. S. Ďaďo, DrSc.

Bc. Louda Marian

Přístupový systém pro laboratoře katedry měření

Ing. J. Novák, Ph.D.

Bc. Duška Jiří

Linearizace převodní charakteristiky A/D převodníku kombinací metody přídavného signálu a metody redukce chyb velkých měřítek

Ing. J. Holub, Ph.D.

Bc. Havlík Radek

Interface Unit Used for the Wireless European Istallation Bus

Dipl.-Ing. Kay Werthschulte

Bc. Cihlář Stanislav

Měření tepelné vodivosti tekutin

prof. Ing. S. Ďaďo, DrSc.

Bc. Pták Miroslav

Odolnost zásuvných měřicích desek vůči rušení

prof. Ing. V. Haasz,CSc.

Bc. Bartůšek Pavel

Měřicí moduly s deskami PC

Ing.J. Fischer, CSc.