Seznam diplomových prací K338 ve škol.roce 1997-98 - obor Měření a přístrojová technika

Jméno studenta   Název diplomové práce
----------------------------------------------------------------------
Beránek Jan    Rozhraní RS-485 pro počítač PC optimalizované
          z hlediska EMC

Bryscejn Jan   Měření parametrů vzorkovaných  signalů síťové
          frekvence v reálném čase využitím signálového
          procesoru ADSP 21XX

Dlabola Antonín  Rychlý modul pro řízení a zpracování signálu ze
          senzoru

Hampl Karel    Číslicová syntéza  průběhu a kmitočtu měřicích
          signálů

Jabcon Slavomír  Systém snímání fyziologických signálů v letounu

Jaroš Ondřej    Přístroj s dekoderem SCPI příkazů

Konigsmark Jan   Číslicové zpracování ASA signálu

Krátký Jan     Vývoj modulu pro systém VXIbus

Ničovský Done   Testování systému VME s operačním systémem reálného
          času OS-9

Půlpán Radek    Jednoduchý tester dle standardu JTAG

Beran Jaroslav      Systém pro testování VME modulů

Bryscejn Jan      Měření parametrů vzorkovaných signálů
             siťové frekvence v reálném čase využitím
             signálového procesoru ADSP 21XX

Dlabola Antonín     Rychlý modul pro řízení a zpracování
             signálu ze senzoru

Chvoj Drahomír      Využití MATLABU a příbuzných programů
             pro cvičení předmětu Zpracování signálů

Jaroš Radek       Digitalizace měřicích signálů s vysokým
             rozlišením

Jelínek Luboš      Záznamník jednorázových dějů

Meduna Jaroslav     Analyzátor sběrnice CAN

Mimra František

Ničovský Done      Testování systému VME s operačním
             systémem reálného času OS-9

Plháček Adam       Testování fyzických vrstev pro seriový
             přenos dat

Půlpán Radek       Jednoduchý tester dle standardu JTAG

Tomáš Karel       Optoelektronický CCD řádkový snímač
             se signálovým procesorem