Seznam diplomových prací K338 ve škol.roce 1998-99 - obor Měření a přístrojová technika

Jméno diplomanta

Název diplomky

Vedoucí

Bc. Andrle Milan

Multiplexní měřicí systém pro snímače fyzikálních veličin

Doc.Ing. J.Vedral, CSc.

Bc. Blaška Jan

Spektrální analýza s využitím interpolace FFT a signálového procesoru

Doc.Ing. M.Sedláček, CSc.

Bc. Damborský Jan

Funkční bloky mikroprocesorem řízených měřicích přistrojů

Ing. Jan Fischer, CSc.

Bc. Dolanský Jaroslav

Optoelektronický senzorový systém

Ing. Jan Fischer, CSc.

Bc. Fiala Jaroslav

Ovladač rozhraní PC-CAN pro Win95 a Win NT

Ing. Jiří Novák

Bc. Fried Tomáš

Programové vybavení analyzátoru sběrnice CAN

Ing. Jiří Novák

Bc. Holý Ondřej

Dynamická měření impedancí

Ing. Martin Šimůnek

Bc. Hrzán Vladimír

Automatizovaný systém pro měření EMS průmyslových sběrnic

Ing. Jiří Novák

Bc. Kurc Zdeněk

Využití signálového procesoru pro měření efektivních hodnot napětí, proudu a výkonu nízkofrekvenčních signálů

Doc.Ing. M.Sedláček, CSc.

Bc. Malík Daniel

Autonomní videoanalyzátor

Ing. Jan Fischer, CSc.

Bc. Náprstek Jiří

Rychlý blok vstupu signálu pro PC

Ing. Jan Fischer, CSc.

Bc. Nekola Martin

Vyhodnocování chyby ztrátových kompresních algoritmů při astronomických měřeních

Ing. Martin Bernas, CSc., K337

Bc. Novák Tomáš

CCD řádková kamera s přímým řízením signálovým procesorem

Ing. Jan Fischer, CSc.

Bc. Štefan Radim

Číslicový ultrazvukový defektoskop

Doc.Ing. M. Kreidl, CSc.

Bc. Tipek Alois

Gradiometr pro magnetopneumografii

Doc.Ing. P. Ripka, CSc.

Bc. Vacek Roman

Demonstrační lineární CCD kamera a její aplikace

Ing. Jan Fischer, CSc.

Žďárský František

Koercimetr řízený počítačem

Ing. Petr Kašpar,CSc.

Bc. Vávra Zdeněk

Měření vlastností multiplexního sigma-delta AČ převodníku 7710

Doc. Ing. Josef Vedral,CSc.