Seznam diplomových prací K338 ve škol.roce 1996-97 - obor Měření a přístrojová technika

Sychra Zdeněk   Využití magnetometrie pro diagnostiku plic

Švéda Pavel    Systém pro měření komplexní permeability

Roženský Pavel   Akcelerometr

Kořínek Jiří    Toroidní proudový komparátor

Grbavčic Ondřej  Měření účinnosti spínaných zdrojů

Habětín Milan   Optoelektronický měřicí systém

Himmel Bedřich   Testování elektronických obvodů metodami
          "In Circuit"
Šebek Petr     Frekvenční závěs He-Ne laseru

Podivínský Tomáš  Systém pro měření teploty pro operační systém
          UNIX
Tomášek Martin   Univerzální mikroprocesorový modul pro
          inteligentní senzory s rozhraním ETHERNET

Lovětínský Radek  Vývojový modul VXI sběrnice

Meduna Jaroslav Analyzátor sběrnice CAN 

Macháček Jaroslav Expertní systém pro účely vibrodiagnostiky
          strojů