SGS14/151/OHK3/2T/13

Trekovací CAPE pro BeagleBone Black - dokumentace

CAPE byl vyvinutý pro porovnání chování simulátoru a reálného letadla. Konkrétně šlo o manévry, které jsou považované za extrémní, jako je spirála nebo vývrtka. Je vybavený přijímačem GPS uBlox NEO-M8L a jednotkou ADIS16445. Místo ADISu je možné použít i jiné zařízení.

Řízení platformy a experimentu - dokumentace

Program pro Android sloužící k ovládání pohyblivé platformy simulátoru. Zároveň slouží k správě experimentu. Prostřednictvím aplikace je možné i zasahovat do průběhu letu a měnit jeho parametry - zde hlavně sloužilo k přesnému načasování specifických událostí jako je selhání motoru. Aplikace lze stáhnout a zdrojové kódy jsou k dispozici na vyžádání na brunaond@fel.cvut.cz. Aplikace je určená pro velké tablety s obrazovkou 10''. Program byl odladěn a testován na našem pracovišti. Aplikace by měla být funkční a schopná interagovat se simulátorem FlightGear, nicméně použití je na vlastní zodpovědnost a autor ani ČVUT nijak nezodpovídá za případné škody způsobené použitím programů.