Teaser:

CzechTechSat Project

A Space-friendly CubeSat-class Picosatellite

Teaser:

Diagnostika a nedestruktivní testování

Výzkum a vývoj v oblasti monitorování stavu strojů, nedestruktivního zkoušení materiálů
a automatických testovacích a diagnostických systémů

Teaser:

Human Factors and Biomedical Measurements

subjektivní a objektivní hodnocení lidského vnímání zvuku a obrazu, magnetopneumografie,
měření rychlostí a přesnosti reakcí, analýza biomedicínských signálů

page_url: METLAB
Teaser:

METLAB

Laboratoř přesných elektrických měření
Indukční děliče, koaxiální můstky, odporové etalony s vypočitatelnou kmitočtovou charakteristikou

Teaser:

Na katedře měření můžete studovat moderní studijní programy

Kybernetika a robotika -Senzory a přístrojová technika, Letecké a kosmické systémy  
Inteligentní budovy

page_url: NavLIS
Teaser:

NavLIS

Výzkum a vývoj inerciálních navigačních systémů pro malá letadla, bezpilotní či pozemní prostředky.
Návrh HW a SW pro zpracování dat. Fúze dat. Návrh kalibračních prostředků a procedur kalibrace.

Vítejte na stránkách katedry měření!

Učíme v oborech senzorů, měřicí a přístrojové techniky, diagnostiky a letecké přístrojové techniky. Naším cílem je udržovat světovou úroveň našich specializovaných laboratoří i dobré kontakty s domácím i zahraničním průmyslem.  Katedra se kromě řady výzkumných výsledků může pochlubit aplikacemi v průmyslu, dopravě, medicíně, telekomunikacích, vojenském i vesmírném programu. Absolventi katedry nacházejí uplatnění jako vedoucí pracovníci, vývojoví inženýři, specialisté a výzkumní pracovníci v domácích i zahraničních společnostech i jako vědečtí pracovníci na světových univerzitách. 

Nabízíme spolupráci v těchto oblastech: 

 • Senzory
 • Automatizované měřicí systémy
 • Magnetická měření a návrh mag. prvků
 • Přesná elektrická měření
 • Digitalizace a zpracování signálů
 • Mikroprocesory a vestavné systémy
 • Distribuované systémy
 • Letecké systémy
 • Diagnostika a nedestruktivní testování
 • Elektromagnetická kompatibilita
 • Automobilové systémy
 • Human factors a biomedicínská měření
 • Měření v telekomunikacích
 • Videometrie

Ke stažení: leták o výuce, leták o našem výzkumu

Katedra měření elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze
Technická 2, 166 27 Praha 6,   Tel.: (+420) 22435 2191, Fax: (+420) 233 339 929,
E-mail:  13138@fel.cvut.cz
Vedoucí katedry : prof. Ing. Jan Holub, Ph.D